Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Uchwały z dnia 28 listopada 2018 r.Do druku
Uchwały z dnia 28 listopada 2018 r.

Załączone pliki
Uchwala.II.6.2018.pdfUchwała Nr II/6/2018 (Uchwala.II.6.2018.pdf - 494.138 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 14:21:49 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2018
Uchwala.II.7.2018.pdfUchwała Nr II/7/2018 (Uchwala.II.7.2018.pdf - 3704.811 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 14:22:40 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2030
Uchwala.II.8.2018.pdfUchwała Nr II/8/2018 (Uchwala.II.8.2018.pdf - 93.365 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:03:14 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny żyta do naliczenia podatku rolnego na 2019 rok
Uchwala.II.9.2018.pdfUchwała Nr II/9/2018 (Uchwala.II.9.2018.pdf - 97.28 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:03:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości na 2019 rok
Uchwala.II.10.2018.pdfUchwała Nr II/10/2018 (Uchwala.II.10.2018.pdf - 178.088 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:04:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Bogoria
Uchwala.II.11.2018.pdfUchwała Nr II/11/2018 (Uchwala.II.11.2018.pdf - 292.217 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:09:03 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok
Uchwala.II.12.2018.pdfUchwała Nr II/12/2018 (Uchwala.II.12.2018.pdf - 184.884 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:09:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XLIII/377/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Jurkowice z dnia 25 września 2018 roku
Uchwala.II.13.2018..pdfUchwała Nr II/13/2018 (Uchwala.II.13.2018..pdf - 180.372 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:10:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Moszyny
Uchwala.II.14.2018..pdfUchwała Nr II/14/2018 (Uchwala.II.14.2018..pdf - 179.822 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:11:04 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny przez Gminę Bogoria od osoby fizycznej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Moszyny
Uchwala.II.15.2018.pdfUchwała Nr II/15/2018 (Uchwala.II.15.2018.pdf - 179.382 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:11:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyboru przedstawiciela Rady Gminy Bogoria do udziału w Zgromadzeniach Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki
Uchwala.II.16.2018.pdfUchwała Nr II/16/2018 (Uchwala.II.16.2018.pdf - 283.812 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:12:28 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchwalenia gminnego programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwala.II.17.2018.pdfUchwała Nr II/17/2018 (Uchwala.II.17.2018.pdf - 184.339 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:13:20 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwala.II.18.2018.pdfUchwała Nr II/18/2018 (Uchwala.II.18.2018.pdf - 182.038 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:14:08 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwala.II.19.2018.pdfUchwała Nr II/19/2018 (Uchwala.II.19.2018.pdf - 185.387 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:14:51 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr XLIII/376/2018 Rady Gminy Bogoria z dnia 25 września 2018 r. w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018-2023
Uchwala.II.20.2018.pdfUchwała Nr II/20/2018 (Uchwala.II.20.2018.pdf - 176.082 KB)
Data publikacji: 2018-12-03 15:15:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany statutu Jadłodajni Gminnej w Bogorii

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 329
Utworzył: Monika Pyza, data utworzenia: 2018-12-03 15:15:36
Opublikował: Monika Pyza, data publikacji: 2018-12-03 15:15:36
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl