Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2016 rokDo druku
2016 rok

Załączone pliki
Skan_2_05_02_2016.pdfUchwała RIO 9/2016 (Skan_2_05_02_2016.pdf - 753.827 KB)
Data publikacji: 2016-02-05 13:14:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prwidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria
Skan_1_05_02_2016.pdfUchwała RIO 8/2016 (Skan_1_05_02_2016.pdf - 716.462 KB)
Data publikacji: 2016-02-05 13:16:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu planowanego na 2016 r.
Rb28XII.pdfRb-28XII2015 (Rb28XII.pdf - 1672.067 KB)
Data publikacji: 2016-02-18 12:03:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za XII 2015
Rb27XII2015.pdfRb-27_XII2015 (Rb27XII2015.pdf - 962.912 KB)
Data publikacji: 2016-02-18 12:07:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za XII 2015
rb 27IVkw.pdfRb-27IV2015 (rb 27IVkw.pdf - 992.788 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 07:57:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kw 2015
rb28IVkw.pdfRb-28IVkw2015 (rb28IVkw.pdf - 1684.915 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 08:14:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2015 r.
rbnIVkw.pdfRb-NIVkw2015 (rbnIVkw.pdf - 356.341 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 08:15:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2015 r.
rbzIVkw 2015.pdfRb-ZIVkw2015 (rbzIVkw 2015.pdf - 96.953 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 08:29:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2015 r
RB-UZ.pdfRb-UzIVkw2015 (RB-UZ.pdf - 342.226 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 08:43:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie o stanie zaległości za 2016 r.
RB NDS.pdfRB_NDSIVkw2015 (RB NDS.pdf - 267.301 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 08:45:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2015 r.
RB-PDP.pdfRb_pdpIVkw2015 (RB-PDP.pdf - 241.818 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 08:47:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2015 r
Rb_STIVkw2015.pdfRb-STIVkw2015 (Rb_STIVkw2015.pdf - 204.636 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 09:22:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym za 2015 rok.
rb27I2016.pdfRb-27_I2016 (rb27I2016.pdf - 779.163 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 09:23:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I 2016 r.
rb28I2016.pdfRb-28_I2016 (rb28I2016.pdf - 1551.322 KB)
Data publikacji: 2016-02-22 09:24:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I 2016 r.
skan_11_04_2016.pdfUchwała RIO 27/2016 (skan_11_04_2016.pdf - 1380.1 KB)
Data publikacji: 2016-04-11 11:43:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2015 rok.
Wykaz na podstawie art. 37.docxWykaz_2016 (Wykaz na podstawie art. 37.docx - 31.196 KB)
Data publikacji: 2016-05-18 08:45:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zwrot podatku akcyzowego 2016
Wykaz.docWykazII2016 (Wykaz.doc - 36.864 KB)
Data publikacji: 2016-05-18 09:15:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Ulgi podatkowe 2015 r.
Rb-27_Ikw2016.pdfRb-27_Ikw2016 (Rb-27_Ikw2016.pdf - 868.109 KB)
Data publikacji: 2016-06-27 12:25:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za I kw. 2016
Rb-28_Ikw2016.pdfRb-28_Ikw2016 (Rb-28_Ikw2016.pdf - 1603.388 KB)
Data publikacji: 2016-06-27 12:27:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za Ikw 2016
RBn_Ikw2016.pdfRBN-Ikw2016 (RBn_Ikw2016.pdf - 357.371 KB)
Data publikacji: 2016-06-27 12:29:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2016
Rb-NDS_Ikw2016.pdfRb-NDS_Ikw 2016 (Rb-NDS_Ikw2016.pdf - 266.914 KB)
Data publikacji: 2016-06-27 12:31:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za Ikw.2016
RB-z_Ikw2016.pdfRb-zIkw2016 (RB-z_Ikw2016.pdf - 93.17 KB)
Data publikacji: 2016-06-27 12:33:45 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I Kw.2016
rb-28_IIkw2016.pdfRb-28_IIkw2016 (rb-28_IIkw2016.pdf - 1707.939 KB)
Data publikacji: 2016-08-24 11:40:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2016
Rb-27_IIkw2016.pdfRb-27_IIkw2016 (Rb-27_IIkw2016.pdf - 950.154 KB)
Data publikacji: 2016-08-24 11:42:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2016
RBN-IIkw2016.pdfRBN-IIkw2016 (RBN-IIkw2016.pdf - 356.952 KB)
Data publikacji: 2016-08-24 11:44:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2016
Rb-NDS_IIkw2016.pdfRb-NDS_IIkw 2016 (Rb-NDS_IIkw2016.pdf - 267.253 KB)
Data publikacji: 2016-08-24 11:47:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie nadwyżki/deficytu za II kw 2016
Rb-z_IIkw2016.pdfRb-Z_IIkw2016 (Rb-z_IIkw2016.pdf - 92.997 KB)
Data publikacji: 2016-08-24 11:49:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2016
RIO_08_09_2016.pdfUchwała RIO 47/2016 (RIO_08_09_2016.pdf - 352.545 KB)
Data publikacji: 2016-09-08 07:56:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium.
skan_21_09_2016_RIO.pdfUchwała RIO 74/2016 (skan_21_09_2016_RIO.pdf - 1408.019 KB)
Data publikacji: 2016-09-21 14:38:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii wykonania budżetu za I półrocze 2016
ZesZob.pdfZes_Kredyty (ZesZob.pdf - 386.772 KB)
Data publikacji: 2016-10-17 09:33:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek stan na 19-10-2016
rbzIIIkw2016.pdfRb-Z_IIIkw2016 (rbzIIIkw2016.pdf - 93.791 KB)
Data publikacji: 2016-10-19 13:46:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2016
NDS-IIIkw2016.pdfRb-NDS_IIIkw 2016 (NDS-IIIkw2016.pdf - 266.992 KB)
Data publikacji: 2016-10-19 14:04:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2016
rbnIIIkw2016.pdfRBN-IIIkw2016 (rbnIIIkw2016.pdf - 356.886 KB)
Data publikacji: 2016-10-19 14:05:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2016
Rb-28IIIkw2016.pdfRb-28_IIkw2016 (Rb-28IIIkw2016.pdf - 1729.863 KB)
Data publikacji: 2016-10-19 14:07:43 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2016
Rb-27IIIkw2016.pdfRb-28_IIIkw2016 (Rb-27IIIkw2016.pdf - 948.971 KB)
Data publikacji: 2016-10-19 14:12:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za III kw 2016
Uchwa94.pdfUchwała RIO 94/2016 (Uchwa94.pdf - 1162.337 KB)
Data publikacji: 2016-12-05 10:06:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF na lata 2017-2029
Uchw93.pdfUchwała RIO 93/2016 (Uchw93.pdf - 1423.44 KB)
Data publikacji: 2016-12-05 10:09:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2017 r.
Uchw95.pdfUchwała RIO 95/2016 (Uchw95.pdf - 684.206 KB)
Data publikacji: 2016-12-05 10:11:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego na 2017.
28XI2016.pdfRb-28XI2016 (28XI2016.pdf - 1723.77 KB)
Data publikacji: 2016-12-21 10:00:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za XI 2016
27XI2016.pdfRB-27XI2016 (27XI2016.pdf - 923.281 KB)
Data publikacji: 2016-12-21 10:01:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za XI 2016

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1693
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2016-12-21 10:01:32
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2016-12-21 10:01:32
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl