Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2017 Do druku
rok 2017

Załączone pliki
2017_Z_1.pdfZarządzenie Nr 0050.01.2017 (2017_Z_1.pdf - 2820.27 KB)
Data publikacji: 2017-01-23 12:21:47 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.02.2017 (2017_Z_2.pdf - 323.735 KB)
Data publikacji: 2017-01-27 12:52:01 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2017 roku
2017_Z_3.pdfZarządzenie Nr 0050.03.2017 (2017_Z_3.pdf - 3367.019 KB)
Data publikacji: 2017-02-06 10:13:49 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_4.pdfZarządzenie Nr 0050.04.2017 (2017_Z_4.pdf - 1129.972 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:13:45 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.05.2017 (2017_Z_5.pdf - 2069.354 KB)
Data publikacji: 2017-02-20 09:30:52 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.06.2017 (2017_Z_6.pdf - 2842.355 KB)
Data publikacji: 2017-02-28 11:17:14 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.07.2017 (2017_Z_7.pdf - 4680.237 KB)
Data publikacji: 2017-03-13 10:47:18 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.08.2017 (2017_Z_8.pdf - 2083.213 KB)
Data publikacji: 2017-03-22 09:29:29 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_9.pdfZarządzenie Nr 0050.09.2017 (2017_Z_9.pdf - 4504.883 KB)
Data publikacji: 2017-03-31 10:54:58 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2017 (2017_Z_10.pdf - 4123.689 KB)
Data publikacji: 2017-03-31 10:56:01 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
2017_Z_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2017 (2017_Z_11.pdf - 2199.084 KB)
Data publikacji: 2017-03-31 10:57:22 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2017 roku
2017_Z_12..pdfZarządzenie Nr 0050.12.2017 (2017_Z_12..pdf - 2088.971 KB)
Data publikacji: 2017-03-31 11:01:45 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
2017_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2017 (2017_Z_13.pdf - 4455.156 KB)
Data publikacji: 2017-04-18 09:30:38 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_14.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2017 (2017_Z_14.pdf - 4068.803 KB)
Data publikacji: 2017-04-25 12:13:35 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_15..pdfZarządzenie Nr 0050.15.2017 (2017_Z_15..pdf - 3379.6 KB)
Data publikacji: 2017-04-25 14:26:09 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach, Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
2017_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2017 (2017_Z_16.pdf - 5283.977 KB)
Data publikacji: 2017-04-28 13:27:50 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_17..pdfZarządzenie Nr 0050.17.2017 (2017_Z_17..pdf - 391.769 KB)
Data publikacji: 2017-05-04 11:52:33 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bogoria
2017_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2017 (2017_Z_18.pdf - 1149.609 KB)
Data publikacji: 2017-05-04 11:53:07 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2017 (2017_Z_19.pdf - 945.843 KB)
Data publikacji: 2017-05-04 11:53:55 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2017 (2017_Z_20.pdf - 3325.749 KB)
Data publikacji: 2017-05-10 11:10:56 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2017 roku
2017_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2017 (2017_Z_21.pdf - 3846.642 KB)
Data publikacji: 2017-05-10 11:11:58 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach.
2017_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2017 (2017_Z_22.pdf - 1742.197 KB)
Data publikacji: 2017-05-12 08:16:40 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2017.
2017_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2017 (2017_Z_23.pdf - 316.947 KB)
Data publikacji: 2017-05-26 10:54:48 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_24.pdfZarządzenie Nr 0050.24.2017 (2017_Z_24.pdf - 329.959 KB)
Data publikacji: 2017-05-26 10:55:14 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2017 (2017_Z_25.pdf - 3334.318 KB)
Data publikacji: 2017-05-26 10:55:43 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_26.pdfZarządzenie Nr 0050.26.2017 (2017_Z_26.pdf - 478.475 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 10:05:26 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach.
2017_Z_27.pdfZarządzenie Nr 0050.27.2017 (2017_Z_27.pdf - 2161.891 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 10:07:29 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii.
2017_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2017 (2017_Z_28.pdf - 2667.138 KB)
Data publikacji: 2017-05-31 10:08:35 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych – Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2017_Z_29.pdfZarządzenie Nr 0050.29.2017 (2017_Z_29.pdf - 8888.469 KB)
Data publikacji: 2017-06-05 15:14:04 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia Konkursu ofert i powołania Komisji Konkursowej do rozpatrzenia ofert na realizacje zadania pn.: "Wykonanie szczepień ochronnych przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria w 2017 roku dla 60 dzieci rocznika 2014" w ramach programu zdrowotnego pn.: "Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Bogoria, przy zastosowaniu trzynastowalentnej (PCV13) szczepionki przeciwko pneumokokom na lata 2016- 2018".
2017_Z_30.pdfZarządzenie Nr 0050.30.2017 (2017_Z_30.pdf - 357.029 KB)
Data publikacji: 2017-06-05 15:15:02 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_31.pdfZarządzenie Nr 0050.31.2017 (2017_Z_31.pdf - 2464.531 KB)
Data publikacji: 2017-06-19 15:01:52 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
2017_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2017 (2017_Z_32.pdf - 3536.927 KB)
Data publikacji: 2017-06-23 15:21:51 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2017 (2017_Z_33.pdf - 485.361 KB)
Data publikacji: 2017-06-23 15:23:27 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoly Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
2017_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2017 (2017_Z_34.pdf - 418.442 KB)
Data publikacji: 2017-06-23 15:24:41 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
2017_Z_35.pdfZarządzenie Nr 0050.35.2017 (2017_Z_35.pdf - 4235.463 KB)
Data publikacji: 2017-06-30 14:12:11 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_36.pdfZarządzenie Nr 0050.36.2017 (2017_Z_36.pdf - 4025.642 KB)
Data publikacji: 2017-07-18 11:04:23 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_37.pdfZarządzenie Nr 0050.37.2017 (2017_Z_37.pdf - 3508.767 KB)
Data publikacji: 2017-07-24 12:35:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_38.pdfZarządzenie Nr 0050.38.2017 (2017_Z_38.pdf - 710.678 KB)
Data publikacji: 2017-08-09 10:15:19 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
2017_Z_39.pdfZarządzenie nr 0050.39.2017 (2017_Z_39.pdf - 1738.023 KB)
Data publikacji: 2017-08-18 10:11:50 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: W sprawie zmian budżetu na 2017 rok.
2017_Z_40.pdfZarządzenie Nr 0050.40.2017 (2017_Z_40.pdf - 5075.042 KB)
Data publikacji: 2017-08-28 13:01:08 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
2017_Z_41.pdfZarządzenie Nr 0050.41.2017 (2017_Z_41.pdf - 558.391 KB)
Data publikacji: 2017-08-30 13:11:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
2017_Z_42.pdfZarządzenie Nr 0050.42.2017 (2017_Z_42.pdf - 436.778 KB)
Data publikacji: 2017-09-05 12:08:12 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2017r.
2017_Z_43.pdfZarządzenie Nr 0050.43.2017 (2017_Z_43.pdf - 2377.731 KB)
Data publikacji: 2017-09-18 09:38:19 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok.
2017_Z_44.pdfZarządzenie Nr 0050.44.2017 (2017_Z_44.pdf - 3778.605 KB)
Data publikacji: 2017-09-25 15:19:36 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: w spawie zmian budżetu gminy na 2017
2017_Z_45.pdfZarządzenie Nr 0050.45.2017 (2017_Z_45.pdf - 7776.906 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 15:01:56 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_46.pdfZarządzenie Nr 0050.46.2017 (2017_Z_46.pdf - 3572.646 KB)
Data publikacji: 2017-10-17 08:18:04 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2017 (2017_Z_47.pdf - 4795.734 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 11:47:23 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_48.pdfZarządzenie Nr 0050.48.2017 (2017_Z_48.pdf - 495.952 KB)
Data publikacji: 2017-10-20 11:50:18 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków huraganu (Orkan Ksawery) na terenie gminy Bogoria
2017_Z_49.pdfZarządzenie Nr 0050.49.2017 (2017_Z_49.pdf - 4987.422 KB)
Data publikacji: 2017-10-26 07:46:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_50.pdfZarządzenie Nr 0050.50.2017 (2017_Z_50.pdf - 368.413 KB)
Data publikacji: 2017-11-03 13:26:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie: uchylenia w części Zarządzenia nr 0050.46.2017 w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_51.pdfZarządzenie Nr 0050.51.2017 (2017_Z_51.pdf - 5482.258 KB)
Data publikacji: 2017-11-13 13:07:29 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_52.pdfZarządzenie Nr 0050.52.2017 (2017_Z_52.pdf - 7152.166 KB)
Data publikacji: 2017-11-16 08:46:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_53.pdfZarządzenie Nr 0050.53.2017 (2017_Z_53.pdf - 4095.51 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 08:00:37 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_54.pdfZarządzenie Nr 0050.54.2017 (2017_Z_54.pdf - 339.426 KB)
Data publikacji: 2017-11-23 07:53:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.41.2014 Wójta Gminy Bogoria z dnia 14 sierpnia 2014 r, w sprawie powołania Gminnej Komisji do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2017_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2017 (2017_Z_55.pdf - 6555.411 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 08:28:46 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_56.pdfZarządzenie Nr 0050.56.2017 (2017_Z_56.pdf - 5599.704 KB)
Data publikacji: 2017-12-05 15:01:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_57.pdfZarządzenie Nr 0050.57.2017 (2017_Z_57.pdf - 381.063 KB)
Data publikacji: 2017-12-05 15:03:23 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy
2017_Z_58.pdfZarządzenie Nr 0050.58.2017 (2017_Z_58.pdf - 6445.504 KB)
Data publikacji: 2017-12-18 08:06:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_59.pdfZarządzenie Nr 0050.59.2017 (2017_Z_59.pdf - 9022.953 KB)
Data publikacji: 2017-12-21 07:56:30 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_60.pdfZarządzenie Nr 0050.60.2017 (2017_Z_60.pdf - 5163.775 KB)
Data publikacji: 2017-12-28 14:38:09 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok
2017_Z_61.pdfZarządzenie Nr 0050.61.2017 (2017_Z_61.pdf - 335.194 KB)
Data publikacji: 2017-12-28 14:40:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2017_Z_62.pdfZarządzenie Nr 0050.62.2017 (2017_Z_62.pdf - 415.71 KB)
Data publikacji: 2017-12-28 14:42:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
2017_Z_63.pdfZarządzenie Nr 0050.63.2017 (2017_Z_63.pdf - 6508.719 KB)
Data publikacji: 2018-01-04 13:16:00 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1903
Utworzył: Monika Pyza, data utworzenia: 2018-01-04 13:16:00
Opublikował: Monika Pyza, data publikacji: 2018-01-04 13:16:00
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl