Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

Plan postępowań
OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 ŻŁOBEK

Wstępny wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2018 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2011 rok
2012 rok
2014 rok
2015 rok
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok
2021 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Żłobek Gminny w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2018 rokDo druku

Wszystkie informacje związane z Wyborami Samorządowymi 2018 znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://pkw.gov.pl/ a także na tematycznych stronach internetowych takich jak:

http://wybory2018.pkw.gov.pl/

http://wybieramwybory.pl/


Załączone pliki
Obwieszczenie_Wojewody_Swietokrzyskiego_19_02_2018.pdfObwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego (Obwieszczenie_Wojewody_Swietokrzyskiego_19_02_2018.pdf - 796.178 KB)
Data publikacji: 2018-03-02 12:31:10 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gminy, rad powiatu i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Urzednik_wyborczy_wybory_samorzodowe_2018.jpgUrzędnik Wyborczy na terenie Gminy Bogoria (Urzednik_wyborczy_wybory_samorzodowe_2018.jpg - 244.341 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 14:58:08 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Urzędnik Wyborczy na terenie Gminy Bogoria
Informacja_Wojta_Gminy_Bogoria_wybory_samorzodowe_2018.pdfInformacja Wójta Gminy Bogoria - miejsca przeznaczone na obwieszczenia i plakaty (Informacja_Wojta_Gminy_Bogoria_wybory_samorzodowe_2018.pdf - 368.717 KB)
Data publikacji: 2018-08-22 13:18:18 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja Wójta Gminy Bogoria - miejsca przeznaczone na obwieszczenia i plakaty.
Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Bogoria_z_dnia_22_08_2018_3.pdfObwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 22.08.2018 r. (Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Bogoria_z_dnia_22_08_2018_3.pdf - 221.735 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 10:22:13 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 22.08.2018 r. - Granice okręgów wyborczych - wybory samorządowe 2018.
Obwieszczenie_z_dnia_21_08_2018_Starosty_Staszowskiego_o_liczbie_radnych_w_okregach_samorzad_2018.pdfObwieszczenie Starosty Staszowskiego z dnia 21.08.2018 r. (Obwieszczenie_z_dnia_21_08_2018_Starosty_Staszowskiego_o_liczbie_radnych_w_okregach_samorzad_2018.pdf - 238.083 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 10:39:15 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie Starosty Staszowskiego z dnia 21.08.2018 r. o liczbie radnych w okręgach - wybory samorządowe 2018.
Obwieszczenie_marszalka_woj_swietokrzyskiego_granice_okregow_2018.pdfObwieszczenie Marszalka Województwa Świętokrzyskiego - granice okręgów - wybory samorządowe 2018 (Obwieszczenie_marszalka_woj_swietokrzyskiego_granice_okregow_2018.pdf - 214.406 KB)
Data publikacji: 2018-08-27 13:20:38 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie Marszalka Województwa Świętokrzyskiego - granice okręgów - wybory samorządowe 2018
Urzednik_Wyborczy_dyzur_12_09_2018.jpgDyżur Urzędnika Wyborczego - wybory samorządowe 2018 (Urzednik_Wyborczy_dyzur_12_09_2018.jpg - 76.998 KB)
Data publikacji: 2018-09-07 12:21:05 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Dyżur Urzędnika Wyborczego - wybory samorządowe 2018
Gmina_Bogoria_Komisja_Terytorialna_postanowienie_komisarza_10_09_2018.pdfKomisja Terytorialna - Gmina Bogoria (Gmina_Bogoria_Komisja_Terytorialna_postanowienie_komisarza_10_09_2018.pdf - 216.084 KB)
Data publikacji: 2018-09-12 11:35:15 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Komisja Terytorialna - Gmina Bogoria
Uchwala_wybor_przewodniczacy_TKW_Bogoria_2018.pdfUchwała Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze przewodniczącego (Uchwala_wybor_przewodniczacy_TKW_Bogoria_2018.pdf - 405.253 KB)
Data publikacji: 2018-09-13 11:22:35 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze przewodniczącego
Uchwala_wybor_zastepca_przewodniczacego_TKW_Bogoria_2018.pdfUchwała Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze zastępcy przewodniczącego (Uchwala_wybor_zastepca_przewodniczacego_TKW_Bogoria_2018.pdf - 408.444 KB)
Data publikacji: 2018-09-13 11:23:15 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze zastępcy przewodniczącego
Informacja_Gminnej_Komisji_Wyborczej_w_Bogorii_sklad_wybory_2018.pdfInformacja Gminnej Komisji Wyborczej - skład komisji - Wybory 2018 (Informacja_Gminnej_Komisji_Wyborczej_w_Bogorii_sklad_wybory_2018.pdf - 411.235 KB)
Data publikacji: 2018-09-13 11:24:07 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej - skład komisji - Wybory 2018
Harmonogram_dyzurow_TKW_Bogoria_2018_pop.pdfHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii - Wybory 2018 (Harmonogram_dyzurow_TKW_Bogoria_2018_pop.pdf - 199.686 KB)
Data publikacji: 2018-09-14 22:22:48 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii - Wybory 2018
Dyzur_KBW_Kielce_15_17_09_2018_Wybory_2018.pdfDyżur KBW Kielce 15-17.09.2018 r. (Dyzur_KBW_Kielce_15_17_09_2018_Wybory_2018.pdf - 1703.624 KB)
Data publikacji: 2018-09-14 22:24:14 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Dyżur KBW Kielce 15-17.09.2018 r.
Harmonogram_dyzurow_TKW_Bogoria_2_2018.pdfHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii - Wybory Samorządowe 2018 (Harmonogram_dyzurow_TKW_Bogoria_2_2018.pdf - 367.249 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 08:52:02 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii - Wybory Samorządowe 2018
Urzednik_Wyborczy_dyzur_26_09_2018.pdfDyżur Urzędnika Wyborczego - wybory samorządowe 2018 (Urzednik_Wyborczy_dyzur_26_09_2018.pdf - 229.734 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 11:50:25 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Dyżur Urzędnika Wyborczego - wybory samorządowe 2018
Informacja_terminy_wyborcy_niepelnospawni_wybory_2018.pdfInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (Informacja_terminy_wyborcy_niepelnospawni_wybory_2018.pdf - 84.928 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 14:03:51 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Obwieszczenie_o_obwodach_Wybory_samorzadowe_2018.pdfObwieszczenie Wójta Gminy Bogoria o obwodach głosowania - Wybory 2018 (Obwieszczenie_o_obwodach_Wybory_samorzadowe_2018.pdf - 220.724 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 12:29:10 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria o obwodach głosowania - Wybory 2018
Losowanie_OKW_Bogoria_Wybory_2018.pdfInformacja Komisarza Wyborczego - losowanie składów OKW (Losowanie_OKW_Bogoria_Wybory_2018.pdf - 207.324 KB)
Data publikacji: 2018-09-25 14:33:26 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja Komisarza Wyborczego - losowanie składów OKW
Uchwala_nr_4_Gminnej_Komisji_Wyborczej_27_09_2018.pdfUchwała Gminnej Komisji Wyborczej - lista kandydatów na Wójta (Uchwala_nr_4_Gminnej_Komisji_Wyborczej_27_09_2018.pdf - 623.359 KB)
Data publikacji: 2018-09-27 21:18:49 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej - lista kandydatów na Wójta Gminy Bogoria.
Komunikat_losowanie_numerow_list_kandydatow_na_radnych_Wybory_2018.pdfKomunikat losowanie numerów list kandydatów na radnych - Wybory samorządowe 2018 (Komunikat_losowanie_numerow_list_kandydatow_na_radnych_Wybory_2018.pdf - 918.072 KB)
Data publikacji: 2018-09-28 14:30:02 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Komunikat losowanie numerów list kandydatów na radnych - Wybory samorządowe 2018
Obwieszczenie_o_nadanych_numerach_list_wybory_2018.pdfObwieszczenie o nadanych numerach list - Wybory 2018 (Obwieszczenie_o_nadanych_numerach_list_wybory_2018.pdf - 588.807 KB)
Data publikacji: 2018-10-01 14:06:17 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie o nadanych numerach list - Wybory 2018
Gmina_Bogoria_obwody_postanowienie_powolanie_wybory_2018.pdfPostanowienie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych - Gmina Bogoria (Gmina_Bogoria_obwody_postanowienie_powolanie_wybory_2018.pdf - 274.838 KB)
Data publikacji: 2018-10-02 14:22:16 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Postanowienie o powołaniu obwodowych komisji wyborczych - Gmina Bogoria
Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_Wojta_Gminy_Bogoria_2018.pdfObwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bogoria - Wybory 2018 (Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_kandydatach_na_Wojta_Gminy_Bogoria_2018.pdf - 211.845 KB)
Data publikacji: 2018-10-08 22:10:21 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bogoria - Wybory 2018
Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow_na_radnych_Gminy_Bogoria_2018.pdfObwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Gminy Bogoria - Wybory 2018 (Obwieszczenie_o_zarejestrowanych_listach_kandydatow_na_radnych_Gminy_Bogoria_2018.pdf - 29.823 KB)
Data publikacji: 2018-10-08 22:11:28 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych Gminy Bogoria - Wybory 2018
Wzor_zaswiadczenia_dla_meza_zaufania_wybory_2018.pdfWzór zaświadczenia dla męża zaufania - Wybory 2018 (Wzor_zaswiadczenia_dla_meza_zaufania_wybory_2018.pdf - 149.135 KB)
Data publikacji: 2018-10-08 22:59:50 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Wzór zaświadczenia dla męża zaufania - Wybory 2018
Wzor_zaswiadczenia_dla_obserwatora_spolecznego_wybory_2018.pdfWzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego - Wybory 2018 (Wzor_zaswiadczenia_dla_obserwatora_spolecznego_wybory_2018.pdf - 141.709 KB)
Data publikacji: 2018-10-08 23:00:22 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego - Wybory 2018
Informacja_spis_wyborcow_wybory_2018.pdfInformacja - spis wyborców (Informacja_spis_wyborcow_wybory_2018.pdf - 339.844 KB)
Data publikacji: 2018-10-10 13:31:23 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja - spis wyborców
Obwodowe_komisje_wyborcze_sklady_ost_wybory_2018.pdfObwodowe komisje wyborcze - składy Wybory 2018 (Obwodowe_komisje_wyborcze_sklady_ost_wybory_2018.pdf - 298.048 KB)
Data publikacji: 2018-10-10 13:31:57 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwodowe komisje wyborcze - składy Wybory 2018
Informacja_o_sposobie_glosowania_wybory_samorzadowe_2018.pdfInformacja o sposobie głosowania - wybory samorządowe 2018 (Informacja_o_sposobie_glosowania_wybory_samorzadowe_2018.pdf - 196.672 KB)
Data publikacji: 2018-10-16 22:29:49 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o sposobie głosowania - wybory samorządowe 2018
Uchwala_TKW_Bogoria_o_ponownym_glosowaniu_na_Wojta_Gminy_Bogoria_2018.pdfUchwała TKW Bogoria o ponownym głosowaniu - Wybory na Wójta Gminy Bogoria 2018 (Uchwala_TKW_Bogoria_o_ponownym_glosowaniu_na_Wojta_Gminy_Bogoria_2018.pdf - 517.866 KB)
Data publikacji: 2018-10-22 12:24:13 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Uchwała TKW Bogoria o ponownym głosowaniu - Wybory na Wójta Gminy Bogoria 2018
Obwieszczenie_wyniki_rada_gminy_26_10_2018.pdfObwieszczenie o wynikach głosowania do Rady Gminy Bogoria - Wybory 2018 (Obwieszczenie_wyniki_rada_gminy_26_10_2018.pdf - 262.112 KB)
Data publikacji: 2018-10-29 09:11:15 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie o wynikach głosowania do Rady Gminy Bogoria - Wybory 2018
Obwieszczenie_wyniki_I_tura_WBP_26_10_2018.pdfObwieszczenie o wynikach głosowania w I turze wyborów na Wójta Gminy Bogoria - Wybory 2018 (Obwieszczenie_wyniki_I_tura_WBP_26_10_2018.pdf - 415.696 KB)
Data publikacji: 2018-10-29 09:11:59 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie o wynikach głosowania w I turze wyborów na Wójta Gminy Bogoria - Wybory 2018
Protokol_wynikow_glosowania_i_wynikow_wyborow_na_Wojta_Gminy_Bogoria_podpisy_05_11_2018.pdfProtokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Bogoria - Wybory 2018 (Protokol_wynikow_glosowania_i_wynikow_wyborow_na_Wojta_Gminy_Bogoria_podpisy_05_11_2018.pdf - 1790.923 KB)
Data publikacji: 2018-11-06 10:09:44 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Bogoria - Wybory 2018

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1679
Utworzył: Marcin Surmański, data utworzenia: 2018-11-06 10:09:44
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2018-11-06 10:09:44
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl