Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2019Do druku
rok 2019

Załączone pliki
2019_Z_1.pdfZarządzenie Nr 0050.1.2019 (2019_Z_1.pdf - 1573.605 KB)
Data publikacji: 2019-01-09 14:38:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania i funkcjonowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
2019_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.2.2019 (2019_Z_2.pdf - 4018.104 KB)
Data publikacji: 2019-01-10 11:00:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_3.pdfZarządzenie Nr 0050.3.2019 (2019_Z_3.pdf - 509.697 KB)
Data publikacji: 2019-01-15 14:27:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_4.pdfZarządzenie Nr 0050.4.2019 (2019_Z_4.pdf - 3480.13 KB)
Data publikacji: 2019-01-18 15:16:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
2019_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.5.2019 (2019_Z_5.pdf - 2875.975 KB)
Data publikacji: 2019-01-24 14:59:13 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.6.2019 (2019_Z_6.pdf - 2567.722 KB)
Data publikacji: 2019-01-30 14:46:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.7.2019 (2019_Z_7.pdf - 1018.322 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 09:43:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Instrukcji Wykorzystania Gminnego Monitoringu Wizyjnego w Bogorii
2019_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.8.2019 (2019_Z_8.pdf - 1695.028 KB)
Data publikacji: 2019-01-31 12:29:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2019/2020
2019_Z_9.pdfZarządzenie Nr 0050.9.2019 (2019_Z_9.pdf - 1382.478 KB)
Data publikacji: 2019-02-18 08:56:13 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2019 (2019_Z_10.pdf - 2337.995 KB)
Data publikacji: 2019-02-19 12:15:40 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2019 (2019_Z_11.pdf - 3822.626 KB)
Data publikacji: 2019-02-26 08:55:48 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2019 (2019_Z_12.pdf - 4428.148 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 08:31:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2019_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2019 (2019_Z_13.pdf - 2631.441 KB)
Data publikacji: 2019-03-05 08:32:51 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2019 roku
2019_Z_14.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2019 (2019_Z_14.pdf - 4092.136 KB)
Data publikacji: 2019-03-08 10:58:57 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2019 (2019_Z_15.pdf - 547.036 KB)
Data publikacji: 2019-03-12 13:16:04 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
2019_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2019 (2019_Z_16.pdf - 2239.26 KB)
Data publikacji: 2019-03-13 13:19:14 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2019 (2019_Z_17.pdf - 372.151 KB)
Data publikacji: 2019-03-22 09:12:30 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2019 roku
2019_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2019 (2019_Z_18.pdf - 3553.113 KB)
Data publikacji: 2019-03-25 11:42:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2019 (2019_Z_19.pdf - 706.984 KB)
Data publikacji: 2019-04-01 11:26:35 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2019 (2019_Z_20.pdf - 3739.387 KB)
Data publikacji: 2019-04-01 11:37:22 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2019 roku
2019_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2019 (2019_Z_21.pdf - 4936.541 KB)
Data publikacji: 2019-04-08 10:52:32 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_22.pdfZarządzenie Nr 0050.22.2019 (2019_Z_22.pdf - 334.973 KB)
Data publikacji: 2019-04-10 13:03:17 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących utworzenia nowego sołectwa Rogoźno wydzielonego z istniejącego sołectwa Moszyny
2019_Z_23.pdfZarządzenie Nr 0050.23.2019 (2019_Z_23.pdf - 1575.105 KB)
Data publikacji: 2019-04-10 14:07:34 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w roku 2019
2019_Z_24.pdfZarządzenie Nr 0050.24.2019 (2019_Z_24.pdf - 1339.025 KB)
Data publikacji: 2019-04-12 10:10:11 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_25.pdfZarządzenie Nr 0050.25.2019 (2019_Z_25.pdf - 358.807 KB)
Data publikacji: 2019-04-18 14:15:49 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.7.2013 Wójta Gminy Bogoria z dnia 08.02.2013 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na terenie Gminy Bogoria
2019_Z_26.pdfZarządzenie Nr 0050.26.2019 (2019_Z_26.pdf - 3289.857 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 10:17:37 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_27.pdfZarządzenie Nr 0050.27.2019 (2019_Z_27.pdf - 3842.517 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 08:59:20 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_28.pdfZarządzenie Nr 0050.28.2019 (2019_Z_28.pdf - 348.574 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 09:00:16 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie udzielenia rekomendacji do Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"
2019_Z_29.pdfZarządzenie Nr 0050.29.2019 (2019_Z_29.pdf - 3171.32 KB)
Data publikacji: 2019-05-10 13:47:21 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii
2019_Z_30.pdfZarządzenie Nr 0050.30.2019 (2019_Z_30.pdf - 3827.365 KB)
Data publikacji: 2019-05-17 13:37:45 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_31.pdfZarządzenie Nr 0050.31.2019 (2019_Z_31.pdf - 2862.554 KB)
Data publikacji: 2019-05-24 12:53:22 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_32.pdfZarządzenie Nr 0050.32.2019 (2019_Z_32.pdf - 873.437 KB)
Data publikacji: 2019-05-24 12:54:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie odwołania Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Bogorii z zajmowanego stanowiska
2019_Z_33.pdfZarządzenie Nr 0050.33.2019 (2019_Z_33.pdf - 895.086 KB)
Data publikacji: 2019-05-24 12:55:55 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie odwołania Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z klasami gimnazjalnymi w Bogorii z zajmowanego stanowiska
2019_Z_34.pdfZarządzenie Nr 0050.34.2019 (2019_Z_34.pdf - 837.106 KB)
Data publikacji: 2019-05-24 12:56:50 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie odwołania Dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogorii z zajmowanego stanowiska
2019_Z_35.pdfZarządzenie Nr 0050.35.2019 (2019_Z_35.pdf - 619.608 KB)
Data publikacji: 2019-05-27 11:39:03 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Bogorii
2019_Z_36.pdfZarządzenie Nr 0050.36.2019 (2019_Z_36.pdf - 3267.205 KB)
Data publikacji: 2019-05-29 09:56:39 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_37.pdfZarządzenie Nr 0050.37.2019 (2019_Z_37.pdf - 1538.229 KB)
Data publikacji: 2019-06-14 13:19:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_38.pdfZarządzenie Nr 0050.38.2019 (2019_Z_38.pdf - 207.646 KB)
Data publikacji: 2019-06-18 08:01:30 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Placówek Oświatowych w Bogorii
2019_Z_39.pdfZarządzenie Nr 0050.39.2019 (2019_Z_39.pdf - 1581.981 KB)
Data publikacji: 2019-06-18 13:17:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko: Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
2019_Z_40.pdfZarządzenie Nr 0050.40.2019 (2019_Z_40.pdf - 1739.133 KB)
Data publikacji: 2019-06-24 13:12:48 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_41.pdfZarządzenie Nr 0050.41.2019 (2019_Z_41.pdf - 2253.29 KB)
Data publikacji: 2019-06-28 12:47:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bogorii
2019_Z_42.pdfZarządzenie Nr 0050.42.2019 (2019_Z_42.pdf - 1263.975 KB)
Data publikacji: 2019-07-17 07:47:02 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_43.pdfZarządzenie Nr 0050.43.2019 (2019_Z_43.pdf - 331.529 KB)
Data publikacji: 2019-07-18 08:57:57 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
2019_Z_44.pdfZarządzenie Nr 0050.44.2019 (2019_Z_44.pdf - 225.142 KB)
Data publikacji: 2019-07-23 10:41:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych - Publiczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
2019_Z_45.pdfZarządzenie Nr 0050.45.2019 (2019_Z_45.pdf - 1494.557 KB)
Data publikacji: 2019-07-24 11:10:54 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_46.pdfZarządzenie Nr 0050.46.2019 (2019_Z_46.pdf - 2119.035 KB)
Data publikacji: 2019-07-26 12:09:05 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_47.pdfZarządzenie Nr 0050.47.2019 (2019_Z_47.pdf - 1172.399 KB)
Data publikacji: 2019-08-01 13:43:40 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_48.pdfZarządzenie Nr 0050.48.2019 (2019_Z_48.pdf - 2192.84 KB)
Data publikacji: 2019-08-01 13:47:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
2019_Z_49.pdfZarządzenie NR 0050.49.2019 (2019_Z_49.pdf - 72.564 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 10:56:16 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria
2019_Z_50.pdfZarządzenie NR 0050.50.2019 (2019_Z_50.pdf - 157.183 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 10:57:02 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria
2019_Z_51.pdfZarządzenie NR 0050.51.2019 (2019_Z_51.pdf - 73.817 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 10:57:42 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Bogoria
2019_Z_52.pdfZarządzenie NR 0050.52.2019 (2019_Z_52.pdf - 596.394 KB)
Data publikacji: 2019-08-16 08:20:29 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_53.pdfZarządzenie Nr 0050.53.2019 (2019_Z_53.pdf - 274.706 KB)
Data publikacji: 2019-08-19 13:12:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku
2019_Z_54.pdfZarządzenie Nr 0050.54.2019 (2019_Z_54.pdf - 1374.113 KB)
Data publikacji: 2019-08-20 09:49:12 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie określenia zasad dowozu uczniów do przedszkoli i szkół, dla których Gmina Bogoria nie ma ustawowego obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki
2019_Z_55.pdfZarządzenie Nr 0050.55.2019 (2019_Z_55.pdf - 859.552 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 09:20:09 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_56.pdfZarządzenie Nr 0050.56.2019 (2019_Z_56.pdf - 2552.323 KB)
Data publikacji: 2019-08-21 09:26:10 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania
2019_Z_57.pdfZarządzenie Nr 0050.57.2019 (2019_Z_57.pdf - 1463.516 KB)
Data publikacji: 2019-08-30 07:44:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_58.pdfZarządzenie Nr 0050.58.2019 (2019_Z_58.pdf - 1994.877 KB)
Data publikacji: 2019-09-03 14:04:42 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_59.pdfZarządzenie Nr 0050.59.2019 (2019_Z_59.pdf - 511.497 KB)
Data publikacji: 2019-09-06 12:32:18 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_60.pdfZarządzenie Nr 0050.60.2019 (2019_Z_60.pdf - 470.578 KB)
Data publikacji: 2019-09-06 12:33:46 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.4.2019 Wójta Gminy Bogoria z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
2019_Z_61.pdfZarządzenie Nr 0050.61.2019 (2019_Z_61.pdf - 725.311 KB)
Data publikacji: 2019-09-12 15:05:47 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_62.pdfZarządzenie Nr 0050.62.2019 (2019_Z_62.pdf - 2916.24 KB)
Data publikacji: 2019-09-12 15:07:22 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogoria na lata 2019-2031
2019_Z_63.pdfZarządzenie Nr 0050.63.2019 (2019_Z_63.pdf - 1578.542 KB)
Data publikacji: 2019-09-18 13:23:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_64.pdfZarządzenie Nr 0050.64.2019 (2019_Z_64.pdf - 1451.787 KB)
Data publikacji: 2019-09-18 13:24:37 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie: Powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej
2019_Z_65.pdfZarządzenie Nr 0050.65.2019 (2019_Z_65.pdf - 1253.736 KB)
Data publikacji: 2019-09-19 07:56:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bogoria
2019_Z_66.pdfZarządzenie Nr 0050.66.2019 (2019_Z_66.pdf - 1478.114 KB)
Data publikacji: 2019-10-08 11:35:04 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_67.pdfZarządzenie Nr 0050.67.2019 (2019_Z_67.pdf - 1298.129 KB)
Data publikacji: 2019-10-11 14:08:55 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_68.pdfZarządzenie Nr 0050.68.2019 (2019_Z_68.pdf - 2020.906 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 14:31:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_69.pdfZarządzenie Nr 0050.69.2019 (2019_Z_69.pdf - 46919.626 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 14:33:20 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Bogoria
2019_Z_70 2.pdfZarządzenie Nr 0050.70.2019 (2019_Z_70 2.pdf - 1839.494 KB)
Data publikacji: 2019-10-17 14:35:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie utworzenia Rady Seniorów Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu
2019_Z_71.pdfZarządzenie Nr 0050.71.2019 (2019_Z_71.pdf - 977.17 KB)
Data publikacji: 2019-10-18 13:41:26 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Bogoria oraz nadania jej statutu
2019_Z_72.pdfZarządzenie Nr 0050.72.2019 (2019_Z_72.pdf - 2824.368 KB)
Data publikacji: 2019-10-28 13:47:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_73.pdfZarządzenie Nr 0050.73.2019 (2019_Z_73.pdf - 968.225 KB)
Data publikacji: 2019-11-05 12:36:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_74.pdfZarządzenie Nr 0050.74.2019 (2019_Z_74.pdf - 2773.733 KB)
Data publikacji: 2019-11-06 11:14:04 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok”
2019_Z_75.pdfZarządzenie Nr 0050.75.2019 (2019_Z_75.pdf - 1607.538 KB)
Data publikacji: 2019-11-14 08:27:18 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_76.pdfZarządzenie Nr 0050.76.2019 (2019_Z_76.pdf - 2502.147 KB)
Data publikacji: 2019-11-20 09:27:53 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_77.pdfZarządzenie Nr 0050.77.2019 (2019_Z_77.pdf - 5036.319 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 07:50:57 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_78.pdfZarządzenie Nr 0050.78.2019 (2019_Z_78.pdf - 1889.812 KB)
Data publikacji: 2019-12-13 09:03:37 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_79.pdfZarządzenie Nr 0050.79.2019 (2019_Z_79.pdf - 1466.302 KB)
Data publikacji: 2019-12-17 08:02:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_80.pdfZarządzenie Nr 0050.80.2019 (2019_Z_80.pdf - 6778.994 KB)
Data publikacji: 2019-12-23 13:00:48 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: w sprawie zmian budżetu na 2019 rok
2019_Z_81.pdfZarządzenie Nr 0050.81.2019 (2019_Z_81.pdf - 489.121 KB)
Data publikacji: 2020-01-03 08:31:53 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_82.pdfZarządzenie Nr 0050.82.2019 (2019_Z_82.pdf - 164.171 KB)
Data publikacji: 2020-01-08 10:37:23 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_83.pdfZarządzenie Nr 0050.83.2019 (2019_Z_83.pdf - 2508.698 KB)
Data publikacji: 2020-01-08 11:16:49 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok
2019_Z_84.pdfZarządzenie Nr 0050.84.2019 (2019_Z_84.pdf - 302.525 KB)
Data publikacji: 2020-01-14 13:29:55 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 rok

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1807
Utworzył: Monika Pyza, data utworzenia: 2020-01-14 13:29:55
Opublikował: Monika Pyza, data publikacji: 2020-01-14 13:29:55
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl