Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2016Do druku
rok 2016

Załączone pliki
2016_Z_1.pdfZarządzenie Nr 0050.1.2016 (2016_Z_1.pdf - 146.77 KB)
Data publikacji: 2016-01-18 12:56:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie obniżenia ceny wywoławczej działki w II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.
2016_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.2.2016 (2016_Z_2.pdf - 1705.682 KB)
Data publikacji: 2016-01-29 13:53:20 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_3.pdfZarządzenie Nr 0050.3.2016 (2016_Z_3.pdf - 526.626 KB)
Data publikacji: 2016-02-04 14:52:01 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_4.pdfZarządzenie Nr 0050.4.2016 (2016_Z_4.pdf - 824.04 KB)
Data publikacji: 2016-02-15 09:01:56 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.5.2016 (2016_Z_5.pdf - 775.831 KB)
Data publikacji: 2016-02-19 14:31:25 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.6.2016 (2016_Z_6.pdf - 209.109 KB)
Data publikacji: 2016-02-23 08:19:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 23 lutego 2016 roku o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2016_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.7.2016 (2016_Z_7.pdf - 151.549 KB)
Data publikacji: 2016-02-26 08:55:27 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcłąwicach Górnych w 2016 roku
2016_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.8.2016 (2016_Z_8.pdf - 25444.679 KB)
Data publikacji: 2016-03-02 07:45:35 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wprowadzenia" Polityki Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych" i " Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym Służącym do Przetwarzania Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Bogoria
2016_Z_9.pdfZarządzenie Nr 0050.9.2016 (2016_Z_9.pdf - 1851.78 KB)
Data publikacji: 2016-03-08 15:28:18 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016_Z_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2016 (2016_Z_11.pdf - 305.333 KB)
Data publikacji: 2016-03-14 11:23:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie nadania numeru porządkowego nieruchomości położonej w miejscowości Pełczyce
2016_Z_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2016 (2016_Z_10.pdf - 4139.537 KB)
Data publikacji: 2016-03-15 08:04:38 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2016 (2016_Z_12.pdf - 5083.916 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:43:30 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2016_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2016 (2016_Z_13.pdf - 2339.463 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:45:26 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie: ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2016 roku
0050.14.2016.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2016 (0050.14.2016.pdf - 4062.845 KB)
Data publikacji: 2016-03-30 10:06:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2016 (2016_Z_15.pdf - 1085.37 KB)
Data publikacji: 2016-03-31 15:22:09 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia zasad i odpłatności za korzystanie z autobusów szkolnych
2016_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2016 (2016_Z_16.pdf - 889.644 KB)
Data publikacji: 2016-04-06 12:41:13 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2016 (2016_Z_17.pdf - 3944.87 KB)
Data publikacji: 2016-04-12 13:53:10 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2016 roku
2016_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2016 (2016_Z_18.pdf - 3574.35 KB)
Data publikacji: 2016-04-18 08:21:02 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2016 (2016_Z_19.pdf - 3899.981 KB)
Data publikacji: 2016-04-26 08:55:53 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2016 (2016_Z_20.pdf - 1890.74 KB)
Data publikacji: 2016-04-26 08:57:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogorii
2016_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2016 (2016_Z_21.pdf - 1126.051 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 14:03:28 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2016.
2016_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2016 (2016_Z_22.pdf - 6182.473 KB)
Data publikacji: 2016-05-04 13:40:24 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2016 (2016_Z_23.pdf - 2899.827 KB)
Data publikacji: 2016-05-16 08:58:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2016 (2016_Z_25.pdf - 501.522 KB)
Data publikacji: 2016-05-25 14:30:03 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogorii
2016_Z_24.pdfZarządzenie Nr 0050.24.2016 (2016_Z_24.pdf - 4282.721 KB)
Data publikacji: 2016-05-30 15:22:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_26.pdfZarządzenie Nr 0050.26.2016 (2016_Z_26.pdf - 1418.133 KB)
Data publikacji: 2016-06-03 13:51:15 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016_Z_27.pdfZarządzenie Nr 0050.27.2016 (2016_Z_27.pdf - 3113.156 KB)
Data publikacji: 2016-06-17 13:51:12 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2016 (2016_Z_28.pdf - 8380.331 KB)
Data publikacji: 2016-06-24 12:19:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu ofert i powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizację zadania pn. " wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentnej szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie gminy Bogoria
2016_Z_29.pdfZarządzenie Nr 0050.29.2016 (2016_Z_29.pdf - 4826.577 KB)
Data publikacji: 2016-06-24 12:23:39 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy 2016 rok
2016_Z_30.pdfZarządzenie Nr 0050.30.2016 (2016_Z_30.pdf - 2225.137 KB)
Data publikacji: 2016-07-13 19:39:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016_Z_31.pdfZarządzenie Nr 0050.31.2016 (2016_Z_31.pdf - 2454.618 KB)
Data publikacji: 2016-07-18 12:55:21 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2016 (2016_Z_32.pdf - 2110.136 KB)
Data publikacji: 2016-07-26 13:00:10 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2016 (2016_Z_33.pdf - 3233.936 KB)
Data publikacji: 2016-07-29 12:47:28 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2016 (2016_Z_34.pdf - 2072.258 KB)
Data publikacji: 2016-08-18 10:22:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016_Z_35.pdfZarządzenie Nr 0050.35.2016 (2016_Z_35.pdf - 1590.236 KB)
Data publikacji: 2016-08-18 10:23:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016_Z_36.pdfZarządzenie Nr 0050.36.2016 (2016_Z_36.pdf - 484.747 KB)
Data publikacji: 2016-08-30 14:37:30 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej do szacowania szkód powstałych w skutek działania nawalnego deszczu w dniu 21 sierpnia 2016 r. w gminie Bogoria
2016_Z_37.pdfZarządzenie Nr 0050.37.2016 (2016_Z_37.pdf - 6131.352 KB)
Data publikacji: 2016-08-31 13:18:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_38.pdfZarządzenie Nr 0050.38.2016 (2016_Z_38.pdf - 4276.142 KB)
Data publikacji: 2016-09-05 14:05:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_39.pdfZarządzenie Nr 0050.39.2016 (2016_Z_39.pdf - 4849.624 KB)
Data publikacji: 2016-09-12 13:42:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_40.pdfZarządzenie Nr 0050.40.2016 (2016_Z_40.pdf - 6250.219 KB)
Data publikacji: 2016-09-27 10:46:32 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_41.pdfZarządzenie Nr 0050.41.2016 (2016_Z_41.pdf - 5429.096 KB)
Data publikacji: 2016-10-04 10:23:34 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2016
2016_Z_42.pdfZarządzenie Nr 0050.42.2016 (2016_Z_42.pdf - 2163.929 KB)
Data publikacji: 2016-10-10 13:08:07 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016_Z_43.pdfZarządzenie Nr 0050.43.2016 (2016_Z_43.pdf - 5585.137 KB)
Data publikacji: 2016-11-02 09:28:46 Redaktor: Agnieszka Grzesik
2016_Z_44.pdfZarządzenie Nr 0050.44.2016 (2016_Z_44.pdf - 3534.439 KB)
Data publikacji: 2016-11-10 14:10:20 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016_Z_45.pdfZarządzenie Nr 0050.45.2016 (2016_Z_45.pdf - 3594.451 KB)
Data publikacji: 2016-11-15 07:43:59 Redaktor: Agnieszka Grzesik
2016_Z_46.pdfZarządzenie Nr 0050.46.2016 (2016_Z_46.pdf - 11228.284 KB)
Data publikacji: 2016-11-15 07:44:42 Redaktor: Agnieszka Grzesik
2016_Z_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2016 (2016_Z_47.pdf - 3373.46 KB)
Data publikacji: 2016-11-22 08:07:22 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016_Z_48.pdfZarządzenie Nr 0050.48.2016 (2016_Z_48.pdf - 6035.809 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 08:03:10 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016_Z_49.pdfZarządzenie Nr 0050.49.2016 (2016_Z_49.pdf - 1034.614 KB)
Data publikacji: 2016-12-02 13:14:34 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016_Z_50.pdfZarządzenie Nr 0050.50.2016 (2016_Z_50.pdf - 3535.793 KB)
Data publikacji: 2016-12-13 13:29:01 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok
2016_Z_51.pdfZarządzenie Nr 0050.51.2016 (2016_Z_51.pdf - 4895.373 KB)
Data publikacji: 2016-12-16 14:44:11 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_52.pdfZarządzenie Nr 0050.52.2016 (2016_Z_52.pdf - 3976.361 KB)
Data publikacji: 2016-12-21 14:22:20 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_53.pdfZarządzenie Nr 0050.53.2016 (2016_Z_53.pdf - 1394.072 KB)
Data publikacji: 2016-12-27 12:44:56 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok
2016_Z_54.pdfZarządzenie Nr 0050.54.2016 (2016_Z_54.pdf - 545.322 KB)
Data publikacji: 2016-12-28 09:55:23 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębach: Enklawy Leśne Poręby Kiełczyńskiej i Batogu, Gorzków, Kolonia Bogoria, Witowice, Kolonia Pęcławice, Grzybów, Wierzbka i Kiełczyna, który odbędzie się 28 grudnia 2016 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria.
2016_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2016 (2016_Z_55.pdf - 4665.052 KB)
Data publikacji: 2017-01-10 08:17:22 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2228
Utworzył: Agnieszka Grzesik, data utworzenia: 2017-01-10 08:17:22
Opublikował: Agnieszka Grzesik, data publikacji: 2017-01-10 08:17:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl