Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2008Do druku
Zarządzenia

Załączone pliki
2008_Z_1.pdfZarządzenie Nr 1/08 (2008_Z_1.pdf - 39.435 KB)
Data publikacji: 2008-01-09 13:32:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczególowego podziału wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2007
2008_Z_2.pdfZarządzenie Nr 2/08 (2008_Z_2.pdf - 236.481 KB)
Data publikacji: 2008-01-09 13:33:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczegółowego podziału budżetu Gminy na rok 2008
2008_Z_3.pdfZarządzenie Nr 3/08 (2008_Z_3.pdf - 18.09 KB)
Data publikacji: 2008-02-21 08:10:38 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przydziału odzieży roboczej dla przcowników Urzędu Gminy w Bogorii
2008_Z_4.pdfZarządzenie Nr 4/08 (2008_Z_4.pdf - 226.32 KB)
Data publikacji: 2008-02-21 08:12:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie procedury udzielania zamówień publicznych przekraczająca 14.000 euro w Gminie Bogoria
2008_Z_5.pdfZarządzenie Nr 5/08 (2008_Z_5.pdf - 24.788 KB)
Data publikacji: 2008-02-21 08:13:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu
2008_Z_6.pdfZarządzenie Nr 6/08 (2008_Z_6.pdf - 285.193 KB)
Data publikacji: 2008-02-29 09:28:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
2008_Z_7.pdfZarządzenie Nr 7/08 (2008_Z_7.pdf - 440.942 KB)
Data publikacji: 2008-02-29 09:30:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku"
2008_Z_8.pdfZarządzenie Nr 8/2008 (2008_Z_8.pdf - 17.272 KB)
Data publikacji: 2008-03-05 09:27:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
2008_Z_9.pdfZarządzenie Nr 9/08 (2008_Z_9.pdf - 28.228 KB)
Data publikacji: 2008-03-05 09:28:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia szczegółowości rozliczenia dotacji przekazywanych zakładom budżetowym
2008_Z_10.pdfZarządzenie Nr 10/08 (2008_Z_10.pdf - 41.323 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 09:21:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych
2008_Z_11.pdfZarządzenie Nr 11/08 (2008_Z_11.pdf - 14.311 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 09:21:59 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w zasadach przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji
2008_Z_12.pdfZarządzenie Nr 12/08 (2008_Z_12.pdf - 78.337 KB)
Data publikacji: 2008-03-18 09:23:16 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji orzetargowej do oceny i wyboru oferty na: "dostawę samochodu ciężarowego - wywrotka"
2008_Z_13.pdfZarządzenie Nr 13/08 (2008_Z_13.pdf - 78.344 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 12:40:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: dostawę samochodu ciężawrowego - wywrotka
2008_Z_14.pdfZarządzenie Nr 14/08 (2008_Z_14.pdf - 891.508 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 12:44:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008_Z_15.pdfZarządzenie Nr 15/08 (2008_Z_15.pdf - 67.067 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 12:46:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Programu Integracji Społecznej Gminy Bogoria na lata 2008-2008
2008_Z_16.pdfZarządzenie Nr 16/08 (2008_Z_16.pdf - 83.138 KB)
Data publikacji: 2008-04-14 12:48:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "remiont budynku oświatowego w Kiełcznie - II etap"
2008_Z_17.pdfZarządzenie Nr 17/08 (2008_Z_17.pdf - 76.393 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 14:30:20 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy
2008_Z_18.pdfZarządzenie Nr 18/08 (2008_Z_18.pdf - 24.121 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 14:31:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008_Z_19.pdfZarządzenie Nr 19/08 (2008_Z_19.pdf - 22.588 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 14:32:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących - Publiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące
2008_Z_20.pdfZarządzenie Nr 20/08 (2008_Z_20.pdf - 26.833 KB)
Data publikacji: 2008-05-07 14:58:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2008_Z_21.pdfZarządzenie Nr 21/08 (2008_Z_21.pdf - 26.059 KB)
Data publikacji: 2008-05-26 14:06:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2008_Z_22.pdfZarządzenie Nr 22/08 (2008_Z_22.pdf - 86.821 KB)
Data publikacji: 2008-05-26 14:07:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Budowa budynku usługowego jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii - I etap"
2008_Z_23.pdfZarządzenie Nr 23/08 (2008_Z_23.pdf - 31.293 KB)
Data publikacji: 2008-05-29 09:07:03 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2008_Z_24.pdfZarządzenie Nr 24/08 (2008_Z_24.pdf - 77.297 KB)
Data publikacji: 2008-06-26 12:15:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn. "Odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku"
2008_Z_25.pdfZarządzenie Nr 25/08 (2008_Z_25.pdf - 75.008 KB)
Data publikacji: 2008-06-26 12:16:48 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości
2008_Z_26.pdfZarządzenie Nr 26/08 (2008_Z_26.pdf - 75.667 KB)
Data publikacji: 2008-06-26 12:19:05 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dowóz i odwóz uchniów do szkół podstawowych, gimnazjum, LO i przedszkoli na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2008/2009
2008_Z_27.pdfZarządzenie 27/08 (2008_Z_27.pdf - 24.836 KB)
Data publikacji: 2008-07-03 09:21:04 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Gminnej Komisji Konkursowej ds przeglądu i oceny zagród zgłoszonych do konkursu pn. "Piękna i Bezpieczna Zagroda - Przyjazna Środowisku
2008_Z_28.pdfZarządzenie Nr 28/08 (2008_Z_28.pdf - 24.562 KB)
Data publikacji: 2008-07-03 09:21:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008
2008_Z_29.pdfZarządzenie 29/08 (2008_Z_29.pdf - 80.303 KB)
Data publikacji: 2008-07-16 09:46:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: w spraie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjum, LO i przedszkoli na terenie gminy Bogoria w roku szkolnym 2008/2009
2008_Z_30.pdfZarządzenie 30/08 (2008_Z_30.pdf - 17.797 KB)
Data publikacji: 2008-07-16 09:46:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008_Z_31.pdfZarządzenie Nr 31/08 (2008_Z_31.pdf - 212.323 KB)
Data publikacji: 2008-07-23 12:41:53 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zatwierdzenia regulaminu udzielania dofinansowania do demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Bogoria
2008_Z_32.pdfZarządzenie Nr 32/08 (2008_Z_32.pdf - 19.477 KB)
Data publikacji: 2008-07-23 12:42:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2008_Z_33.pdfZarządzenie Nr 33/08 (2008_Z_33.pdf - 11.458 KB)
Data publikacji: 2008-07-23 12:44:50 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie wygaśnięcia mandatu sołtysa sołectwa Pełczyce
2008_Z_34.pdfZarządzenie 34/08 (2008_Z_34.pdf - 13.606 KB)
Data publikacji: 2008-07-23 12:47:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Remont budynku oświatowego w Kiełczynie - II etap"
2008_Z_35.pdfZarządzenie Nr 35/08 (2008_Z_35.pdf - 43.368 KB)
Data publikacji: 2008-07-29 11:48:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert składanych przez usługodawców w ramach Programu Integracji Społecznej związanych z realizacją zadań Gminy Bogoria
2008_Z_36.pdfZarządzenie Nr 36/08 (2008_Z_36.pdf - 21.674 KB)
Data publikacji: 2008-07-31 11:44:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2008_Z_37.pdfZarządzenie Nr 37/08 (2008_Z_37.pdf - 12.045 KB)
Data publikacji: 2008-07-31 11:44:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zarządzenia wyborów sołtysa sołectwa Pełczyce
2008_Z_38.pdfZarządzenie Nr 38/08 (2008_Z_38.pdf - 30.261 KB)
Data publikacji: 2008-07-31 11:46:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: budowa nowych punktów oświetlenia drogowego polegająca na zabudowie dodatkowych słupów i opraw oświetlenia drogowego w 2008 r.
2008_Z_39.pdfZarządzenie Nr 39/08 (2008_Z_39.pdf - 11.049 KB)
Data publikacji: 2008-08-06 13:44:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2008_Z_40.pdfZarządzenie Nr 40/08 (2008_Z_40.pdf - 13.833 KB)
Data publikacji: 2008-08-06 13:46:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn."odnowa nawierzchni dróg gminnych w 2008 roku
2008_Z_41.pdfZarządzenie Nr 41/08 (2008_Z_41.pdf - 30.338 KB)
Data publikacji: 2008-08-06 13:59:02 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "opracowania dokumentacji projektu na przebudowę dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Bogoria"
2008_Z_42.pdfZarządzenie Nr 42/08 (2008_Z_42.pdf - 29.15 KB)
Data publikacji: 2008-08-12 14:33:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie: powołania komisji do oceny i wyboru oferty na: "odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi"
2008_Z_43.pdfZarządzenie Nr 43/08 (2008_Z_43.pdf - 43.63 KB)
Data publikacji: 2008-08-12 14:34:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008
2008_Z_44.pdfZarządzenie Nr 44/08 (2008_Z_44.pdf - 22.635 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:13:07 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008_Z_45.pdfZarządzenie nr 45/08 (2008_Z_45.pdf - 30.342 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:16:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Przebudowa istniejącego budynku OPS w Bogorii polegająca na zmianie kształtu konstrukcji i pokrycia dachu"
2008_Z_46.pdfZarządzenie Nr 46/08 (2008_Z_46.pdf - 24.621 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:17:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bogorii
2008_Z_47.pdfZarządzenie Nr 47/08 (2008_Z_47.pdf - 12.69 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:18:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2008_Z_48.pdfZarządzenie Nr 48/08 (2008_Z_48.pdf - 28.734 KB)
Data publikacji: 2008-08-27 12:20:09 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Dostawę autobusu"
2008_Z_49.pdfZarządzenie Nr 49/08 (2008_Z_49.pdf - 17.124 KB)
Data publikacji: 2008-09-10 09:44:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2008_Z_50.pdfZarządzenie Nr 50/08 (2008_Z_50.pdf - 15.297 KB)
Data publikacji: 2008-09-18 13:29:37 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. " Odnowa nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Łagówka"
2008_Z_51.pdfZarządzenie Nr 51/08 (2008_Z_51.pdf - 29.443 KB)
Data publikacji: 2008-09-24 09:05:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.
2008_Z_52.pdfZarządzenie Nr 52/08 (2008_Z_52.pdf - 14.99 KB)
Data publikacji: 2008-09-24 09:07:12 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Wykonanie zabudowy opraw oświetlenia drogoweo na terenie gminy Bogoria"
2008_Z_53.pdfZarządzenie Nr 53/08 (2008_Z_53.pdf - 28.01 KB)
Data publikacji: 2008-09-24 09:08:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na "przebudowa ujęcia wody w miejscowości Zimnowoda II etap"
2008_Z_54.pdfZarządzenie Nr 54/08 (2008_Z_54.pdf - 28.842 KB)
Data publikacji: 2008-09-24 09:09:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do wyboru oferty na: "przebudowa istniejścego budynku OPS w Bogorii polegająca na zmianie kształtu konstrukcji i pokrycia dachu"
2008_Z_55.pdfZarządzenie Nr 55/08 (2008_Z_55.pdf - 13.654 KB)
Data publikacji: 2008-09-25 11:06:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
2008_Z_56.pdfZarządzenie Nr 56/08 (2008_Z_56.pdf - 20.78 KB)
Data publikacji: 2008-09-30 13:11:42 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.
2008_Z_58.pdfZarządzenie Nr 57/08 (2008_Z_58.pdf - 33.493 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:03:11 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian wbudżecie gminy na rok 2008
2008_Z_59.pdfZarządzenie Nr 59/08 (2008_Z_59.pdf - 13.933 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:05:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania pn:"Odnowa nawierzchni dróg gminnych zniszczonych podczas powodzi"
2008_Z_60.pdfZarządzenie Nr 60/08 (2008_Z_60.pdf - 16.576 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:05:54 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania zaspołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji na koniec roku obrachunkowego
2008_Z_61.pdfZarządzenie Nr 61/08 (2008_Z_61.pdf - 15.556 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:06:29 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia Kieronika OPS w Bogorii
2008_Z_62.pdfZarządzenie Nr 62/08 (2008_Z_62.pdf - 16.478 KB)
Data publikacji: 2008-10-09 15:07:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmiany w Uchwale Nr XII/19/2001 Zarządu Gminy w Bogorii w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bogorii
2008_Z_63.pdfZarządzenie Nr 63/08 (2008_Z_63.pdf - 29.508 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:15:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2008_Z_64.pdfZarządzenie Nr 64/08 (2008_Z_64.pdf - 100.577 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:16:45 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych Gm Bogoria w zakresie trybu pobierania dochodów i dokonywania wydatków
2008_Z_65.pdfZarządzenie Nr 65/08 (2008_Z_65.pdf - 118.323 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:19:00 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gry obronnej
2008_Z_66.pdfZarządzenie Nr 66/08 (2008_Z_66.pdf - 26.069 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:19:46 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008_Z_67.pdfZarządzenie Nr 67/08 (2008_Z_67.pdf - 14.146 KB)
Data publikacji: 2008-10-23 14:21:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru częściowego zadania pn."budowa budynku jadłodajni ogólnodostępnej w Bogorii - I etap"
2008_Z_68.pdfZarządzenie Nr 68/08 (2008_Z_68.pdf - 13.948 KB)
Data publikacji: 2008-10-28 11:39:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008
2008_Z_69.pdfZarządzenie Nr 69/08 (2008_Z_69.pdf - 34.894 KB)
Data publikacji: 2008-10-28 11:40:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2008_Z_70.pdfZarządzenie Nr 70/08 (2008_Z_70.pdf - 17.162 KB)
Data publikacji: 2008-10-29 09:09:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji w celu załatwienia Uchwały Nr XXIV/148/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16.10.2008 r.
2008_Z_71.pdfZarządzenie Mr 71/08 (2008_Z_71.pdf - 41.2 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 12:47:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na 2008 rok
2008_Z_72.pdfZarządzenie Nr 72/08 (2008_Z_72.pdf - 15.873 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 12:48:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "przebudowa istniejącego budynku OPS w Bogorii polegająca na zmianie kształtu konstrukcji i pokrycia dachu"
2008_Z_73.pdfZarządzenie Nr 73/08 (2008_Z_73.pdf - 28.425 KB)
Data publikacji: 2008-11-07 12:49:43 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do oceny i wyboru oferty na: "budowa ulicy Kolejowej w Bogorii"
2008_Z_74.pdfZarządzenie Nr 74/08 (2008_Z_74.pdf - 20.854 KB)
Data publikacji: 2008-11-14 10:50:32 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r.
2008_Z_75.pdfZarządzenie Nr 75.08 (2008_Z_75.pdf - 13.534 KB)
Data publikacji: 2008-11-14 10:52:01 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przedłożenia Radzie Gminy projektu budżetu gminy na 2009 rok wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego
2008_Z_Projekt_budzet.pdfZałącznik do zarządzenie Nr 75 (2008_Z_Projekt_budzet.pdf - 505.592 KB)
Data publikacji: 2008-11-14 10:53:17 Redaktor: Renata Borek
Opis: Projekt budżetu gminy na 2009 rok
2008_mienie.pdfZałącznik do zarządzenia nr 75/08 (2008_mienie.pdf - 199.34 KB)
Data publikacji: 2008-11-14 10:54:06 Redaktor: Renata Borek
Opis: Informacja o stanie mienia komunalnego
2008_Z_76.pdfZarządzenie Nr 76/08 (2008_Z_76.pdf - 14.356 KB)
Data publikacji: 2008-11-18 13:59:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2008_Z_77.pdfZarządzenie Nr 77/08 (2008_Z_77.pdf - 17.777 KB)
Data publikacji: 2008-11-18 14:00:18 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w zakładowym planie kont dla budżetu gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych
2008_Z_78.pdfZarządzenie Nr 78/08 (2008_Z_78.pdf - 14.104 KB)
Data publikacji: 2008-11-28 08:44:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
2008_Z_79.pdfZarządzenie Nr 79/08 (2008_Z_79.pdf - 27.466 KB)
Data publikacji: 2008-11-28 08:45:40 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2008_Z_80.pdfZarządzenie Nr 80/08 (2008_Z_80.pdf - 14.203 KB)
Data publikacji: 2008-11-28 08:46:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "wymiana pokrycia na budynku OSP w Miłoszowicach
2008_Z_81.pdfZarządzenie Nr 81/08 (2008_Z_81.pdf - 14.438 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 11:34:47 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zgłoszenia uczestnika do Rady Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi"
2008_Z_82.pdfZarządzenie Nr 82/08 (2008_Z_82.pdf - 32.731 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 11:35:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2008_Z_83.pdfZarządzenie Nr 83/08 (2008_Z_83.pdf - 14.258 KB)
Data publikacji: 2008-12-05 11:36:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn "przebudowa ujęcia wody w miejscowości Zimnowoda - II etap
2008_Z_84.pdfZarządzenie Nr 84/08 (2008_Z_84.pdf - 14.814 KB)
Data publikacji: 2008-12-11 09:26:55 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie upoważnienia dla Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół i Przedszkoli w Bogorii
2008_Z_85.pdfZarządzenie Nr 85/08 (2008_Z_85.pdf - 22.932 KB)
Data publikacji: 2008-12-19 12:34:58 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok
2008_Z_86.pdfZarządzenie Nr 86/08 (2008_Z_86.pdf - 17.147 KB)
Data publikacji: 2008-12-19 12:37:25 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji do odbioru końcowego zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria
2008_Z_87.pdfZarządzenie Nr 87/08 (2008_Z_87.pdf - 29.16 KB)
Data publikacji: 2008-12-19 12:39:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "modernizacja oczyszczalni ścieków w Bogorii"
2008_Z_88.pdfZarządzenie Nr 88/08 (2008_Z_88.pdf - 29.169 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 10:03:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na: "Bezgotówkowy zakup paliwa i oleju napędowego do samochodów służbowych"
2008_Z_89.pdfZarządzenie Nr 89/08 (2008_Z_89.pdf - 30.398 KB)
Data publikacji: 2009-01-07 10:05:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie powołania Komisji przetargowej do oceny i wyboru oferty na "Przebudowę i modernizację GOK w Bogorii"
2008_Z_90.pdfZarządzenie Nr 90/08 (2008_Z_90.pdf - 97.011 KB)
Data publikacji: 2009-01-14 13:49:44 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie zmian w Zakładowym Planie Kont dla budżetu Gminy, Urzędu Gminy i funduszy celowych
2008_Z_91.pdfZarządzenie Nr 91/08 (2008_Z_91.pdf - 753.914 KB)
Data publikacji: 2009-01-14 13:51:10 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawi ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2472
Utworzył: Renata Borek, data utworzenia: 2009-01-14 13:51:10
Opublikował: Renata Borek, data publikacji: 2009-01-14 13:51:10
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl