2017

Wersja do druku

Ulgi podatkowe 2016 r.

Załączone pliki:

3/2017
(uchwala_nr_3_2017.pdf - 550.145 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:32:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwot długu

Uchwała RIO 4/2017
(uchwala_nr_4_2017.pdf - 557.345 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:34:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na 2017 r.

Rb-27_IVkw2016
(27_2016.pdf - 942.039 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:37:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kw 2016 r

Rb-28IVkw2016
(28_2016.pdf - 1720.651 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:38:45 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2016

PDP-IVkw2016
(PDP_2016.pdf - 241.502 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:41:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych za IV kw 2016

NDS-IVkw2016
(NDS-2016.pdf - 267.025 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:42:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2016 r.

RBN_IVkw2016
(N_2016.pdf - 356.983 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:44:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2016

ST-IVkw2016
(ST_2017.pdf - 205.177 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:46:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie środków na r-kach bankowych za IV kw 2016

RBZ-IVkw2016
(Z_2016.pdf - 97.184 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:47:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2016

RBUZ-IVkw2016
(UZ_2016.pdf - 341.952 KB) Data publikacji: 2017-02-23 10:49:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za rok 2016

Uchwała RIO 28/2017
(Uchwala_nr_28_2017_RIO_Kielce.pdf - 1391.558 KB) Data publikacji: 2017-04-18 12:33:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2016 rok

Rbz_Ikw2017
(RbzIkw2017.pdf - 93.141 KB) Data publikacji: 2017-04-25 13:38:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2017 r.

RbNDS_Ikw2017
(NDSIkw2017.pdf - 266.914 KB) Data publikacji: 2017-04-25 13:39:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za I kw 2017 r.

Rbn_Ikw2017
(RbnIkw2017.pdf - 356.79 KB) Data publikacji: 2017-04-25 13:40:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2017 r.

Rb-28Ikw2017
(28Ikw2017.pdf - 1668.567 KB) Data publikacji: 2017-04-25 13:42:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2017 r.

Rb-27Ikw2017
(27Ikw2017.pdf - 844.118 KB) Data publikacji: 2017-04-25 13:43:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2017r.

Wykaz za 2016 - umorzenie i rozłożenie na raty podatku
(Wykaz_za_2016_umorzenie_rozlozenie_podatku.pdf - 284.502 KB) Data publikacji: 2017-05-24 11:13:14 Redaktor: Marcin Surmański
Wykaz na podstawie art. 37
(Wykaz_za_2016_zwrot_czesci_podatku_akcyzowego_paliwo.pdf - 732.157 KB) Data publikacji: 2017-05-24 11:16:28 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Zwrot podatku akcyzowego 2016

Uchwała RIO 60/2017
(SO_VII_106_2017.pdf - 1683.59 KB) Data publikacji: 2017-06-22 09:50:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria.

Rb-28IIkw2017
(Rb28_IIkw2017.pdf - 1701.29 KB) Data publikacji: 2017-07-28 11:47:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2017

Rb-27IIkw2017
(Rb27_IIkw2017.pdf - 893.657 KB) Data publikacji: 2017-07-28 11:48:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2017

NDS_IIkw2017
(NDS_IIkw2017.pdf - 267.044 KB) Data publikacji: 2017-07-28 11:50:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2017

Rbn_IIkw2017
(RBN_IIkw2017.pdf - 356.467 KB) Data publikacji: 2017-07-28 11:52:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2017

Rbz_IIkw2017
(RBZ_IIkw_2017.pdf - 93.131 KB) Data publikacji: 2017-07-28 12:02:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2017

Uchwała RIO 66/2017
(Uchwala_nr_66_2017_RIO_Kielce.pdf - 665.248 KB) Data publikacji: 2017-09-04 13:35:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2017 r.

Rb-27III2017
(Rb-27_IIIkw2017.pdf - 924.951 KB) Data publikacji: 2017-10-27 09:01:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2017

Rb-28_III2017
(Rb-28_IIIkw2017.pdf - 1736.877 KB) Data publikacji: 2017-10-27 09:08:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2017

RBN_IIIkw2017
(RBN_IIIkw2017.pdf - 357.303 KB) Data publikacji: 2017-10-27 09:09:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2017

Rb-NDS_IIIkw2017
(RbNDS_III2017.pdf - 267.465 KB) Data publikacji: 2017-10-27 09:12:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2017

RBZ_IIIkw2017
(RBZ_IIIkw2017.pdf - 93.462 KB) Data publikacji: 2017-10-27 09:14:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2017

Uchwała RIO nr 85/2017
(Uchwala_nr_85_2017_RIO_z_dnia_31_10_2017.pdf - 2571.63 KB) Data publikacji: 2017-11-08 14:17:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Bogoria

Uchwała RIO nr 90/2017
(Uchwala_nr_90_2017_RIO_Kielce.pdf - 2429.598 KB) Data publikacji: 2017-11-22 13:23:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bogoria na rok 2018

Uchwala RIO nr 91/2017
(Uchwala_nr_91_2017_RIO_Kielce.pdf - 1321.076 KB) Data publikacji: 2017-11-22 13:26:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2018 r

Uchwała RIO nr 92/2017
(Uchwala_nr_92_2017_RIO_Kielce.pdf - 2086.682 KB) Data publikacji: 2017-11-22 13:30:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy Bogoria na lata 2018-2030

Rb_27XI2017
(Rb-27XI2017.pdf - 937.399 KB) Data publikacji: 2018-01-25 08:04:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za listopad 2017 r

Rb-28XI2017
(Rb-28XI2017.pdf - 1732.746 KB) Data publikacji: 2018-01-25 08:06:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za m-c listopad 2017

Rb-28XII2017
(Rb-28XII2017.pdf - 1713.794 KB) Data publikacji: 2018-01-25 08:07:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za grudzień 2017

Rb_27XII2017
(Rb-27XII2017.pdf - 947.661 KB) Data publikacji: 2018-01-25 08:08:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za grudzień 2017 r.

Rb_27IVkw2017
(rb-27_IVkw2017.pdf - 969.067 KB) Data publikacji: 2018-02-28 08:42:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kw 2017r.

Rb-28IVkw2017
(Rb-28_IVkw2017.pdf - 1725.159 KB) Data publikacji: 2018-02-28 08:43:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2017

RbN_IVkw2017
(RbN_KIVkw2017.pdf - 356.062 KB) Data publikacji: 2018-02-28 08:46:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stnie należności za IV kw 2017

Rb-NDS_IVkw2017
(Rb-NDS_IVkw2017.pdf - 267.036 KB) Data publikacji: 2018-02-28 08:48:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2017

Rb-PDP-IVkw2017
(Rb-PDP_IVkw2017.pdf - 241.511 KB) Data publikacji: 2018-02-28 08:53:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie z wykonania należności podatkowych za IV kw 2017

Rb-ST_4kw2017
(Rb-ST_IVkw2017.pdf - 204.77 KB) Data publikacji: 2018-02-28 08:55:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych z IV kw 2017

Rb-Z_IVkw2017
(Rb-Z_IVkw2017.pdf - 97.847 KB) Data publikacji: 2018-02-28 08:57:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2017

Rb-UZ_IVkw2017
(Rb-UZ_IVkw2017.pdf - 343.961 KB) Data publikacji: 2018-02-28 08:59:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2017

Rb_27IVkw2017K
(rb-27_KIVkw2017.pdf - 977.908 KB) Data publikacji: 2018-02-28 09:01:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania z wykonania planu dochodów za IV kw 2017

Rb-28IVkw2017K
(Rb-28_KIVkw2017.pdf - 1731.06 KB) Data publikacji: 2018-02-28 09:02:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta sprawozdania z wykonania planu wydatków za IV kw 2017

Rb-NDS_IVkw2017K
(Rb-NDS_KIVkw2017.pdf - 268.509 KB) Data publikacji: 2018-02-28 09:04:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk

Opis: Korekta Sprawozdania o nadwyżce/deficycie za IV kw 2017 r

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1654

Wprowadził(a) do systemu: Marcin Surmański, data: 2017-02-23 10:25:36
Opublikował(a): Marcin Surmański, data publikacji: 2017-02-23 10:26:41
Ostatnia zmiana: Bożena Pietrzyk, data: 2018-02-28 09:04:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony