Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2017 rokDo druku
2017

Załączone pliki
2017_P_XXVI.pdfProtokół Nr XXVI (2017_P_XXVI.pdf - 5788.7 KB)
Data publikacji: 2017-03-22 09:39:18 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: 27 stycznia 2017 roku
2017_P_XXVII.pdfProtokół Nr XXVII (2017_P_XXVII.pdf - 11656.43 KB)
Data publikacji: 2017-06-19 09:57:11 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: 21 marca 2017r.
2017_P_XXVIII.pdfProtokół Nr XXVIII (2017_P_XXVIII.pdf - 5654.549 KB)
Data publikacji: 2017-06-19 09:57:50 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: 15 maja 2017r.
2017_P_XXIX.pdfProtokół Nr XXIX (2017_P_XXIX.pdf - 5450.677 KB)
Data publikacji: 2017-08-09 09:07:00 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: 12 czerwca 2017 r.
2017_P_XXX.pdfProtokół Nr XXX (2017_P_XXX.pdf - 6808.436 KB)
Data publikacji: 2017-08-30 13:06:55 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: 08 sierpnia 2017 rok
2017_P_XXXI.pdfProtokół Nr XXXI (2017_P_XXXI.pdf - 4891.294 KB)
Data publikacji: 2017-09-26 15:23:54 Redaktor: Marzena Miernowska
Opis: 25 wrzesień 2017
2017_P_XXXII.pdfProtokół Nr XXXII (2017_P_XXXII.pdf - 4960.225 KB)
Data publikacji: 2017-10-04 07:53:03 Redaktor: Monika Pyza
Opis: 25 września 2017
2017_P_XXXIII.pdfProtokół Nr XXXIII (2017_P_XXXIII.pdf - 7276.59 KB)
Data publikacji: 2017-10-25 10:57:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: 03 październik 2017
2017_P_XXXIV.pdfProtokół Nr XXXIV (2017_P_XXXIV.pdf - 2568.792 KB)
Data publikacji: 2017-11-02 08:51:15 Redaktor: Monika Pyza
Opis: 25 październik 2017 rok
2017_P_XXXV.pdfProtokół Nr XXXV (2017_P_XXXV.pdf - 8356.047 KB)
Data publikacji: 2017-11-28 11:45:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: 31 październik 2017 rok
2017_P_XXXVI.pdfProtokół Nr XXXVI (2017_P_XXXVI.pdf - 9805.344 KB)
Data publikacji: 2017-12-29 14:54:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: 27 listopad 2017 rok
2017_P_XXXVII.pdfProtokół Nr XXXVII (2017_P_XXXVII.pdf - 7178.07 KB)
Data publikacji: 2018-02-14 11:46:34 Redaktor: Monika Pyza
Opis: 29 grudzień 2017 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2116
Utworzył: Monika Pyza, data utworzenia: 2018-02-14 11:46:34
Opublikował: Monika Pyza, data publikacji: 2018-02-14 11:46:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl