Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
rok 2020Do druku
rok 2020

Załączone pliki
2020_Z_1.pdfZarządzenie Nr 0050.1.2020 (2020_Z_1.pdf - 669.671 KB)
Data publikacji: 2020-01-13 10:26:44 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
2020_Z_2.pdfZarządzenie Nr 0050.2.2020 (2020_Z_2.pdf - 1484.082 KB)
Data publikacji: 2020-01-16 10:53:41 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w kwestii przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Gminy Bogoria w sprawie uchwały dotyczącej przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach
2020_Z_3.pdfZarządzenie Nr 0050.3.2020 (2020_Z_3.pdf - 568.811 KB)
Data publikacji: 2020-01-16 13:36:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 0050.52.2013 Wójta Gminy Bogoria z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wdrożenia "Regulaminu zasad gospodarki transportowej w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie Gminy Bogoria"
2020_Z_4.pdfZarządzenie Nr 0050.4.2020 (2020_Z_4.pdf - 712.049 KB)
Data publikacji: 2020-01-24 12:48:08 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
2020_Z_5.pdfZarządzenie Nr 0050.5.2020 (2020_Z_5.pdf - 1337.693 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 14:01:30 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
2020_Z_6.pdfZarządzenie Nr 0050.6.2020 (2020_Z_6.pdf - 750.946 KB)
Data publikacji: 2020-01-30 14:04:19 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie: terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkól podstawowych na rok szkolny 2020/2021
2020_Z_7.pdfZarządzenie Nr 0050.7.2020 (2020_Z_7.pdf - 906.656 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 08:27:35 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
2020_Z_8.pdfZarządzenie Nr 0050.8.2020 (2020_Z_8.pdf - 2753.32 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 08:36:58 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bogoria w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody w postaci pomników przyrody
2020_Z_9.pdfZarządzenie Nr 0050.9.2020 (2020_Z_9.pdf - 2462.942 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 08:43:43 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bogoria w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Gminy Bogoria
2020_Z_10.pdfZarządzenie Nr 0050.10.2020 (2020_Z_10.pdf - 1573.541 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 08:48:12 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bogoria w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały Nr XXXV/288/2017 Rady Gminy Bogoria z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Bogoria na lata 2017-2022
2020_Z_11.pdfZarządzenie Nr 0050.11.2020 (2020_Z_11.pdf - 1821.739 KB)
Data publikacji: 2020-02-14 08:53:29 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Bogoria w sprawie ustalenia inkasa oraz wynagrodzenia inkasentów podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz podatków pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego
2020_Z_12.pdfZarządzenie Nr 0050.12.2020 (2020_Z_12.pdf - 247.113 KB)
Data publikacji: 2020-02-18 09:15:30 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 rok
2020_Z_13.pdfZarządzenie Nr 0050.13.2020 (2020_Z_13.pdf - 2590.028 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 08:23:50 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego
2020_Z_14.pdfZarządzenie Nr 0050.14.2020 (2020_Z_14.pdf - 1480.049 KB)
Data publikacji: 2020-02-20 08:27:06 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ogłoszenia o otwartym naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej powoływanej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych Gminy Bogoria w 2020 roku
2020_Z_15.pdfZarządzenie Nr 0050.15.2020 (2020_Z_15.pdf - 417.692 KB)
Data publikacji: 2020-02-26 14:17:51 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Bogoria
2020_Z_16.pdfZarządzenie Nr 0050.16.2020 (2020_Z_16.pdf - 1997.152 KB)
Data publikacji: 2020-03-03 08:53:22 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
2020_Z_17.pdfZarządzenie Nr 0050.17.2020 (2020_Z_17.pdf - 1454.644 KB)
Data publikacji: 2020-03-12 11:49:17 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
2020_Z_18.pdfZarządzenie Nr 0050.18.2020 (2020_Z_18.pdf - 2127.913 KB)
Data publikacji: 2020-03-13 12:01:12 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu na realizację zadań publicznych w 2020 rok
2020_Z_19.pdfZarządzenie Nr 0050.19.2020 (2020_Z_19.pdf - 223.67 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 10:41:12 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-COV-2
2020_Z_20.pdfZarządzenie Nr 0050.20.2020 (2020_Z_20.pdf - 835.219 KB)
Data publikacji: 2020-03-17 10:42:44 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok
2020_Z_21.pdfZarządzenie Nr 0050.21.2020 (2020_Z_21.pdf - 189.606 KB)
Data publikacji: 2020-03-23 09:56:56 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Pęcławicach Górnych w 2020 roku

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 239
Utworzył: Monika Pyza, data utworzenia: 2020-03-23 09:56:57
Opublikował: Monika Pyza, data publikacji: 2020-03-23 09:56:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl