Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2016 rokDo druku
2016 rok

Załączone pliki
OM_2016_Anna_Czerwiec.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Anna_Czerwiec.pdf - 3617.906 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 09:55:25 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Anna_Krasa.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Anna_Krasa.pdf - 3073.093 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 09:56:14 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Anna_Nizialek.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Anna_Nizialek.pdf - 3001.611 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 09:57:12 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Bozena_Waga.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Bozena_Waga.pdf - 2776.655 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 09:58:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Dorota_Surmanska.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Dorota_Surmanska.pdf - 3007.036 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 09:58:59 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Ewa_Bujak.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Ewa_Bujak.pdf - 2887.175 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 10:00:24 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Grazyna_Dziedzic.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Grazyna_Dziedzic.pdf - 2832.475 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 10:01:38 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Marzanna_Baranska.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Marzanna_Baranska.pdf - 2666.023 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 10:02:38 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Zdzislaw_Komor.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Zdzislaw_Komor.pdf - 3193.775 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 10:03:53 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Zofia_Adamczyk.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Zofia_Adamczyk.pdf - 2294.773 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 10:05:12 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_2016_Zofia_Janda.pdfOświadczenie majątkowe (OM_2016_Zofia_Janda.pdf - 3048.132 KB)
Data publikacji: 2016-05-06 10:06:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Bozena_Waga_31.08.2016.pdfOświadczenie majątkowe (OM_Bozena_Waga_31.08.2016.pdf - 2581.406 KB)
Data publikacji: 2016-09-30 10:49:50 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Bozena_Waga_26.09.2016.pdfOświadczenie majątkowe (OM_Bozena_Waga_26.09.2016.pdf - 2842.77 KB)
Data publikacji: 2016-09-30 10:50:30 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Ewa_Bujak_31.08.2016.pdfOświadczenie majątkowe (OM_Ewa_Bujak_31.08.2016.pdf - 2976.257 KB)
Data publikacji: 2016-09-30 10:51:28 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
OM_Alina_Nizialek_30.09.2016.pdfOświadczenie majątkowe (OM_Alina_Nizialek_30.09.2016.pdf - 2749.153 KB)
Data publikacji: 2016-09-30 10:52:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: Oświadczenie majątkowe
KOREKTA_OM_Grażyna_Dziedzic.pdfKorekta Oświadczenia majątkowego (KOREKTA_OM_Grażyna_Dziedzic.pdf - 506.545 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 09:32:39 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
KOREKTA_OM_Anna_ Nizialek.pdfKorekta Oświadczenia majątkowego (KOREKTA_OM_Anna_ Nizialek.pdf - 335.107 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 09:37:03 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
KOREKTA_OM_Anna_Krasa.pdfKorekta Oświadczenia majątkowego (KOREKTA_OM_Anna_Krasa.pdf - 442.551 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 09:37:18 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
KOREKTA_OM_Zdzisław_Komor.pdfKorekta Oświadczenia majątkowego (KOREKTA_OM_Zdzisław_Komor.pdf - 436.498 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 09:37:41 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
KOREKTA_OM_Dorota_Surmanska.pdfKorekta Oświadczenia majątkowego (KOREKTA_OM_Dorota_Surmanska.pdf - 561.967 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 09:38:03 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
KOREKTA_OM_Bozena_Waga.pdfKorekta Oświadczenia majątkowego (KOREKTA_OM_Bozena_Waga.pdf - 515.107 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 09:38:24 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
KOREKTA_OM_Bozena_Waga..pdfKorekta Oświadczenia majątkowego (KOREKTA_OM_Bozena_Waga..pdf - 498.713 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 09:38:44 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
KOREKTA_OM_Zofia_Adamczyk.pdfKorekta Oświadczenia majątkowego (KOREKTA_OM_Zofia_Adamczyk.pdf - 531.933 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 09:39:12 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego
KOREKTA_OM_Marzanna_Baranska.pdfKorekta Oświadczenia majątkowego (KOREKTA_OM_Marzanna_Baranska.pdf - 478.802 KB)
Data publikacji: 2016-12-01 09:39:35 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: Korekta oświadczenia majątkowego

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1317
Utworzył: Agnieszka Grzesik, data utworzenia: 2016-12-01 09:39:35
Opublikował: Agnieszka Grzesik, data publikacji: 2016-12-01 09:39:35
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl