Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Publiczne Przedszkole w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
zmiany do budżetuDo druku
na rok 2008

Załączone pliki
2008_UB_120.pdfUchwała nr 120 (2008_UB_120.pdf - 89.729 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 11:12:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: uchwała w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 r
2008_Z1_UB120.pdfZałącznik nr 1 do UB Nr 120 (2008_Z1_UB120.pdf - 135.776 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 11:57:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową na podstawie porozumień
2008_Z2_UB120.pdfZałącznik nr 2 do UB 120 (2008_Z2_UB120.pdf - 47.962 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 11:58:04 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zadania inwestycyjne
2008_Z3_UB120.pdfZałącznik nr 3 (2008_Z3_UB120.pdf - 77.391 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 12:00:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Przychody i rozchody budżetu
2008_Z4_UB120.pdfZałącznik nr 4 (2008_Z4_UB120.pdf - 38.146 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 12:07:20 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje przedmiotowe
2008_UB_127.pdfUchwała nr 127 (2008_UB_127.pdf - 93.431 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 12:35:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2008_Z1_UB127.pdfZałączniuk nr 1 do UB 127 (2008_Z1_UB127.pdf - 79.297 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 12:39:17 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
2008_Z2_UB127.pdfZałącznik nr 2 do uchwały nr 127 (2008_Z2_UB127.pdf - 48.499 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 12:46:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zadania inwestycyjne roczne
2008_Z3_UB127.pdfZałącznik nr 3 do UB 127 (2008_Z3_UB127.pdf - 70.998 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 12:50:51 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Przychody i rozchody budżetu
2008_UB_128.pdfUchwała nr 128 (2008_UB_128.pdf - 70.699 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 13:52:32 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: W sprawie zmian do Uchwały nr 120
2008_ZW_14.pdfZarządzenie nr 14 (2008_ZW_14.pdf - 56.083 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 14:06:48 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy
2008_ZW_18.pdfZarządzenie nr 18 (2008_ZW_18.pdf - 60.919 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 14:09:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk
2008_ZW_20.pdfZarządzenie nr 20 (2008_ZW_20.pdf - 62.581 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 14:14:14 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian budzetu gminy
2008_ZW_21.pdfZarzadzenie nr 21 (2008_ZW_21.pdf - 60.998 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 14:23:00 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy
2008_ZW_23.pdfZarządzenie nr 23 (2008_ZW_23.pdf - 95.4 KB)
Data publikacji: 2008-06-02 14:28:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian budzetu gminy
2008_UB_132.pdfUchwała nr 132 (2008_UB_132.pdf - 70.489 KB)
Data publikacji: 2008-06-13 13:18:12 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: uchwała w sprawoe zmian budżetu gminy na rok 2008
2008_Z2_UB132.pdfZałącznik nr 2 do U. nr 132 (2008_Z2_UB132.pdf - 48.54 KB)
Data publikacji: 2008-06-13 13:21:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Zadania inwestycyjne roczne 2008
2008_Z1_UB132.pdfZałącznik nr 1 do U. nr 132 (2008_Z1_UB132.pdf - 66.906 KB)
Data publikacji: 2008-06-13 13:24:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne
2008_ZW_28.pdfZarządzenie nr 28 (2008_ZW_28.pdf - 59.798 KB)
Data publikacji: 2008-07-02 13:30:21 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: W sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008
2008_UB_137.pdfUchwała nr 137 (2008_UB_137.pdf - 67.805 KB)
Data publikacji: 2008-07-02 13:58:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: W sprawie zmian budżetu gminy na rok 2008
2008_Z1_UB137.pdfZłącznik nr 1 do U. nr 137 (2008_Z1_UB137.pdf - 66.591 KB)
Data publikacji: 2008-07-02 14:15:59 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2008-2010
2008_ZW_30.pdfZarządzenie nr 30 (2008_ZW_30.pdf - 58.127 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 12:22:49 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2008_ZW_32.pdfZarządzenie nr 32 (2008_ZW_32.pdf - 60.215 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 12:29:25 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2008_ZW_36.pdfZarządzenie nr 36 (2008_ZW_36.pdf - 60.954 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 12:36:09 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2008_ZW_39.pdfZarządzenie nr 39 (2008_ZW_39.pdf - 56.623 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 12:40:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok
2008_ZW_43.pdfZarządzenie nr 43 (2008_ZW_43.pdf - 65.569 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 12:45:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na 2008 rok
2008_ZW_44.pdfZarządzenie nr 44 (2008_ZW_44.pdf - 60.205 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 12:51:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
2008_ZW_47.pdfZarządzenie nr 47 (2008_ZW_47.pdf - 57.226 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 12:53:26 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
2008_ZW_49.pdfZarządzenie nr 49 (2008_ZW_49.pdf - 59.667 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 13:00:57 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
2008_UB_142.pdfUchwała nr 142 (2008_UB_142.pdf - 73.492 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 13:17:18 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008_Z1_UB142.pdfZałącznik nr 1 do U. nr 142 (2008_Z1_UB142.pdf - 66.308 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 13:22:41 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne 2008-2010
2008_Z2_UB142.pdfZałącznik nr 2 do U. nr 142 (2008_Z2_UB142.pdf - 49.19 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 13:50:19 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.
2008_Z3_UB142.pdfZałącznik nr 3 do UB nr 142 (2008_Z3_UB142.pdf - 40.263 KB)
Data publikacji: 2008-09-09 14:19:53 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych i dochodów własnych na 2008 r
2008_ZW_51.pdfZarzadzenie nr 51 (2008_ZW_51.pdf - 72.146 KB)
Data publikacji: 2008-10-07 14:31:56 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r
2008_ZW_56.pdfZarządzenie 56 (2008_ZW_56.pdf - 70.063 KB)
Data publikacji: 2008-10-07 14:44:55 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 r.
2008_ZW_57.pdfZarządzenie nr 57 (2008_ZW_57.pdf - 63.148 KB)
Data publikacji: 2008-10-07 14:48:58 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008_UB_146.pdfUchwała nr 146 (2008_UB_146.pdf - 96.019 KB)
Data publikacji: 2008-11-03 12:46:16 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy Bogoria na 2008 rok
2008_Z1_UB146.pdfZałącznik nr 1 do UB nr 146 (2008_Z1_UB146.pdf - 60.968 KB)
Data publikacji: 2008-11-03 12:52:23 Redaktor: Bożena Pietrzyk
2008_Z2_UB146.pdfZałącznik nr 2 do UB nr 146 (2008_Z2_UB146.pdf - 51.47 KB)
Data publikacji: 2008-11-04 14:22:03 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: zadania inwestycyjne roczne w 2008 r.
2008_Z3_UB146.pdfZałącznik nr 3 do UB nr 146 (2008_Z3_UB146.pdf - 40.735 KB)
Data publikacji: 2008-11-04 14:28:13 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008
2008_Z4_UB146.pdfZałącznik 4 do UB 146 (2008_Z4_UB146.pdf - 41.649 KB)
Data publikacji: 2008-11-04 14:34:34 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
2008_Z5_UB146.pdfZałącznik nr 5 do UB 146 (2008_Z5_UB146.pdf - 38.29 KB)
Data publikacji: 2008-11-04 14:37:07 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Dotacje przedmiotowe w 2008 r.
2008_Z6_UB146.pdfZałącznik nr 6 do UB 146 (2008_Z6_UB146.pdf - 57.465 KB)
Data publikacji: 2008-11-04 14:41:47 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków z Unii Europejskiej
2008_ZW_63.pdfZarządzenie nr 63 (2008_ZW_63.pdf - 61.817 KB)
Data publikacji: 2008-11-05 12:20:11 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008
2008_ZW_66.pdfZarzadzenie nr 66 (2008_ZW_66.pdf - 63.204 KB)
Data publikacji: 2008-11-05 12:54:44 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008
2008_ZW_68.pdfZarzadzenie nr 68 (2008_ZW_68.pdf - 57.646 KB)
Data publikacji: 2008-11-05 13:02:52 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2008
2008_ZW_69.pdfZarządzenie nr 69 (2008_ZW_69.pdf - 64.628 KB)
Data publikacji: 2008-11-05 13:18:35 Redaktor: Bożena Pietrzyk
Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy na rok 2008

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1146
Utworzył: Barbara Malec, data utworzenia: 2010-05-28 10:40:50
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2010-05-28 10:40:50
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl