Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
2019 rokDo druku
2019 rok

Załączone pliki
Uchwała_12.2019_RIO.pdfUchwała RIO nr 122019 (Uchwała_12.2019_RIO.pdf - 72.981 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 14:41:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego na 2019 r.
Uchwała_11.2019_RIO.pdfUchwała RIO nr11/2019 (Uchwała_11.2019_RIO.pdf - 138.633 KB)
Data publikacji: 2019-02-06 14:43:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria
Rb_28_2018r.pdfRb_28_2018R (Rb_28_2018r.pdf - 1743 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 10:35:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2018 rok
Rb-27_2018r.pdfRb-27_IVkw2018R (Rb-27_2018r.pdf - 1004.338 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 11:25:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2018 r
RBN_2018r.pdfRbN_IVkw2018 (RBN_2018r.pdf - 357.135 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 11:27:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za rok 2018
Rb_NDS_2018r.pdfRb_NDS_IVkw 2018 (Rb_NDS_2018r.pdf - 292.557 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 11:28:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2018 r
Rb_PDP.pdfRb_PDP_IVkw2018 (Rb_PDP.pdf - 244.595 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 11:40:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych za 2018 r
Rb_ST_2018r.pdfRb_ST_IVkw2018 (Rb_ST_2018r.pdf - 205.105 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 11:42:37 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie na rachunkach bankowych za 2018 r
Rb_UZ_2018r.pdfRb_UZ_2018 r (Rb_UZ_2018r.pdf - 342.377 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 11:44:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za 2018 r
Rb_Z_2018r.pdfRbZ_IVkw2018 (Rb_Z_2018r.pdf - 96.532 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 11:45:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za IV kw 2018
Rb_28_I2019.pdfRb28_I2019 (Rb_28_I2019.pdf - 1717.104 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 11:47:30 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za styczeń 2018.
Rb_27_I2019.pdfRb27_I2019 (Rb_27_I2019.pdf - 791.066 KB)
Data publikacji: 2019-02-20 11:48:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za styczeń 2018
Uchwala_Nr_43_2019_RIO.pdfUchwała RIO nr 43/2019 (Uchwala_Nr_43_2019_RIO.pdf - 1266.626 KB)
Data publikacji: 2019-04-05 12:49:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Bogoria za 2018 r
Rb-27_Ikw2019.pdfRb27_Ikw2019 (Rb-27_Ikw2019.pdf - 899.552 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 10:08:38 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów za I kw 2019 r
Rb-28_Ikw2019.pdfRb28_Ikw2019 (Rb-28_Ikw2019.pdf - 1745.297 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 10:09:43 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za I kw 2019 r
Rbn_Ikw2019.pdfRBN_Ikw2019 (Rbn_Ikw2019.pdf - 356.38 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 10:11:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za I kw 2019 r
RBZ_Ikw2019.pdfRBZ_Ikw2019 (RBZ_Ikw2019.pdf - 93.384 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 10:12:42 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za I kw 2019
Rb-NDS_Ikw2019.pdfRb-NDS_Ikw2019 (Rb-NDS_Ikw2019.pdf - 292.338 KB)
Data publikacji: 2019-04-24 10:18:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za I kw 2019 r
B-Jedn.pdfB-Jed_2018 (B-Jedn.pdf - 260.188 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 09:53:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans jednostki budżetowej za 2018 r
B-Wbud.pdfB-Wbud (B-Wbud.pdf - 225.393 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 09:58:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans z wykonania budżetu za 2018r.
F-Inf_2018.pdfF-inf_2018 (F-Inf_2018.pdf - 730.635 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 10:21:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Informacja dodatkowa do bilansu 2018r
RZiS.pdfRachZiS_2018 (RZiS.pdf - 233.935 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 10:25:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rachunek zysków i strat 2018
F-Zes.pdfF-Zzf (F-Zes.pdf - 219.763 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 10:30:05 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018
B-Jed_DPS.pdfB-Jed_2018_DPS (B-Jed_DPS.pdf - 257.348 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 10:33:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans DPS 2018
F-Inf-2018_DPS.pdfF-inf_2018DPS (F-Inf-2018_DPS.pdf - 269.485 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:03:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Informacja dodatkowa do bilansu 2018-DPS
F-RzsDPS.pdfF-RZS-2018_DPS (F-RzsDPS.pdf - 230.867 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:05:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rachunek Zysków i Strat 2018-DPS
F-Zzf_DPS.pdfF-Zzf_2018_DPS (F-Zzf_DPS.pdf - 218.201 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:08:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie zmiana w funduszu jednostki 2018-DPS
BJ_2018_JG.pdfB-Jed_2018_JG (BJ_2018_JG.pdf - 257.081 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:11:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans jednostki 2018 - Jadłodajnia Gminna
F-Inf2018_JG.pdfF-inf_2018 (F-Inf2018_JG.pdf - 438.422 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:15:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Informacja dodatkowa do bilansu 2018 _ Jadłodajnia Gminna
F-Rzs.pdfF-Rzs-2018_JG (F-Rzs.pdf - 231.934 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:19:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rachunek zysków i strat 2018 - Jadłodajnia Gminna
F-Zzf_JG.pdfF-Zzf_2018_JG (F-Zzf_JG.pdf - 217.936 KB)
Data publikacji: 2019-05-06 11:22:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki 2018 - Jadłodajnia Gminna
BILANS 2018.pdfB-Jed_2018_OPS (BILANS 2018.pdf - 257.974 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 11:54:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Bilans za 2018 rok - Ośrodek Pomocy Społecznej
F-Inf-2018-OPS.pdfF-inf_2018_OPS (F-Inf-2018-OPS.pdf - 628.199 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 11:58:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2018- Ośrodek Pomocy Społecznej
Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdfF-Zzf_2018_OPS (Zestawienie zmian w funduszu jednostki.pdf - 219.482 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 12:03:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 r -Ośrodek Pomocy Społecznej
Rachunek zysków i strat 2018.pdfF-RZS-2018_OPS (Rachunek zysków i strat 2018.pdf - 233.408 KB)
Data publikacji: 2019-05-09 13:42:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Rachunek zysków i strat za 2018 r- Ośrodek Pomocy Społecznej
B-Skon.pdfB-Skon_2018 (B-Skon.pdf - 238.827 KB)
Data publikacji: 2019-05-22 12:46:36 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Skonsolidowany bilans jst za 2018
Wykaz osób -pomoc publiczna  2019r.pdfWykaz-akcyza (Wykaz osób -pomoc publiczna 2019r.pdf - 164.319 KB)
Data publikacji: 2019-05-24 07:54:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wykaz osób, który została udzielona pomoc publiczna - akcyza 2019
Rb-27_IIkw2019.pdfRb-27_IIkw2019 (Rb-27_IIkw2019.pdf - 977.682 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 10:23:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za II kw 2019
Rb-28_IIkw2019.pdfRb-28_IIkw2019 (Rb-28_IIkw2019.pdf - 1785.431 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 10:27:33 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za II kw 2019
Rb-NDS_IIkw2019.pdfRB_NDS_IIkw2019 (Rb-NDS_IIkw2019.pdf - 292.188 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 10:29:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za II kw 2019
RBN_IIkw2019.pdfRBN_II kw 2019 (RBN_IIkw2019.pdf - 357.045 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 10:30:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za II kw 2019
RBZ-IIkw2019.pdfRBZ_II kw 2019 (RBZ-IIkw2019.pdf - 93.533 KB)
Data publikacji: 2019-08-06 10:30:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za II kw 2019
Uchwala_96_2019_RIO.pdfUchwała RIO nr 96/2019 (Uchwala_96_2019_RIO.pdf - 1407.935 KB)
Data publikacji: 2019-09-03 14:17:54 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: W sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Bogoria za I półrocze 2019 roku.
RIO_107.pdfUchwała 107/2019 (RIO_107.pdf - 198.011 KB)
Data publikacji: 2019-09-23 14:08:31 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Rb28_IIIkw2019.pdfRb-28_IIIkw2019 (Rb28_IIIkw2019.pdf - 1911.313 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 13:59:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za III kw 2019
Rb27_IIIkw2019.pdfRb-27_IIIkw2019 (Rb27_IIIkw2019.pdf - 1018.771 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:01:50 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za III kw 2019.
NDS_IIIkw2019.pdfRB_NDS_IIIkw2019 (NDS_IIIkw2019.pdf - 292.022 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:05:27 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o deficycie/nadwyżce za III kw 2019 r
RbnIIIkw2019.pdfRBN_III kw 2019 (RbnIIIkw2019.pdf - 356.071 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:07:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za III kw 2019
RbzIIIkw2019.pdfRBZ_III kw 2019 (RbzIIIkw2019.pdf - 93.337 KB)
Data publikacji: 2019-10-22 14:08:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za III kw 2019
KRbnIIIk.pdfRBN_III kw 2019K (KRbnIIIk.pdf - 359.487 KB)
Data publikacji: 2019-10-24 14:40:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Korekta sprawozdania o stanie należności za III kw 2019
Uchwala_130_2019_RIO_Kielce.pdfUchwała RIO nr 130/20199 (Uchwala_130_2019_RIO_Kielce.pdf - 1260.881 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 12:33:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu na 2020 rok
Uchwala_131_2019_RIO_Kielce.pdfUchwała RIO nr 131/20199 (Uchwala_131_2019_RIO_Kielce.pdf - 641.11 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 12:34:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej
Uchwala_132_2019_RIO_Kielce.pdfUchwała RIO nr 132/20199 (Uchwala_132_2019_RIO_Kielce.pdf - 1086.987 KB)
Data publikacji: 2019-12-04 12:38:46 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie opinii o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy
Uchwala_RIO_nr_12_2020.pdfUchwała RIO nr 12/2020 (Uchwala_RIO_nr_12_2020.pdf - 1181.577 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 11:52:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Bogoria
Uchwala_RIO_nr_13_2020.pdfUchwała RIO nr 13/2020 (Uchwala_RIO_nr_13_2020.pdf - 745.748 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 11:55:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Uchwała RIO w sprawie możliwości sfinansowani deficytu budżetu planowanego w uchwale budżetowej Gminy Bogoria na rok 2020
Rb-27XI2019.pdfRb-27_XI2019 (Rb-27XI2019.pdf - 871.082 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 08:32:08 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów jst za XI 2019
RB-28XI2019.pdfRb-28_XI2019 (RB-28XI2019.pdf - 1681.909 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 08:58:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków jst za XI 2019
Rb-27XII2019.pdfRb-27_XII2019 (Rb-27XII2019.pdf - 867.047 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 09:01:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za XII 2019
Rb-28XII2019.pdfRb-28_XII2019 (Rb-28XII2019.pdf - 1690.927 KB)
Data publikacji: 2020-02-12 09:07:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za XII 2019
Rb-27IVkw2019.pdfRb-27_IV2019 (Rb-27IVkw2019.pdf - 891.206 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 16:06:40 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania dochodów za IV kw 2019
Rb-28IVkw2019.pdfRb-28_IV2019 (Rb-28IVkw2019.pdf - 1702.048 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 16:07:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za IV kw 2019
Rb-NDSIVkw2019.pdfRb-NDSIVkw2019 (Rb-NDSIVkw2019.pdf - 204.268 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 16:09:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za IV kw 2019 r
RBN-IVkw2019.pdfRbn_IVkw 2019 (RBN-IVkw2019.pdf - 268.154 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 16:10:22 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie należności za IV kw 2019
Rb-ZIVkw2019.pdfRbz_IVkw2019 (Rb-ZIVkw2019.pdf - 107.265 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 16:11:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie zobowiązań za Iv kw 2019 r.
Rb-STIVkw2019.pdfRb-STIVkw2019 (Rb-STIVkw2019.pdf - 116.14 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 16:13:06 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie o stanie środków na rachunku bankowym za IV kw 2019
Rb-PDPIVkw2019.pdfRb-PDPIVkw 2019 (Rb-PDPIVkw2019.pdf - 156.813 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 16:14:24 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Sprawozdanie z wykonania planu dochodów podatkowych za IV kw 2019
Rb-UZIVkw2019.pdfRb-UZIVkw2019 (Rb-UZIVkw2019.pdf - 255.097 KB)
Data publikacji: 2020-02-25 16:15:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań za IV kw 2019

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 562
Utworzył: Bożena Pietrzyk, data utworzenia: 2020-02-25 16:15:51
Opublikował: Bożena Pietrzyk, data publikacji: 2020-02-25 16:15:51
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl