Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2015 rokDo druku
2015 rok

Załączone pliki
Dokument096.pdfUchwała RIO_3/2015 (Dokument096.pdf - 212.109 KB)
Data publikacji: 2015-01-29 12:23:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego na 2015 r.
Dokument095.pdfUchwała RIO_2/2015 (Dokument095.pdf - 201.967 KB)
Data publikacji: 2015-01-29 12:26:43 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu
Rb-28_XII2015.pdfRb-28XII2014 (Rb-28_XII2015.pdf - 1596.93 KB)
Data publikacji: 2015-01-29 12:35:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych jst - XII 2014
Rb_27XII2015.pdfRb-27_XII2014 (Rb_27XII2015.pdf - 927.927 KB)
Data publikacji: 2015-01-29 12:38:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jst - XII2014
Rb-27S_IVkw2014.pdfRb-27_IVkw2014 (Rb-27S_IVkw2014.pdf - 968.029 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 09:35:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za IV kw 2014 r.
Rb-28S_IVkw2014.pdfRb-28S_IVkw2014 (Rb-28S_IVkw2014.pdf - 1608.79 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 09:39:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jst za IV kw 2014
Rb-N_IVkw2014.pdfRb-N_IVkw2014 (Rb-N_IVkw2014.pdf - 356.966 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 09:41:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2014 r.
Rb-NDS_IVkw2014.pdfRb-NDS_IVkw2014 (Rb-NDS_IVkw2014.pdf - 271.18 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 09:44:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za IVkw 2014 r.
Rb-PDP_IVkw2014.pdfRb-PDP_IVkw2014 (Rb-PDP_IVkw2014.pdf - 242.064 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 09:47:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za IV kw 2014 r.
Rb-ST_IVkw2014.pdfRb-ST_IVkw2014 (Rb-ST_IVkw2014.pdf - 205.575 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 09:49:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jst za IV kw 2014 r.
Rb-UN_IVkw2014.pdfRb-UN_IVkw2014 (Rb-UN_IVkw2014.pdf - 234.563 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 09:54:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności za 2014 r.
Rb-UZ_IVkw2014.pdfrB-uz_IVKW2014 (Rb-UZ_IVkw2014.pdf - 341.985 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 09:57:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za 2014 r.
Rb-Z_IVkw2014.pdfRb-Z_IVkw2014 (Rb-Z_IVkw2014.pdf - 96.933 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 10:00:46 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań jst za IV kw 2014 r.
Rb-27S_IVkw2014K.pdfRb-27_IVkw2014 (Rb-27S_IVkw2014K.pdf - 970.042 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 10:03:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania z wykonania planu dochodów jst za IV kw 2014 r.
Rb-28S_IVkw2014K.pdfRb-28S_IVkw2014K (Rb-28S_IVkw2014K.pdf - 1612.717 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 10:07:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania z wykonania planu wydatków jst za IV kw 2014 r
Rb-NDS_IVkw2014K.pdfRb-NDS_IVkw2014K (Rb-NDS_IVkw2014K.pdf - 273.877 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 10:10:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst za IV kw 2014 r.
Rb-27S_styczeń2015.pdfRb-27S_sty2015 (Rb-27S_styczeń2015.pdf - 814.484 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 10:12:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za styczeń 2015 r.
Rb-28S_styczeń2015.pdfRb-28S_sty2015 (Rb-28S_styczeń2015.pdf - 1494.506 KB)
Data publikacji: 2015-03-20 10:15:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst za styczeń 2015 r.
Plik039.pdfUchwała RIO_31/2015 (Plik039.pdf - 469.433 KB)
Data publikacji: 2015-04-14 14:15:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria.
Rb27_Ikw2015.pdfRb_27Ikw2015 (Rb27_Ikw2015.pdf - 883.46 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 09:38:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kw 2015.
Rb_NWS_Ikw2015.pdfRb_NWS_Ikw2015 (Rb_NWS_Ikw2015.pdf - 359.912 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 09:44:46 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2014 za- I kw 2015
Rb-28_Ikw2015.pdfRb-28_Ikw2015 (Rb-28_Ikw2015.pdf - 1544.337 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 09:47:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2015.
Rb-N_Ikw2015.pdfRb_N_Ikw2015 (Rb-N_Ikw2015.pdf - 356.923 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 09:49:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2015 r.
Rb-NDS_Ikw2015.pdfRB-NDS_Ikw2015 (Rb-NDS_Ikw2015.pdf - 271.54 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 09:53:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw 2015 r.
Rb-Z_Ikw2015.pdfRb-Z_Ikw2015 (Rb-Z_Ikw2015.pdf - 93.257 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 10:12:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2015 r.
BJ_2014.pdfBJ_2014 (BJ_2014.pdf - 264.056 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 10:15:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans Jednostki za 2014 r.
BB_2014.pdfBB_2014 (BB_2014.pdf - 227.77 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 10:18:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans wykonania budżetu za 2014 r.
RzS_2014.pdfRzS_2014 r (RzS_2014.pdf - 236.822 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 10:21:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rachunek zysków i strat za 2014 r.
ZZFJ_2014.pdfZZFJ_2014 (ZZFJ_2014.pdf - 220.181 KB)
Data publikacji: 2015-05-12 10:23:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2014 r.
Wykaz na podstawie art. 37 ust.1 pkt.2 lit.f ustawy z dn. 21.06.2013r o finansach publicznych Dz.U.z 2013, poz. 885 ze zm..docPom_Pub_2014_Um (Wykaz na podstawie art. 37 ust.1 pkt.2 lit.f ustawy z dn. 21.06.2013r o finansach publicznych Dz.U.z 2013, poz. 885 ze zm..doc - 35.328 KB)
Data publikacji: 2015-05-21 12:21:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej:umorzenia,roz. na raty zaległości.
Wykaz na podstawie art.37.docxPom_Pub_2014_akc (Wykaz na podstawie art.37.docx - 24.064 KB)
Data publikacji: 2015-05-21 12:31:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 udzielono pomocy publicznej:Zwrot podatku akcyzowego
Rb-27_IIkw2015.pdfRb_27IIkw2015 (Rb-27_IIkw2015.pdf - 911.426 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 14:37:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2015r
Rb-28NWS_IIkw2015.pdfRb_28NWS_IIkw2015 (Rb-28NWS_IIkw2015.pdf - 359.652 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 15:02:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków , które nie wygasły z upływem roku 2014
Rb-28_IIkw2015.pdfRb-28_IIkw2015 (Rb-28_IIkw2015.pdf - 1593.16 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 15:05:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2015 r
RBN-IIkw2015.pdfRBN-IIkw2015 (RBN-IIkw2015.pdf - 356.438 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 15:07:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2015 r'
Rb-NDS_IIkw2015.pdfRb-NDS_IIkw2015 (Rb-NDS_IIkw2015.pdf - 266.961 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 15:12:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2015 r.
RbZ-IIkw2015.pdfRbZ-IIkw2015 (RbZ-IIkw2015.pdf - 93.283 KB)
Data publikacji: 2015-07-30 15:14:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2015 r.
skan_03_092015.pdfUchwała RIO 73/2015 (skan_03_092015.pdf - 1425.901 KB)
Data publikacji: 2015-09-03 12:30:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2015 roku.
img205.pdfUchwała RIO 104/2016 (img205.pdf - 668.141 KB)
Data publikacji: 2015-12-11 13:01:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie sfinansowania deficytu planowanego na 2016 r
img206.pdfUchwała RIO 103/2015 (img206.pdf - 1274.198 KB)
Data publikacji: 2015-12-11 13:03:33 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie WPF na lata 2016-2029
img207.pdfUchwała RIO 102/2015 (img207.pdf - 1340.661 KB)
Data publikacji: 2015-12-11 13:04:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2016 r.
doc1.pdfRb-27 (doc1.pdf - 965.62 KB)
Data publikacji: 2015-12-16 12:54:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2015 r.
doc2.pdfRb-28_IIIkw2015 (doc2.pdf - 1692.618 KB)
Data publikacji: 2015-12-16 12:56:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2015
doc3.pdfRBN_IIIkw2015 (doc3.pdf - 358.518 KB)
Data publikacji: 2015-12-16 12:59:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2015.
doc4.pdfRB_NDSIIIkw2015 (doc4.pdf - 267.336 KB)
Data publikacji: 2015-12-16 13:01:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2015
doc5.pdfRB-ZIII2015 (doc5.pdf - 93.09 KB)
Data publikacji: 2015-12-16 13:42:28 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2015
X.pdfRb-27X2015 (X.pdf - 946.915 KB)
Data publikacji: 2015-12-16 13:44:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za X 2015
RIO_Uchwała_nr_137_2015.pdfUchwała RIO 137/2015 (RIO_Uchwała_nr_137_2015.pdf - 1189.553 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 09:32:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria
wydatkuX.pdfRb_28X2015 (wydatkuX.pdf - 1679.054 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 09:38:57 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za m-c X 2015
DochodyXI.pdfRb-27XI2015 (DochodyXI.pdf - 958.636 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 09:42:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za m-c XI
WydatkiXI2015.pdfRb_28XI2015 (WydatkiXI2015.pdf - 1677.337 KB)
Data publikacji: 2015-12-30 09:46:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za m-c XI 2015

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1615
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2015-12-30 09:46:36
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2015-12-30 09:46:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl