Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2018 rokDo druku

Wszystkie informacje związane z Wyborami Samorządowymi 2018 znajdują się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://pkw.gov.pl/


Załączone pliki
Obwieszczenie_Wojewody_Swietokrzyskiego_19_02_2018.pdfObwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego (Obwieszczenie_Wojewody_Swietokrzyskiego_19_02_2018.pdf - 796.178 KB)
Data publikacji: 2018-03-02 12:31:10 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie podania do publicznej wiadomości treści zarządzenia Nr 17/2018 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gminy, rad powiatu i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego
Urzednik_wyborczy_wybory_samorzodowe_2018.jpgUrzędnik Wyborczy na terenie Gminy Bogoria (Urzednik_wyborczy_wybory_samorzodowe_2018.jpg - 244.341 KB)
Data publikacji: 2018-06-11 14:58:08 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Urzędnik Wyborczy na terenie Gminy Bogoria
Informacja_Wojta_Gminy_Bogoria_wybory_samorzodowe_2018.pdfInformacja Wójta Gminy Bogoria - miejsca przeznaczone na obwieszczenia i plakaty (Informacja_Wojta_Gminy_Bogoria_wybory_samorzodowe_2018.pdf - 368.717 KB)
Data publikacji: 2018-08-22 13:18:18 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja Wójta Gminy Bogoria - miejsca przeznaczone na obwieszczenia i plakaty.
Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Bogoria_z_dnia_22_08_2018_3.pdfObwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 22.08.2018 r. (Obwieszczenie_Wojta_Gminy_Bogoria_z_dnia_22_08_2018_3.pdf - 221.735 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 10:22:13 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 22.08.2018 r. - Granice okręgów wyborczych - wybory samorządowe 2018.
Obwieszczenie_z_dnia_21_08_2018_Starosty_Staszowskiego_o_liczbie_radnych_w_okregach_samorzad_2018.pdfObwieszczenie Starosty Staszowskiego z dnia 21.08.2018 r. (Obwieszczenie_z_dnia_21_08_2018_Starosty_Staszowskiego_o_liczbie_radnych_w_okregach_samorzad_2018.pdf - 238.083 KB)
Data publikacji: 2018-08-24 10:39:15 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie Starosty Staszowskiego z dnia 21.08.2018 r. o liczbie radnych w okręgach - wybory samorządowe 2018.
Obwieszczenie_marszalka_woj_swietokrzyskiego_granice_okregow_2018.pdfObwieszczenie Marszalka Województwa Świętokrzyskiego - granice okręgów - wybory samorządowe 2018 (Obwieszczenie_marszalka_woj_swietokrzyskiego_granice_okregow_2018.pdf - 214.406 KB)
Data publikacji: 2018-08-27 13:20:38 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie Marszalka Województwa Świętokrzyskiego - granice okręgów - wybory samorządowe 2018
Urzednik_Wyborczy_dyzur_12_09_2018.jpgDyżur Urzędnika Wyborczego - wybory samorządowe 2018 (Urzednik_Wyborczy_dyzur_12_09_2018.jpg - 76.998 KB)
Data publikacji: 2018-09-07 12:21:05 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Dyżur Urzędnika Wyborczego - wybory samorządowe 2018
Gmina_Bogoria_Komisja_Terytorialna_postanowienie_komisarza_10_09_2018.pdfKomisja Terytorialna - Gmina Bogoria (Gmina_Bogoria_Komisja_Terytorialna_postanowienie_komisarza_10_09_2018.pdf - 216.084 KB)
Data publikacji: 2018-09-12 11:35:15 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Komisja Terytorialna - Gmina Bogoria
Uchwala_wybor_przewodniczacy_TKW_Bogoria_2018.pdfUchwała Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze przewodniczącego (Uchwala_wybor_przewodniczacy_TKW_Bogoria_2018.pdf - 405.253 KB)
Data publikacji: 2018-09-13 11:22:35 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze przewodniczącego
Uchwala_wybor_zastepca_przewodniczacego_TKW_Bogoria_2018.pdfUchwała Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze zastępcy przewodniczącego (Uchwala_wybor_zastepca_przewodniczacego_TKW_Bogoria_2018.pdf - 408.444 KB)
Data publikacji: 2018-09-13 11:23:15 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej o wyborze zastępcy przewodniczącego
Informacja_Gminnej_Komisji_Wyborczej_w_Bogorii_sklad_wybory_2018.pdfInformacja Gminnej Komisji Wyborczej - skład komisji - Wybory 2018 (Informacja_Gminnej_Komisji_Wyborczej_w_Bogorii_sklad_wybory_2018.pdf - 411.235 KB)
Data publikacji: 2018-09-13 11:24:07 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja Gminnej Komisji Wyborczej - skład komisji - Wybory 2018
Harmonogram_dyzurow_TKW_Bogoria_2018_pop.pdfHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii - Wybory 2018 (Harmonogram_dyzurow_TKW_Bogoria_2018_pop.pdf - 199.686 KB)
Data publikacji: 2018-09-14 22:22:48 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii - Wybory 2018
Dyzur_KBW_Kielce_15_17_09_2018_Wybory_2018.pdfDyżur KBW Kielce 15-17.09.2018 r. (Dyzur_KBW_Kielce_15_17_09_2018_Wybory_2018.pdf - 1703.624 KB)
Data publikacji: 2018-09-14 22:24:14 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Dyżur KBW Kielce 15-17.09.2018 r.
Harmonogram_dyzurow_TKW_Bogoria_2_2018.pdfHarmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii - Wybory Samorządowe 2018 (Harmonogram_dyzurow_TKW_Bogoria_2_2018.pdf - 367.249 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 08:52:02 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Bogorii - Wybory Samorządowe 2018
Urzednik_Wyborczy_dyzur_26_09_2018.pdfDyżur Urzędnika Wyborczego - wybory samorządowe 2018 (Urzednik_Wyborczy_dyzur_26_09_2018.pdf - 229.734 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 11:50:25 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Dyżur Urzędnika Wyborczego - wybory samorządowe 2018
Informacja_terminy_wyborcy_niepelnospawni_wybory_2018.pdfInformacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych (Informacja_terminy_wyborcy_niepelnospawni_wybory_2018.pdf - 84.928 KB)
Data publikacji: 2018-09-18 14:03:51 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych
Obwieszczenie_o_obwodach_Wybory_samorzadowe_2018.pdfObwieszczenie Wójta Gminy Bogoria o obwodach głosowania - Wybory 2018 (Obwieszczenie_o_obwodach_Wybory_samorzadowe_2018.pdf - 220.724 KB)
Data publikacji: 2018-09-20 12:29:10 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: Obwieszczenie Wójta Gminy Bogoria o obwodach głosowania - Wybory 2018

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 360
Utworzył: Marcin Surmański, data utworzenia: 2018-09-20 12:29:10
Opublikował: Marcin Surmański, data publikacji: 2018-09-20 12:29:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl