Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
sesjaDo druku
sesja

Załączone pliki
2015_PU_1.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_1.pdf - 188.502 KB)
Data publikacji: 2015-01-20 10:37:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_2.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_2.pdf - 189.304 KB)
Data publikacji: 2015-01-20 10:37:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_3.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_3.pdf - 188.827 KB)
Data publikacji: 2015-01-20 10:38:10 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_4.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_4.pdf - 373.138 KB)
Data publikacji: 2015-01-20 10:38:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stałych Rady Gminy w Bogorii na 2015 rok.
2015_PU_5.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_5.pdf - 185.197 KB)
Data publikacji: 2015-01-20 10:38:56 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2015 r.
2015_PU_6.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_6.pdf - 101.577 KB)
Data publikacji: 2015-01-20 10:39:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2015_PU_7.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_7.pdf - 183.509 KB)
Data publikacji: 2015-01-20 10:39:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Bogoria do udziału w Zgromadzeniach Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
2015_PU_8.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_8.pdf - 217.049 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 08:49:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015_PU_9.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_9.pdf - 190.225 KB)
Data publikacji: 2015-02-24 10:43:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2015_PU_10.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_10.pdf - 215.117 KB)
Data publikacji: 2015-02-24 11:42:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015_PU_11.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_11.pdf - 444.523 KB)
Data publikacji: 2015-02-25 10:37:46 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym
2015_PU_12.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_12.pdf - 105.182 KB)
Data publikacji: 2015-03-11 09:30:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2015 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2015_PU_13.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_13.pdf - 105.982 KB)
Data publikacji: 2015-03-11 09:30:33 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2015 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2015_PU_14.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_14.pdf - 105.15 KB)
Data publikacji: 2015-03-11 09:30:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2015 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2015_PU_15.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_15.pdf - 187.612 KB)
Data publikacji: 2015-03-11 09:31:24 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości gruntowej zabudowanej
2015_PU_16.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_16.pdf - 186.385 KB)
Data publikacji: 2015-03-11 09:31:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_17.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_17.pdf - 188.61 KB)
Data publikacji: 2015-03-11 09:32:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela na członka Powiatowej Rady Społecznej SPZZOZ w Staszowie
2015_PU_18.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_18.pdf - 100.02 KB)
Data publikacji: 2015-03-11 09:32:41 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2015_PU_19.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_19.pdf - 100.755 KB)
Data publikacji: 2015-03-11 09:33:02 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2015_PU_20.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_20.pdf - 271.594 KB)
Data publikacji: 2015-03-13 14:26:55 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
2015_PU_21.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_21.pdf - 187.479 KB)
Data publikacji: 2015-03-13 14:27:37 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_22.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_22.pdf - 200.662 KB)
Data publikacji: 2015-03-17 09:32:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2014
2015_PU_23.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_23.pdf - 335.907 KB)
Data publikacji: 2015-03-17 12:48:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bogoria w 2015 roku
2015_PU_24.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_24.pdf - 10152.685 KB)
Data publikacji: 2015-03-24 07:44:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/187/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria.
2015_PU_25.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_25.pdf - 5737.461 KB)
Data publikacji: 2015-03-24 07:46:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/189/2013 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II
2015_PU_26.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_26.pdf - 1245.367 KB)
Data publikacji: 2015-03-24 07:47:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przystąpienia do V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria
2015_PU_27.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_27.pdf - 646.269 KB)
Data publikacji: 2015-03-24 07:47:42 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I
2015_PU_28.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_28.pdf - 101.839 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:19:43 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2015_PU_29.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_29.pdf - 191.086 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:20:12 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/336/10 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_30.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_30.pdf - 186.586 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:21:05 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_31.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_31.pdf - 187.435 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:26:37 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2015_PU_32.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_32.pdf - 188.329 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:31:30 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2015_PU_33.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_33.pdf - 188.556 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:32:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_34.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_34.pdf - 185.526 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:32:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_35.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_35.pdf - 185.13 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:33:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_36.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_36.pdf - 186.293 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:33:47 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych
2015_PU_37.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_37.pdf - 188.583 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:34:40 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej i ustanowienie służebności
2015_PU_38.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_38.pdf - 101.923 KB)
Data publikacji: 2015-05-11 08:37:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie pozostawienia skargi bez rozpoznania
2015_PU_39.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_39.pdf - 714.211 KB)
Data publikacji: 2015-05-14 15:03:51 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015_PU_40.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_40.pdf - 100.172 KB)
Data publikacji: 2015-05-14 15:04:21 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
2015_PU_41.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_41.pdf - 502.091 KB)
Data publikacji: 2015-05-14 15:05:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
2015_PU_42.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_42.pdf - 99.225 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 12:03:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2014 rok
2015_PU_43.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_43.pdf - 97.603 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 12:03:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2014
2015_PU_44.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_44.pdf - 269.649 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 12:04:29 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2015_PU_45.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_45.pdf - 193.247 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 12:05:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
2015_PU_46.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_46.pdf - 187.778 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 12:05:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych
2015_PU_47.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_47.pdf - 116.193 KB)
Data publikacji: 2015-06-09 12:07:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/195/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 31 marca 2009 roku, Nr XXXVIII/259/09 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 listopada 2009 roku Nr XLV/316/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 22 lipca 2010 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2015_PU_48.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_48.pdf - 104.396 KB)
Data publikacji: 2015-06-10 11:37:02 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/56/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
2015_PU_49.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_49.pdf - 316.843 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 13:14:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015_PU_50.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_50.pdf - 511.29 KB)
Data publikacji: 2015-06-15 13:14:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
2015_PU_51.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_51.pdf - 102.868 KB)
Data publikacji: 2015-08-18 13:01:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę
2015_PU_52.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_52.pdf - 108.539 KB)
Data publikacji: 2015-08-18 13:02:25 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami w sprawie wyrażenia opinii o zmianie nazw miejscowości na terenie gminy.
2015_PU_53.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_53.pdf - 101.909 KB)
Data publikacji: 2015-08-18 13:02:51 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2015_PU_54.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_54.pdf - 1184.406 KB)
Data publikacji: 2015-08-18 13:04:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie regulaminu amatorskiego połowu ryb na zalewie Buczyna w Bogorii.
2015_PU_55.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_55.pdf - 184.333 KB)
Data publikacji: 2015-08-25 08:31:14 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_56.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_56.pdf - 624.515 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 14:44:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok
2015_PU_57.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_57.pdf - 508.472 KB)
Data publikacji: 2015-08-26 14:44:47 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025
2015_PU_58.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_58.pdf - 102.138 KB)
Data publikacji: 2015-10-13 12:49:16 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2015_PU_59.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_59.pdf - 103.785 KB)
Data publikacji: 2015-10-13 12:49:43 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2015_PU_60.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_60.pdf - 103.89 KB)
Data publikacji: 2015-10-13 12:50:15 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr VII/55/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 15 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2015_PU_61.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_61.pdf - 102.716 KB)
Data publikacji: 2015-10-13 12:50:45 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IV/27/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2015_PU_62.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_62.pdf - 190.091 KB)
Data publikacji: 2015-10-19 11:22:01 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy Bogoria, położonego w Wierzbce.
2015_PU_63.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_63.pdf - 101.915 KB)
Data publikacji: 2015-10-19 11:22:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2015_PU_64.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_64.pdf - 187.084 KB)
Data publikacji: 2015-10-19 11:22:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_65.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_65.pdf - 362.973 KB)
Data publikacji: 2015-10-20 12:07:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
2015_PU_66.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_66.pdf - 28736.291 KB)
Data publikacji: 2015-10-20 12:08:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchwalenia IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – część A
2015_PU_67.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_67.pdf - 102.922 KB)
Data publikacji: 2015-10-22 08:05:33 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2016 rok.
2015_PU_68.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_68.pdf - 107.952 KB)
Data publikacji: 2015-10-22 08:21:40 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok
2015_PU_69.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_69.pdf - 217.356 KB)
Data publikacji: 2015-10-22 10:54:08 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii
2015_PU_70.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_70.pdf - 571.651 KB)
Data publikacji: 2015-10-25 13:14:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
2015_PU_71.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_71.pdf - 415.098 KB)
Data publikacji: 2015-10-27 08:50:05 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015_PU_72.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_72.pdf - 293.218 KB)
Data publikacji: 2015-11-17 12:28:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego
2015_PU_73.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_73.pdf - 304.127 KB)
Data publikacji: 2015-11-17 12:28:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok.
2015_PU_74.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_74.pdf - 189.883 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 12:35:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2015_PU_75.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_75.pdf - 187.737 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 12:35:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2015_PU_76.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_76.pdf - 189.506 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 15:03:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2015_PU_77.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_77.pdf - 191.329 KB)
Data publikacji: 2015-11-19 15:04:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości gruntowej i ustanowienie służebności
2015_PU_78.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_78.pdf - 10636.01 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 15:07:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria– Etap II – część A
2015_PU_79.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_79.pdf - 8368.654 KB)
Data publikacji: 2015-11-20 15:08:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria– Etap I
2015_PU_80.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_80.pdf - 288.246 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 14:04:12 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015_PU_81.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_81.pdf - 562.704 KB)
Data publikacji: 2015-11-24 10:37:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia VI zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria ETAP I w miejscowości Bogoria
2015_PU_82.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_82.pdf - 514.729 KB)
Data publikacji: 2015-11-25 08:47:13 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2025.
2015_PU_83.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_83.pdf - 106.256 KB)
Data publikacji: 2015-12-03 07:59:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w Uchwale Nr X/91/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015 roku dotyczącej określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2016 rok.
2015_PU_84.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_84.pdf - 347.949 KB)
Data publikacji: 2015-12-03 07:59:55 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian w Uchwale Nr X/89/2015 Rady Gminy Bogoria z dnia 27 października 2015 roku dotyczącej określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
2015_PU_85.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_85.pdf - 376.05 KB)
Data publikacji: 2015-12-07 10:41:15 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015
2015_PU_86.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_86.pdf - 1344.714 KB)
Data publikacji: 2015-12-29 12:31:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2016 rok
2015_PU_87.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_87.pdf - 269.995 KB)
Data publikacji: 2015-12-29 12:32:02 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2016 rok.
2015_PU_88.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_88.pdf - 527.597 KB)
Data publikacji: 2015-12-29 12:32:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029
2015_PU_89.pdfProjekt Uchwały (2015_PU_89.pdf - 381.688 KB)
Data publikacji: 2015-12-29 13:22:51 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2015

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 870
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2015-12-29 13:22:51
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2015-12-29 13:22:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl