Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2015Do druku
rok 2015

Załączone pliki
2015_Z_1.pdfZarządzenie Nr 0050.1.2015 (2015_Z_1.pdf - 418.685 KB)
Data publikacji: 2015-01-13 13:24:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.2.2015 (2015_Z_2.pdf - 134.163 KB)
Data publikacji: 2015-01-20 07:47:14 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_3.pdfZarządzenie Nr 0050.3.2015 (2015_Z_3.pdf - 211.271 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 13:12:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Gorzkowie, który odbędzie się 23 stycznia 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2015_Z_4.pdfZarządzenie Nr 0050.4.2015 (2015_Z_4.pdf - 284.868 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 12:45:30 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.5.2015 (2015_Z_5.pdf - 248.136 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 12:46:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice o powierzchni 17 m2, który odbędzie się 26 stycznia 2015 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
2015_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.6.2015 (2015_Z_6.pdf - 217.809 KB)
Data publikacji: 2015-02-04 13:50:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.7.2015 (2015_Z_7.pdf - 171.381 KB)
Data publikacji: 2015-02-12 07:42:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.8.2015 (2015_Z_8.pdf - 207.692 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 07:44:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_ZZ_9.pdfZarządzenie Nr 0050.9.2015 (2015_ZZ_9.pdf - 4058.271 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:26:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2015_ZZ_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2015 (2015_ZZ_10.pdf - 1182.9 KB)
Data publikacji: 2015-03-03 09:28:15 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie: ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2015 roku.
2015_Z_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2015 (2015_Z_11.pdf - 148.273 KB)
Data publikacji: 2015-03-12 10:29:11 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2015 roku
2015_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2015 (2015_Z_12.pdf - 1243.068 KB)
Data publikacji: 2015-03-17 09:13:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2015 (2015_Z_13.pdf - 2060.197 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 14:50:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2015 roku
2015_Z_14.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2015 (2015_Z_14.pdf - 208.253 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 14:51:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2015 (2015_Z_15.pdf - 210.817 KB)
Data publikacji: 2015-03-30 13:09:43 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2015 (2015_Z_16.pdf - 209.435 KB)
Data publikacji: 2015-03-31 13:26:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy
2015_Z_17.pdfZarzadzenie Nr 0050.17.2015 (2015_Z_17.pdf - 170.149 KB)
Data publikacji: 2015-04-07 12:25:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2015 (2015_Z_18.pdf - 906.396 KB)
Data publikacji: 2015-04-08 09:03:15 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2015.
2015_Z_19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2015 (2015_Z_19.pdf - 298.664 KB)
Data publikacji: 2015-04-20 15:27:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2015 (2015_Z_20.pdf - 1910.15 KB)
Data publikacji: 2015-04-20 15:29:14 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
2015_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2015 (2015_Z_21.pdf - 206.559 KB)
Data publikacji: 2015-04-24 13:55:18 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2015 (2015_Z_22.pdf - 186.652 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:59:11 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2015 (2015_Z_23.pdf - 161.495 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 09:01:42 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_24.pdfZarządzenie Nr 0050.24.2015 (2015_Z_24.pdf - 299.95 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 09:03:10 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania punktu kontaktowego w zakresie wsparcia państwa gospodarza (HNS)
2015_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2015 (2015_Z_25.pdf - 181.666 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 13:42:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_26.pdfZarządzenie Nr 0050.26.2015 (2015_Z_26.pdf - 277.684 KB)
Data publikacji: 2015-05-21 15:22:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_27.pdfZarządzenie Nr 0050.27.2015 (2015_Z_27.pdf - 272.944 KB)
Data publikacji: 2015-05-28 14:01:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2015 (2015_Z_28.pdf - 140.034 KB)
Data publikacji: 2015-06-03 12:22:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_29.pdfZarządzenie Nr 0050.29.2015 (2015_Z_29.pdf - 279.919 KB)
Data publikacji: 2015-06-03 14:56:28 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.42.2013 Wójta Gminy Bogoria w sprawie wprowadzenia Instrukcji Wykorzystania Gminnego Monitoringu Wizyjnego w Bogorii.
2015_Z_30.pdfZarządzenie Nr 0050.30.2015 (2015_Z_30.pdf - 104.943 KB)
Data publikacji: 2015-06-19 10:55:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_31.pdfZarządzenie Nr 0050.31.2015 (2015_Z_31.pdf - 299.196 KB)
Data publikacji: 2015-06-23 07:34:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2015 (2015_Z_32.pdf - 237.183 KB)
Data publikacji: 2015-07-07 07:46:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2015 (2015_Z_33.pdf - 428.028 KB)
Data publikacji: 2015-07-07 08:06:24 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2015 (2015_Z_34.pdf - 211.015 KB)
Data publikacji: 2015-07-15 09:51:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 10 lipca 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
2015_Z_36.pdfZarządzenie Nr 0050.36.2015 (2015_Z_36.pdf - 240.35 KB)
Data publikacji: 2015-07-15 09:53:09 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2015_Z_37.pdfZarządzenie Nr 0050.37.2015 (2015_Z_37.pdf - 235.652 KB)
Data publikacji: 2015-07-15 09:54:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego
2015_Z_38.pdfZarządzenie Nr 0050.38.2015 (2015_Z_38.pdf - 1261.979 KB)
Data publikacji: 2015-07-15 09:55:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 roku - " Wyprawka Szkolna"
2015_Z_39.pdfZarządzenie Nr 0050.39.2015 (2015_Z_39.pdf - 621.401 KB)
Data publikacji: 2015-07-15 10:33:11 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Bogoria
2015_Z_35.pdfZarządzenie Nr 0050.35.2015 (2015_Z_35.pdf - 1064.159 KB)
Data publikacji: 2015-07-17 13:24:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_40.pdfZarządzenie Nr 0050.40.2015 (2015_Z_40.pdf - 203.827 KB)
Data publikacji: 2015-07-23 13:20:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_41.pdfZarządzenie Nr 0050.41.2015 (2015_Z_41.pdf - 231.727 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 14:18:15 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód powstałych w skutek działania huraganu w dniach 25 – 26.07.2015 r. w gminie Bogoria
2015_Z_42.pdfZarządzenie Nr 0050.42.2015 (2015_Z_42.pdf - 237.957 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 14:19:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód powstałych w skutek działania nawalnego deszczu w dniach 25 – 26.07.2015 r. w gminie Bogoria
2015_Z_43.pdfZarządzenie Nr 0050.43.2015 (2015_Z_43.pdf - 3850.031 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 15:07:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie: ogłoszenia Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn.: „Wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria w 2015 roku dla 71 dzieci z rocznika 2012” w ramach programu zdrowotnego pn.: "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2013-2015”.
2015_Z_44.pdfZarządzenie Nr 0050.44.2015 (2015_Z_44.pdf - 255.976 KB)
Data publikacji: 2015-08-03 12:02:29 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń referendalnych i plakatów wszystkich podmiotów uprawnionych biorących udział w kampanii referendalnej w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015_Z_45.pdfZarządzenie Nr 0050.45.2015 (2015_Z_45.pdf - 294.44 KB)
Data publikacji: 2015-08-03 12:13:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015_Z_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2015 (2015_Z_47.pdf - 1482.813 KB)
Data publikacji: 2015-08-12 09:58:12 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015_Z_48.pdfZarządzenie Nr 0050.48.2015 (2015_Z_48.pdf - 224.849 KB)
Data publikacji: 2015-08-12 09:59:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości zabudowanych położnych w miejscowości Jurkowice, który odbędzie się 12 sierpnia 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2015_Z_46.pdfZarządzenie Nr 0050.46.2015 (2015_Z_46.pdf - 189.501 KB)
Data publikacji: 2015-08-17 08:57:10 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_50.pdfZarządzenie Nr 0050.50.2015 (2015_Z_50.pdf - 421.534 KB)
Data publikacji: 2015-08-17 11:21:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.47.2015 Wójta Gminy Bogoria z dnia 11 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2015_Z_49.pdfZarządzenie Nr 0050.49.2015 (2015_Z_49.pdf - 342.544 KB)
Data publikacji: 2015-08-17 12:45:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_51.pdfZarządzenie Nr 0050.51.2015 (2015_Z_51.pdf - 211.587 KB)
Data publikacji: 2015-08-20 12:51:51 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw szacowania strat poniesionych w wyniku suszy na terenie Gminy Bogoria
2015_Z_52.pdfZarządzenie Nr 0050.52.2015 (2015_Z_52.pdf - 270.899 KB)
Data publikacji: 2015-09-03 10:54:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_53.pdfZarządzenie Nr 0050.53.2015 (2015_Z_53.pdf - 173.826 KB)
Data publikacji: 2015-09-04 13:05:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_54.pdfZarządzenie Nr 0050.54.2015 (2015_Z_54.pdf - 443.611 KB)
Data publikacji: 2015-09-17 12:16:11 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2015 (2015_Z_55.pdf - 170.631 KB)
Data publikacji: 2015-09-17 12:17:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Bogoria z dnia 14 sierpnia 2014 r, w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2015_Z_56.pdfZarządzenie Nr 0050.56.2015 (2015_Z_56.pdf - 205.992 KB)
Data publikacji: 2015-09-17 12:18:01 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy.
2015_Z_57.pdfZarządzenie Nr 0050.57.2015 (2015_Z_57.pdf - 1483.817 KB)
Data publikacji: 2015-09-29 15:12:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_58.pdfZarządzenie Nr 0050.58.2015 (2015_Z_58.pdf - 285.742 KB)
Data publikacji: 2015-09-29 15:13:09 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015_Z_60.pdfZarządzenie Nr 0050.60.2015 (2015_Z_60.pdf - 1931.386 KB)
Data publikacji: 2015-10-05 10:06:29 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
2015_Z_59.pdfZarządzenie Nr 0050.59.2015 (2015_Z_59.pdf - 474.112 KB)
Data publikacji: 2015-10-07 09:00:21 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_61.pdfZarządzenie Nr 0050.61.2015 (2015_Z_61.pdf - 364.591 KB)
Data publikacji: 2015-10-14 11:37:17 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_62.pdfZarządzenie Nr 0050.62.2015 (2015_Z_62.pdf - 385.267 KB)
Data publikacji: 2015-10-22 08:48:48 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_64.pdfZarządzenie Nr 0050.64.2015 (2015_Z_64.pdf - 162.235 KB)
Data publikacji: 2015-10-23 12:39:28 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działek w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Ceber.
2015_Z_63.pdfZarządzenie Nr 0050.63.2015 (2015_Z_63.pdf - 480.711 KB)
Data publikacji: 2015-10-26 10:54:39 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_65.pdfZarządzenie Nr 0050.65.2015 (2015_Z_65.pdf - 2259.747 KB)
Data publikacji: 2015-11-03 08:32:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_66.pdfZarządzenie Nr 0050.66.2015 (2015_Z_66.pdf - 761.819 KB)
Data publikacji: 2015-11-10 13:37:46 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_67.pdfZarządzenie Nr 0050.67.2015 (2015_Z_67.pdf - 4041.466 KB)
Data publikacji: 2015-11-12 13:16:17 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej
2015_Z_68.pdfZarządzenie Nr 0050.68.2015 (2015_Z_68.pdf - 1728.783 KB)
Data publikacji: 2015-11-12 13:17:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
2015_Z_69.pdfZarządzenie Nr 0050.69.2015 (2015_Z_69.pdf - 3122.711 KB)
Data publikacji: 2015-11-18 12:36:25 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_71.pdfZarządzenie Nr 0050.71.2015 (2015_Z_71.pdf - 223.05 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 09:46:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnych w miejscowości Ceber, który odbędzie się 27 listopada 2015 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2015_Z_72.pdfZarządzenie Nr 0050.72.2015 (2015_Z_72.pdf - 1563.178 KB)
Data publikacji: 2015-12-02 14:31:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_73.pdfZarządzenie Nr 0050.73.2015 (2015_Z_73.pdf - 154.918 KB)
Data publikacji: 2015-12-09 15:00:52 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia rekomendacji do Rady Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi”
2015_Z_75.pdfZarządzenie Nr 0050.75.2015 (2015_Z_75.pdf - 209.225 KB)
Data publikacji: 2015-12-15 10:00:14 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 14 grudnia 2015 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2015_Z_74.pdfZarządzenie Nr 0050.74.2015 (2015_Z_74.pdf - 2245.869 KB)
Data publikacji: 2015-12-17 10:51:37 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_76.pdfZarządzenie Nr 0050.76.2015 (2015_Z_76.pdf - 1482.637 KB)
Data publikacji: 2015-12-28 13:44:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_77.pdfZarządzenie Nr 0050.77.2015 (2015_Z_77.pdf - 1407.445 KB)
Data publikacji: 2016-01-08 08:00:02 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_Z_78.pdfZarządzenie Nr 0050.78.2015 (2015_Z_78.pdf - 656.801 KB)
Data publikacji: 2016-01-08 08:00:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2674
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2016-01-08 08:00:23
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2016-01-08 08:00:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl