Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Emisja obligacjiDo druku

Emisja obligacji

 

Uwaga - przesunięcie terminu składania ofert na wybór agenta emisji obligacji komunalnych

http://bip.bogoria.pl/pliki/img_1_035.pdf

 

Zaproszenie do udziału w konkursie na wybór Agenta Emisji Obligacji komunalnych

1. http://bip.bogoria.pl/pliki/Zaproszenie_do_udzialu_w_konkursie_na_wybor_Agenta_Emisji_olbligacji_komunalnych.pdf

 

Pakiet Informacyjny - Emisja obligacji

http://bip.bogoria.pl/pliki/Pakiet_informacyjny_emisja_obligacji_Bogoria_2017.pdf

 

Pozostałe dokumenty

2. http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/931651
3. http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2016/1081/akt.pdf
http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/WDU_T/2017/2305/akt.pdf

4.
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/931620
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/931607
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/904592
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/894215
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/894203
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/818680
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/794849
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/794844
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/578152
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/578126
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/577529
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/577696
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/577483
http://prawomiejscowe.pl/api/file/GetZipxAttachment/277/577416


5.1 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Rb-NDS_IVkw2014K.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/RB%20NDS.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/NDS-2016.pdf

5.2 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Rb-N_IVkw2014.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/rbnIVkw.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/N_2016.pdf

5.3 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Rb-Z_IVkw2014.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/rbzIVkw%202015.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Z_2016.pdf

5.4 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Rb-27S_IVkw2014.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/rb%2027IVkw.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/27_2016.pdf

5.5 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Rb-28S_IVkw2014.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/rb28IVkw.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/28_2016.pdf

5.6 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Rb-Z_IVkw2014.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/rbzIVkw%202015.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Z_2016.pdf

6.2015

6.1 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/skan_11_04_2016.pdf
6.2 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/skan_03_092015.pdf
6.3 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Dokument096.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Dokument075.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Dokument075.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Dokument074.pdf
6.4 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Dokument095.pdf

2016

6.1 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Uchwala_nr_28_2017_RIO_Kielce.pdf
6.2 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/skan_21_09_2016_RIO.pdf
6.3 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Skan_1_05_02_2016.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/img205.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/img206.pdf
http://www.bip.bogoria.pl/pliki/img207.pdf
6.4 http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Skan_2_05_02_2016.pdf

7. http://bip.bogoria.pl/pliki/Informacja_o_posiadanych_akcjach_udzialach_w_innych_podmiatach_2017_7.pdf
8. http://bip.bogoria.pl/pliki/Kredyty_i_pozyczki_stan_na_30_06_2017_8.pdf
9. http://bip.bogoria.pl/pliki/Informacja_o_udzielonych_poreczeniach_2017_9.pdf

 

Sprawozdanie Rb-27S za III kwartał 2017 r.

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Rb-27_IIIkw2017.pdf

 

Sprawozdanie Rb-28S za III kwartał 2017 r.

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Rb-28_IIIkw2017.pdf

 

Sprawozdanie Rb-NDS za III kwartał 2017 r.

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/RbNDS_III2017.pdf

 

Sprawozdanie Rb-Z za III kwartał 2017 r.

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/RBZ_IIIkw2017.pdf

 

Opinia RIO o kwocie długu na 2017 r.

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/uchwala_nr_3_2017.pdf

 

Opinia RIO o kwocie deficytu na 2017 r.

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/uchwala_nr_4_2017.pdf

 

Opinia RIO z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Uchwala_nr_66_2017_RIO_Kielce.pdf

 

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji komunalnych przez Gminę Bogoria

http://www.bip.bogoria.pl/pliki/Uchwala_nr_85_2017_RIO_z_dnia_31_10_2017.pdf


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 567
Utworzył: Marcin Surmański, data utworzenia: 2017-11-15 08:48:55
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2017-11-15 08:49:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl