Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2017Do druku
Ulgi podatkowe 2016 r.

Załączone pliki
uchwala_nr_3_2017.pdf3/2017 (uchwala_nr_3_2017.pdf - 550.145 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:32:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwot długu
uchwala_nr_4_2017.pdfUchwała RIO 4/2017 (uchwala_nr_4_2017.pdf - 557.345 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:34:10 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu na 2017 r.
27_2016.pdfRb-27_IVkw2016 (27_2016.pdf - 942.039 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:37:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kw 2016 r
28_2016.pdfRb-28IVkw2016 (28_2016.pdf - 1720.651 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:38:45 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2016
PDP_2016.pdfPDP-IVkw2016 (PDP_2016.pdf - 241.502 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:41:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych za IV kw 2016
NDS-2016.pdfNDS-IVkw2016 (NDS-2016.pdf - 267.025 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:42:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2016 r.
N_2016.pdfRBN_IVkw2016 (N_2016.pdf - 356.983 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:44:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2016
ST_2017.pdfST-IVkw2016 (ST_2017.pdf - 205.177 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:46:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie środków na r-kach bankowych za IV kw 2016
Z_2016.pdfRBZ-IVkw2016 (Z_2016.pdf - 97.184 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:47:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2016
UZ_2016.pdfRBUZ-IVkw2016 (UZ_2016.pdf - 341.952 KB)
Data publikacji: 2017-02-23 10:49:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za rok 2016
Uchwala_nr_28_2017_RIO_Kielce.pdfUchwała RIO 28/2017 (Uchwala_nr_28_2017_RIO_Kielce.pdf - 1391.558 KB)
Data publikacji: 2017-04-18 12:33:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2016 rok
RbzIkw2017.pdfRbz_Ikw2017 (RbzIkw2017.pdf - 93.141 KB)
Data publikacji: 2017-04-25 13:38:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2017 r.
NDSIkw2017.pdfRbNDS_Ikw2017 (NDSIkw2017.pdf - 266.914 KB)
Data publikacji: 2017-04-25 13:39:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jst za I kw 2017 r.
RbnIkw2017.pdfRbn_Ikw2017 (RbnIkw2017.pdf - 356.79 KB)
Data publikacji: 2017-04-25 13:40:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2017 r.
28Ikw2017.pdfRb-28Ikw2017 (28Ikw2017.pdf - 1668.567 KB)
Data publikacji: 2017-04-25 13:42:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2017 r.
27Ikw2017.pdfRb-27Ikw2017 (27Ikw2017.pdf - 844.118 KB)
Data publikacji: 2017-04-25 13:43:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2017r.
Wykaz_za_2016_umorzenie_rozlozenie_podatku.pdfWykaz za 2016 - umorzenie i rozłożenie na raty podatku (Wykaz_za_2016_umorzenie_rozlozenie_podatku.pdf - 284.502 KB)
Data publikacji: 2017-05-24 11:13:14 Redaktor: Marcin Surmański
Wykaz_za_2016_zwrot_czesci_podatku_akcyzowego_paliwo.pdfWykaz na podstawie art. 37 (Wykaz_za_2016_zwrot_czesci_podatku_akcyzowego_paliwo.pdf - 732.157 KB)
Data publikacji: 2017-05-24 11:16:28 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Zwrot podatku akcyzowego 2016
SO_VII_106_2017.pdfUchwała RIO 60/2017 (SO_VII_106_2017.pdf - 1683.59 KB)
Data publikacji: 2017-06-22 09:50:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu przez Gminę Bogoria.
Rb28_IIkw2017.pdfRb-28IIkw2017 (Rb28_IIkw2017.pdf - 1701.29 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 11:47:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2017
Rb27_IIkw2017.pdfRb-27IIkw2017 (Rb27_IIkw2017.pdf - 893.657 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 11:48:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2017
NDS_IIkw2017.pdfNDS_IIkw2017 (NDS_IIkw2017.pdf - 267.044 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 11:50:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2017
RBN_IIkw2017.pdfRbn_IIkw2017 (RBN_IIkw2017.pdf - 356.467 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 11:52:15 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2017
RBZ_IIkw_2017.pdfRbz_IIkw2017 (RBZ_IIkw_2017.pdf - 93.131 KB)
Data publikacji: 2017-07-28 12:02:29 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2017
Uchwala_nr_66_2017_RIO_Kielce.pdfUchwała RIO 66/2017 (Uchwala_nr_66_2017_RIO_Kielce.pdf - 665.248 KB)
Data publikacji: 2017-09-04 13:35:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2017 r.
Rb-27_IIIkw2017.pdfRb-27III2017 (Rb-27_IIIkw2017.pdf - 924.951 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:01:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2017
Rb-28_IIIkw2017.pdfRb-28_III2017 (Rb-28_IIIkw2017.pdf - 1736.877 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:08:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2017
RBN_IIIkw2017.pdfRBN_IIIkw2017 (RBN_IIIkw2017.pdf - 357.303 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:09:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2017
RbNDS_III2017.pdfRb-NDS_IIIkw2017 (RbNDS_III2017.pdf - 267.465 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:12:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za III kw 2017
RBZ_IIIkw2017.pdfRBZ_IIIkw2017 (RBZ_IIIkw2017.pdf - 93.462 KB)
Data publikacji: 2017-10-27 09:14:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2017
Uchwala_nr_85_2017_RIO_z_dnia_31_10_2017.pdfUchwała RIO nr 85/2017 (Uchwala_nr_85_2017_RIO_z_dnia_31_10_2017.pdf - 2571.63 KB)
Data publikacji: 2017-11-08 14:17:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Bogoria
Uchwala_nr_90_2017_RIO_Kielce.pdfUchwała RIO nr 90/2017 (Uchwala_nr_90_2017_RIO_Kielce.pdf - 2429.598 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 13:23:39 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Bogoria na rok 2018
Uchwala_nr_91_2017_RIO_Kielce.pdfUchwala RIO nr 91/2017 (Uchwala_nr_91_2017_RIO_Kielce.pdf - 1321.076 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 13:26:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Bogoria na 2018 r
Uchwala_nr_92_2017_RIO_Kielce.pdfUchwała RIO nr 92/2017 (Uchwala_nr_92_2017_RIO_Kielce.pdf - 2086.682 KB)
Data publikacji: 2017-11-22 13:30:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały WPF Gminy Bogoria na lata 2018-2030
Rb-27XI2017.pdfRb_27XI2017 (Rb-27XI2017.pdf - 937.399 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 08:04:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za listopad 2017 r
Rb-28XI2017.pdfRb-28XI2017 (Rb-28XI2017.pdf - 1732.746 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 08:06:01 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za m-c listopad 2017
Rb-28XII2017.pdfRb-28XII2017 (Rb-28XII2017.pdf - 1713.794 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 08:07:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za grudzień 2017
Rb-27XII2017.pdfRb_27XII2017 (Rb-27XII2017.pdf - 947.661 KB)
Data publikacji: 2018-01-25 08:08:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za grudzień 2017 r.
rb-27_IVkw2017.pdfRb_27IVkw2017 (rb-27_IVkw2017.pdf - 969.067 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 08:42:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za IV kw 2017r.
Rb-28_IVkw2017.pdfRb-28IVkw2017 (Rb-28_IVkw2017.pdf - 1725.159 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 08:43:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2017
RbN_KIVkw2017.pdfRbN_IVkw2017 (RbN_KIVkw2017.pdf - 356.062 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 08:46:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stnie należności za IV kw 2017
Rb-NDS_IVkw2017.pdfRb-NDS_IVkw2017 (Rb-NDS_IVkw2017.pdf - 267.036 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 08:48:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2017
Rb-PDP_IVkw2017.pdfRb-PDP-IVkw2017 (Rb-PDP_IVkw2017.pdf - 241.511 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 08:53:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania należności podatkowych za IV kw 2017
Rb-ST_IVkw2017.pdfRb-ST_4kw2017 (Rb-ST_IVkw2017.pdf - 204.77 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 08:55:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych z IV kw 2017
Rb-Z_IVkw2017.pdfRb-Z_IVkw2017 (Rb-Z_IVkw2017.pdf - 97.847 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 08:57:02 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2017
Rb-UZ_IVkw2017.pdfRb-UZ_IVkw2017 (Rb-UZ_IVkw2017.pdf - 343.961 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 08:59:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2017
rb-27_KIVkw2017.pdfRb_27IVkw2017K (rb-27_KIVkw2017.pdf - 977.908 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 09:01:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania z wykonania planu dochodów za IV kw 2017
Rb-28_KIVkw2017.pdfRb-28IVkw2017K (Rb-28_KIVkw2017.pdf - 1731.06 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 09:02:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania z wykonania planu wydatków za IV kw 2017
Rb-NDS_KIVkw2017.pdfRb-NDS_IVkw2017K (Rb-NDS_KIVkw2017.pdf - 268.509 KB)
Data publikacji: 2018-02-28 09:04:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta Sprawozdania o nadwyżce/deficycie za IV kw 2017 r

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1119
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2018-02-28 09:04:30
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2018-02-28 09:04:30
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl