Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2018Do druku
rok 2018

Załączone pliki
2018_Z_1.pdfZarządzenie Nr 0050.1.2018 (2018_Z_1.pdf - 2214.246 KB)
Data publikacji: 2018-01-15 14:50:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.2.2018 (2018_Z_2.pdf - 2648.643 KB)
Data publikacji: 2018-01-26 07:49:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_3.pdfZarządzenie Nr 0050.3.2018 (2018_Z_3.pdf - 3454.057 KB)
Data publikacji: 2018-02-05 10:09:49 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_4.pdfZarządzenie Nr 0050.4.2018 (2018_Z_4.pdf - 1130.535 KB)
Data publikacji: 2018-02-06 09:55:41 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie określenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria
2018_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.5.2018 (2018_Z_5.pdf - 2493.355 KB)
Data publikacji: 2018-02-09 08:04:21 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.6.2018 (2018_Z_6.pdf - 3533.43 KB)
Data publikacji: 2018-02-22 08:15:56 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok.
2018_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.7.2018 (2018_Z_7.pdf - 4417.784 KB)
Data publikacji: 2018-03-05 11:12:35 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.8.2018 (2018_Z_8.pdf - 3561.064 KB)
Data publikacji: 2018-03-12 14:16:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_9.pdfZarządzenie Nr 0050.9.2018 (2018_Z_9.pdf - 322.483 KB)
Data publikacji: 2018-03-27 10:57:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2018 roku
2018_Z_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2018 (2018_Z_10.pdf - 3301.789 KB)
Data publikacji: 2018-03-28 14:11:39 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2018 (2018_Z_11.pdf - 1478.284 KB)
Data publikacji: 2018-03-29 07:45:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2018-2020
2018_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2018 (2018_Z_12.pdf - 716.273 KB)
Data publikacji: 2018-04-09 14:08:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2018 (2018_Z_13.pdf - 3810.498 KB)
Data publikacji: 2018-04-11 13:35:17 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_14.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2018 (2018_Z_14.pdf - 1401.056 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 14:49:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2018 (2018_Z_15.pdf - 389.209 KB)
Data publikacji: 2018-04-16 14:54:59 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który odbędzie się 17 kwietnia 2018 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy w Bogorii, ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
2018_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2018 (2018_Z_16.pdf - 4862.016 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 08:22:03 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2018_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2018 (2018_Z_17.pdf - 2468.361 KB)
Data publikacji: 2018-04-17 10:45:00 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2018 roku
2018_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2018 (2018_Z_18.pdf - 3337.899 KB)
Data publikacji: 2018-04-23 13:13:54 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2018 (2018_Z_19.pdf - 5284.596 KB)
Data publikacji: 2018-04-27 09:34:46 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2018 (2018_Z_20.pdf - 2734.574 KB)
Data publikacji: 2018-04-27 09:36:13 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii
2018_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2018 (2018_Z_21.pdf - 4095.931 KB)
Data publikacji: 2018-05-17 14:52:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2018 roku
2018_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2018 (2018_Z_22.pdf - 1310.521 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 11:33:25 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2018
2018_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2018 (2018_Z_23.pdf - 359.179 KB)
Data publikacji: 2018-05-23 11:34:48 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii w przypadku jego nieobecności
2018_Z_24.pdfZarządzenie Nr 0050.24.2018 (2018_Z_24.pdf - 3985.85 KB)
Data publikacji: 2018-06-04 10:30:51 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2018 (2018_Z_25.pdf - 1674.584 KB)
Data publikacji: 2018-06-04 13:38:25 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_26.pdfZarządzenie Nr 0050.26.2018 (2018_Z_26.pdf - 922.417 KB)
Data publikacji: 2018-06-05 11:30:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii
2018_Z_27.pdfZarządzenie Nr 0050.27.2018 (2018_Z_27.pdf - 1702.434 KB)
Data publikacji: 2018-06-08 12:27:56 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2018 (2018_Z_28.pdf - 2933.058 KB)
Data publikacji: 2018-06-15 12:34:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii
2018_Z_29.pdfZarządzenie Nr 0050.29.2018 (2018_Z_29.pdf - 4857.739 KB)
Data publikacji: 2018-06-21 15:20:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_30.pdfZarządzenie Nr 0050.30.2018 (2018_Z_30.pdf - 4036.309 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 09:55:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_31.pdfZarządzenie Nr 0050.31.2018 (2018_Z_31.pdf - 409.949 KB)
Data publikacji: 2018-07-03 09:59:30 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy Bogoria
2018_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2018 (2018_Z_32.pdf - 955.056 KB)
Data publikacji: 2018-07-11 12:07:50 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii
2018_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2018 (2018_Z_33.pdf - 2608.115 KB)
Data publikacji: 2018-07-16 09:31:57 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2018 (2018_Z_34.pdf - 2072.8 KB)
Data publikacji: 2018-07-18 11:30:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_35.pdfZarządzenie Nr 0050.35.2018 (2018_Z_35.pdf - 3850.766 KB)
Data publikacji: 2018-07-25 08:33:00 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_36.pdfZarządzenie Nr 0050.36.2018 (2018_Z_36.pdf - 1061.21 KB)
Data publikacji: 2018-07-26 09:34:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii
2018_Z_37.pdfZarządzenie Nr 0050.37.2018 (2018_Z_37.pdf - 5017.743 KB)
Data publikacji: 2018-07-30 13:35:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_38.pdfZarządzenie Nr 0050.38.2018 (2018_Z_38.pdf - 282.038 KB)
Data publikacji: 2018-08-02 13:21:25 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa miejscowości Wolica
2018_Z_39.pdfZarządzenie Nr 0050.39.2018 (2018_Z_39.pdf - 2025.647 KB)
Data publikacji: 2018-08-17 09:25:25 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_40.pdfZarządzenie Nr 0050.40.2018 (2018_Z_40.pdf - 3709.592 KB)
Data publikacji: 2018-08-17 09:56:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_41.pdfZarządzenie Nr 0050.41.2018 (2018_Z_41.pdf - 7539.218 KB)
Data publikacji: 2018-08-17 10:14:09 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Bogorii oraz wolne urzędnicze stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Bogoria
2018_Z_42.pdfZarządzenie Nr 0050.42.2018 (2018_Z_42.pdf - 342.774 KB)
Data publikacji: 2018-08-17 10:19:57 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bogorii w przypadku jego nieobecności
2018_Z_43.pdfZarządzenie Nr 0050.43.2018 (2018_Z_43.pdf - 4158.537 KB)
Data publikacji: 2018-08-20 10:21:18 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_44.pdfZarządzenie Nr 0050.44.2018 (2018_Z_44.pdf - 4571.695 KB)
Data publikacji: 2018-08-28 14:50:55 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_45.pdfZarządzenie Nr 0050.45.2018 (2018_Z_45.pdf - 4634.379 KB)
Data publikacji: 2018-09-04 10:35:44 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_46.pdfZarządzenie Nr 0050.46.2018 (2018_Z_46.pdf - 4502.265 KB)
Data publikacji: 2018-09-12 07:50:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2018 (2018_Z_47.pdf - 2366.917 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 07:56:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_48.pdfZarządzenie Nr 0050.48.2018 (2018_Z_48.pdf - 3500.198 KB)
Data publikacji: 2018-09-25 10:27:22 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_49.pdfZarządzenie Nr 0050.49.2018 (2018_Z_49.pdf - 2344.572 KB)
Data publikacji: 2018-09-25 14:48:14 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_50.pdfZarządzenie Nr 0050.50.2018 (2018_Z_50.pdf - 3633.382 KB)
Data publikacji: 2018-10-03 12:46:24 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_51.pdfZarządzenie Nr 0050.51.2018 (2018_Z_51.pdf - 5396.938 KB)
Data publikacji: 2018-10-08 10:48:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_52.pdfZarządzenie Nr 0050.52.2018 (2018_Z_52.pdf - 3221.326 KB)
Data publikacji: 2018-10-15 12:57:21 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_53.pdfZarządzenie Nr 0050.53.2018 (2018_Z_53.pdf - 3198.548 KB)
Data publikacji: 2018-10-16 12:39:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_54.pdfZarządzenie Nr 0050.54.2018 (2018_Z_54.pdf - 9527.95 KB)
Data publikacji: 2018-10-25 08:07:23 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2018 (2018_Z_55.pdf - 4688.029 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 10:31:12 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_56.pdfZarządzenie Nr 0050.56.2018 (2018_Z_56.pdf - 5480.968 KB)
Data publikacji: 2018-11-13 07:40:52 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_57.pdfZarządzenie Nr 0050.57.2018 (2018_Z_57.pdf - 6062.545 KB)
Data publikacji: 2018-11-16 13:05:05 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_58.pdfZarządzenie Nr 0050.58.2018 (2018_Z_58.pdf - 4692.637 KB)
Data publikacji: 2018-11-23 14:12:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_59.pdfZarządzenie Nr 0050.59.2018 (2018_Z_59.pdf - 5179.69 KB)
Data publikacji: 2018-11-26 13:26:35 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_61.pdfZarządzenie Nr 0050.61.2018 (2018_Z_61.pdf - 372.769 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:17:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria
2018_Z_62.pdfZarządzenie Nr 0050.62.2018 (2018_Z_62.pdf - 348.207 KB)
Data publikacji: 2018-11-28 09:18:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria
2018_Z_63.pdfZarządzenie Nr 0050.63.2018 (2018_Z_63.pdf - 466.823 KB)
Data publikacji: 2018-11-30 14:41:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i powołania w jego miejsce następcy
2018_Z_64.pdfZarządzenie Nr 0050.64.2018 (2018_Z_64.pdf - 5303.467 KB)
Data publikacji: 2018-12-07 08:41:34 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_65.pdfZarządzenie Nr 0050.65.2018 (2018_Z_65.pdf - 5891.318 KB)
Data publikacji: 2018-12-14 14:13:18 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_66.pdfZarządzenie Nr 0050.66.2018 (2018_Z_66.pdf - 5788.916 KB)
Data publikacji: 2018-12-19 11:01:11 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_67.pdfZarządzenie Nr 0050.67.2018 (2018_Z_67.pdf - 5818.191 KB)
Data publikacji: 2018-12-21 14:12:22 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_68.pdfZarządzenie Nr 0050.68.2018 (2018_Z_68.pdf - 1822.435 KB)
Data publikacji: 2019-01-03 11:08:05 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
2018_Z_69.pdfZarządzenie Nr 0050.69.2018 (2018_Z_69.pdf - 4919.077 KB)
Data publikacji: 2019-01-08 10:11:56 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
2018_Z_70.pdfZarządzenie Nr 0050.70.2018 (2018_Z_70.pdf - 358.851 KB)
Data publikacji: 2019-01-17 07:34:55 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1414
Utworzył: Mateusz Zybała, data utworzenia: 2019-01-17 07:34:55
Opublikował: Mateusz Zybała, data publikacji: 2019-01-17 07:34:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl