Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
sesjaDo druku
sesja

Załączone pliki
2017_PU_1.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_1.pdf - 185.29 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:35:12 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2017 rok
2017_PU_2.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_2.pdf - 379.676 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:37:07 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji stalych Rady Gminy Bogoria na 2017 rok
2017_PU_3.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_3.pdf - 6216.694 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:49:24 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice na lata 2016 - 2025
2017_PU_4.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_4.pdf - 191.868 KB)
Data publikacji: 2017-01-20 11:50:54 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Bogoria
2017_PU_5.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_5.pdf - 188.963 KB)
Data publikacji: 2017-01-23 13:49:54 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości
2017_PU_6.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_6.pdf - 446.762 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 15:13:08 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2029
2017_PU_7.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_7.pdf - 182.244 KB)
Data publikacji: 2017-01-25 15:15:47 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Bogoria
2017_PU_8.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_8.pdf - 584.207 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 11:20:52 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017_PU_9.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_9.pdf - 107.651 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 13:54:33 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bogorii i Publiczne Liceum im. Jana Pawła II w Bogorii
2017_PU_10.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_10.pdf - 461.246 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 13:56:14 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017_PU_11.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_11.pdf - 203.647 KB)
Data publikacji: 2017-01-26 15:18:46 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie na własność nieruchomości gruntowych niezbędnych do realizacji zadań własnych gminy
2017_PU_12.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_12.pdf - 306.496 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:07:28 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2017_PU_13.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_13.pdf - 100.277 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:10:28 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2017_PU_14.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_14.pdf - 99.983 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:11:12 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
2017_PU_15.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_15.pdf - 457.246 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:13:12 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
2017_PU_16.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_16.pdf - 194.604 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:14:15 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bogoria
2017_PU_17.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_17.pdf - 193.868 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:20:38 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzania
2017_PU_18.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_18.pdf - 424.803 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:22:20 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których Gmina Bogoria jest organem prowadzącym
2017_PU_19.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_19.pdf - 10522.57 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:29:08 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie uchwalenia: " Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko"
2017_PU_20.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_20.pdf - 104.774 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:30:02 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2017_PU_21.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_21.pdf - 104.359 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:30:45 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2017_PU_22.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_22.pdf - 105.72 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:31:34 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2017 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
2017_PU_23.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_23.pdf - 188.172 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:33:45 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2017_PU_24.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_24.pdf - 185.04 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:35:11 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2017_PU_25.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_25.pdf - 188.375 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:35:58 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych
2017_PU_26.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_26.pdf - 186.206 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:38:08 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2017_PU_27.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_27.pdf - 187.081 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:38:59 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2017_PU_28.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_28.pdf - 186.434 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:39:51 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2017_PU_29.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_29.pdf - 186.908 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:40:44 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2017_PU_30.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_30.pdf - 186.96 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:41:47 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2017_PU_31.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_31.pdf - 186.728 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:42:35 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2017_PU_32.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_32.pdf - 188.511 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:48:34 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2017_PU_33.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_33.pdf - 185.389 KB)
Data publikacji: 2017-03-15 10:49:24 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej
2017_PU_34.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_34.pdf - 499.785 KB)
Data publikacji: 2017-03-21 11:35:27 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017_PU_35.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_35.pdf - 448.055 KB)
Data publikacji: 2017-03-21 11:36:09 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017- 2029
2017_PU_36.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_36.pdf - 198.944 KB)
Data publikacji: 2017-03-21 11:37:13 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie za rok 2016
2017_PU_37.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_37.pdf - 193.163 KB)
Data publikacji: 2017-05-10 12:52:41 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
2017_PU_38.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_38.pdf - 109.753 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 08:22:55 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/228/2017 w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego
2017_PU_39.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_39.pdf - 106.338 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 08:23:24 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2017_PU_40.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_40.pdf - 4607.525 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 08:24:05 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie aktualizacji Lokalnego Programu rewitalizacji miejscowości Bogoria i Jurkowice na lata 2016 - 2025
2017_PU_41.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_41.pdf - 2337.579 KB)
Data publikacji: 2017-05-15 10:56:13 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii
2017_PU_42.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_42.pdf - 102.159 KB)
Data publikacji: 2017-05-15 10:56:43 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017_PU_43.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_43.pdf - 3747.821 KB)
Data publikacji: 2017-05-15 10:57:12 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029
2017_PU_44.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_44.pdf - 797.285 KB)
Data publikacji: 2017-05-15 10:58:00 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017_PU_45.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_45.pdf - 97.482 KB)
Data publikacji: 2017-06-01 13:11:36 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2016 rok
2017_PU_46.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_46.pdf - 96.258 KB)
Data publikacji: 2017-06-01 13:12:05 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2016
2017_PU_47.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_47.pdf - 187.889 KB)
Data publikacji: 2017-08-01 10:54:42 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli szkół i przedszkoli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela
2017_PU_48.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_48.pdf - 100.673 KB)
Data publikacji: 2017-08-01 10:55:40 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017_PU_49.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_49.pdf - 291.934 KB)
Data publikacji: 2017-08-01 10:56:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria
2017_PU_50.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_50.pdf - 690.623 KB)
Data publikacji: 2017-08-01 10:57:58 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017_PU_51.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_51.pdf - 3710.443 KB)
Data publikacji: 2017-08-01 10:58:53 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029
2017_PU_52.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_52.pdf - 284.087 KB)
Data publikacji: 2017-08-07 11:15:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Staszowie wraz z odpowiedzią na skargę.
2017_PU_53.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_53.pdf - 685.108 KB)
Data publikacji: 2017-08-22 14:34:03 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017_PU_54.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_54.pdf - 112.317 KB)
Data publikacji: 2017-08-22 14:34:40 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian do Uchwały Rady Gminy nr XXVIII/256/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017_PU_55.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_55.pdf - 195.697 KB)
Data publikacji: 2017-08-22 14:35:17 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie określenia przeznaczenia mienia jednostek budżetowych po gimnazjum włączonym do Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii oraz Liceum Ogólnokształcącym w Bogorii jako samodzielnej jednostce.
2017_PU_56.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_56.pdf - 192.791 KB)
Data publikacji: 2017-08-23 12:00:55 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: W sprawie likwidacji Straży Gminnej w Bogorii.
2017_PU_57.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_57.pdf - 184.861 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 15:11:39 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 7.1 „ Rozwój e-społeczeństwa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
2017_PU_58.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_58.pdf - 103.256 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 15:12:53 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/138/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 18 maja 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na działalność gospodarczą
2017_PU_59.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_59.pdf - 102.128 KB)
Data publikacji: 2017-09-21 15:13:31 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie oddania w trwały zarząd na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria położonych w miejscowości Pęcławice Górne
2017_PU_60.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_60.pdf - 196.071 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:30:06 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
2017_PU_61.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_61.pdf - 101.194 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:30:57 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017_PU_62.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_62.pdf - 100.97 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 13:32:47 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017_PU_63.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_63.pdf - 3748.74 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 14:40:04 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030
2017_PU_64.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_64.pdf - 771.896 KB)
Data publikacji: 2017-09-29 14:41:44 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017_PU_65.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_65.pdf - 192.073 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 08:13:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Bogorii z Klasami Gimnazjalnymi
2017_PU_66.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_66.pdf - 193.275 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 08:14:38 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jurkowicach
2017_PU_67.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_67.pdf - 190.454 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 08:15:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu z Oddziałem Przedszkolnym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu z Oddziałem Przedszkolnym
2017_PU_68.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_68.pdf - 189.633 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 08:15:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczeglicach funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Szczeglicach
2017_PU_69.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_69.pdf - 191.679 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 08:16:40 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Bogoria
2017_PU_70.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_70.pdf - 198.121 KB)
Data publikacji: 2017-10-24 15:30:11 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu partnerskiego pn.: „Rewitalizacja centrum miejscowości Bogoria wraz z przyległymi ulicami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020
2017_PU_71.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_71.pdf - 104.535 KB)
Data publikacji: 2017-10-26 13:43:29 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie: zmian w uchwale Rady Gminy nr XX/186/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017_PU_72.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_72.pdf - 689.205 KB)
Data publikacji: 2017-10-26 13:44:13 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017_PU_73.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_73.pdf - 598.061 KB)
Data publikacji: 2017-10-26 14:57:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Bogoria na lata 2017-2022
2017_PU_74.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_74.pdf - 100.138 KB)
Data publikacji: 2017-10-31 07:41:05 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej
2017_PU_75.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_75.pdf - 238.913 KB)
Data publikacji: 2017-10-31 07:46:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii za rok 2016
2017_PU_76.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_76.pdf - 102.299 KB)
Data publikacji: 2017-11-14 14:20:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2018 rok
2017_PU_77.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_77.pdf - 299.569 KB)
Data publikacji: 2017-11-15 14:06:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok
2017_PU_78.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_78.pdf - 189.434 KB)
Data publikacji: 2017-11-15 14:07:03 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z przeznaczeniem na działalność usługowo-handlową
2017_PU_79.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_79.pdf - 106.731 KB)
Data publikacji: 2017-11-15 14:07:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok
2017_PU_80.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_80.pdf - 496.973 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 14:37:05 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2017
2017_PU_81.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_81.pdf - 3726.436 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 14:38:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029
2017_PU_82.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_82.pdf - 193.161 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:06:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/282/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogorii w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Bogorii z Klasami Gimnazjalnymi
2017_PU_83.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_83.pdf - 194.964 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:07:50 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/283/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jurkowicach funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jurkowicach
2017_PU_84.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_84.pdf - 191.415 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:08:38 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/284/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu z Oddziałem Przedszkolnym w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Niedźwiedziu z Oddziałem Przedszkolnym
2017_PU_85.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_85.pdf - 195.365 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 12:09:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XXXV/285/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Szczeglicach funkcjonującej w Zespole Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Szczeglicach
2017_PU_86.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_86.pdf - 192.033 KB)
Data publikacji: 2017-11-24 15:07:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy Partnerskiej
2017_PU_87.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_87.pdf - 3701.713 KB)
Data publikacji: 2017-12-14 12:22:04 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
2017_PU_88.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_88.pdf - 1311.772 KB)
Data publikacji: 2017-12-14 12:22:41 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bogoria na 2018 rok
2017_PU_89.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_89.pdf - 388.494 KB)
Data publikacji: 2017-12-14 12:23:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_PU_90.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_90.pdf - 449.025 KB)
Data publikacji: 2017-12-21 09:21:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2018 rok
2017_PU_91.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_91.pdf - 105.042 KB)
Data publikacji: 2017-12-21 14:09:10 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie oddania w trwały zarząd nieruchomość zabudowanej stanowiącej własność Gminy Bogoria na rzecz Samorządowego Centrum Oświaty w Bogorii
2017_PU_92.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_92.pdf - 103.509 KB)
Data publikacji: 2017-12-21 14:09:51 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd
2017_PU_94.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_94.pdf - 103.184 KB)
Data publikacji: 2017-12-28 15:34:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr IX/76/2011 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej
2017_PU_93.pdfProjekt Uchwały (2017_PU_93.pdf - 189.387 KB)
Data publikacji: 2018-03-01 12:25:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Zimnowoda

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 987
Utworzył: Monika Pyza, data utworzenia: 2018-03-01 12:25:27
Opublikował: Monika Pyza, data publikacji: 2018-03-01 12:25:27
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl