Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

Plan postępowań
OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 ŻŁOBEK

Wstępny wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2018 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2011 rok
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Żłobek Gminny w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2014 rokDo druku
2014 rok

Załączone pliki
2014_OBWIESZCZENIE_WOJTA_GMINY.pdfObwieszczenie Wójta Gminy (2014_OBWIESZCZENIE_WOJTA_GMINY.pdf - 32.289 KB)
Data publikacji: 2014-09-02 08:10:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej w Bogorii w wyborach do Rady Gminy Bogoria zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Informacja_ wybory_samorzadowe_16_11_2014.pdfInformacja (Informacja_ wybory_samorzadowe_16_11_2014.pdf - 24.974 KB)
Data publikacji: 2014-09-04 08:46:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: o wykazie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
2014_Zarzadzenie_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2014 (2014_Zarzadzenie_47.pdf - 212.565 KB)
Data publikacji: 2014-09-23 07:46:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego
Informacja_dla_wyborcow.pdfInformacja dla wyborców (Informacja_dla_wyborcow.pdf - 17.211 KB)
Data publikacji: 2014-09-25 12:26:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Informacja dla wyborców
Informacja_Gminnej_Komisji_Wyborczej.pdfInformacja Gminnej Komisji Wyborczej (Informacja_Gminnej_Komisji_Wyborczej.pdf - 31.52 KB)
Data publikacji: 2014-09-25 13:10:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: skład Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii
2014_Z_Wojta_Gminy.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2014 (2014_Z_Wojta_Gminy.pdf - 296.765 KB)
Data publikacji: 2014-10-16 13:36:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego
Obwieszczenie_Wojta_Gminy_z_dnia_15_pazdziernika_2014r..pdfObwieszczenie Wójta Gminy Bogoria (Obwieszczenie_Wojta_Gminy_z_dnia_15_pazdziernika_2014r..pdf - 91.304 KB)
Data publikacji: 2014-10-16 13:39:09 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: podaje się do wiadomości Wyborców informacje o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz o wyznaczeniu obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Informacja_o_losowaniu.pdfInformacja (Informacja_o_losowaniu.pdf - 23.544 KB)
Data publikacji: 2014-10-20 10:56:05 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: o losowaniu składu Obwodowej Komisji Wyborczej
uchwala_Nr_2_GKW.pdfUchwała Nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej (uchwala_Nr_2_GKW.pdf - 1826.434 KB)
Data publikacji: 2014-10-23 09:32:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
Uchwala_Nr_3_GKW.pdfUchwała Nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej (Uchwala_Nr_3_GKW.pdf - 190.05 KB)
Data publikacji: 2014-10-23 09:33:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów.
Uchwala_Nr_4_GKW.pdfUchwała Nr 4/2014 Gminnej Komisji Wyborczej (Uchwala_Nr_4_GKW.pdf - 215.805 KB)
Data publikacji: 2014-10-23 09:33:52 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zarejestrowania kandydatów na Wójta Gminy Bogoria.
.._zapis_okw_obw1wot.pdfObwieszczenie (.._zapis_okw_obw1wot.pdf - 77.862 KB)
Data publikacji: 2014-10-27 09:58:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bogoria w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
_zapis_okw_obw1.pdfObwieszczenie (_zapis_okw_obw1.pdf - 88.668 KB)
Data publikacji: 2014-10-27 10:08:15 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii z dnia 24 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Bogoria zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
spis_wyborcow.pdfInformacja (spis_wyborcow.pdf - 13.3 KB)
Data publikacji: 2014-10-27 15:29:01 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Informacja
Protokol_Wynikow_Glosowania_i_Wynikow_Wyborow_Wojta_Gminy_Bogoria.pdfProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Bogoria (Protokol_Wynikow_Glosowania_i_Wynikow_Wyborow_Wojta_Gminy_Bogoria.pdf - 1349.914 KB)
Data publikacji: 2014-11-28 08:32:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Bogoria
Protokol_z-wyborow_do_Rady_Gminy_w_Bogorii.pdfWybory do Rady gminy w Bogorii - protokoł z wyborów (Protokol_z-wyborow_do_Rady_Gminy_w_Bogorii.pdf - 4931.948 KB)
Data publikacji: 2014-11-28 08:34:11 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Wybory do Rady Gminy w Bogorii - protokół z wyborów
Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_KielcachII.pdfKomunikat Komisarza Wyborczego w Kielcach II (Komunikat_Komisarza_Wyborczego_w_KielcachII.pdf - 429.921 KB)
Data publikacji: 2015-02-03 12:12:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: o miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3049
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2015-02-03 12:12:00
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2015-02-03 12:12:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl