Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w SzczeglicachDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-05-07 20:15:40

Dyrektor - Beata Lelakowska

28-210 Bogoria, Szczeglice 48

[tel: 015 860-31-21]

szczeglice@o2.pl

 

Następujące dokumenty dotyczące Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach za rok 2019 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gmin Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2019 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=940

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Zespołu Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach za rok 2018 znajdują się na stronie BIP Urzędu Gmin Bogoria w zakładce Samorządowe Centrum Oświaty > Sprawozdania za rok 2018 pod adresem:

http://bip.bogoria.pl/page.php?id=765

- Bilans jednostki za 2018 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 rok

- Rachunek zysków i strat za 2018 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2018 rok

 Powrót