Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Otwarty Konkurs OfertDo druku
Otwarty Konkurs Ofert

Załączone pliki
Otwarty_konkurs_ofert_2016.pdfZarzadzenie w sprawie otwartego konkursu ofert (Otwarty_konkurs_ofert_2016.pdf - 5083.916 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:10:32 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert.docZałącznik Nr 1 do ogłoszenia (Zalacznik_nr_1_do_ogloszenia_otwartego_konkursu_ofert.doc - 70.656 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:14:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: korekta rzeczowo-finansowa do oferty realizacji zadania publicznego
Oferta.rtfOferta (Oferta.rtf - 224.593 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:15:29 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: oferta realizacji zadania publicznego
Sprawozdanie.rtfSprawozdanie (Sprawozdanie.rtf - 228.104 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:16:17 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Sprawozdanie z wykonania zadania publicznego
Druk_umowy_2016.pdfUmowa (Druk_umowy_2016.pdf - 74.55 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:17:07 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego
Zalacznik_nr_1_do_umowy.pdfZałącznik Nr 1 do umowy (Zalacznik_nr_1_do_umowy.pdf - 15.777 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:17:49 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie członka stowarzyszenia pracującego społecznie / wolontariusza
Zalacznik_nr_2_do_umowy.pdfZałącznik Nr 2 do umowy (Zalacznik_nr_2_do_umowy.pdf - 20.331 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:18:22 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Opis faktury/rachunku
Deklaracja_2016.pdfDeklaracja (Deklaracja_2016.pdf - 24.315 KB)
Data publikacji: 2016-03-22 11:27:10 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Deklaracja

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 435
Utworzył: Marzena Miernowska, data utworzenia: 2016-03-22 11:27:10
Opublikował: Marzena Miernowska, data publikacji: 2016-03-22 11:27:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl