Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 Oświata

Rekrutacja do szkół

 Rada Seniorów

Informacje
Dokumenty do pobrania
Statut

 OGŁOSZENIA

OBWIESZCZENIA
Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Rady Gminy
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna
Raport o stanie gminy

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Młodzieżowa Rada Gminy

Dokumenty do pobrania
Działalność MRG
Statut
Wybory

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze
Statut

 RODO

Obowiązek informacyjny
Inf. publiczna
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Wniosek o unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
Zezwolenia alkoholowe
Sprawy obywatelskie
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
Wniosek o zaświadczenie o przeznaczeniu działki, wypis/wyrys z MPZP
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP 2015
Wybory Samorządowe
Parlament Europejski
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Nowe okręgi wyborcze
REFERENDUM
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
Wybory Prezydenta RP 2020
Wybory Ławników kadencja 2020-2023
Izby Rolnicze

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2018 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok
2019 rok
2020 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Publiczne Przedszkole w Bogorii
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii
Dom Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Kultury
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Ośrodek Pomocy Społecznej
Zespół Placówek Oświatowych w Bogorii

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Opublikowano:

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Budowa odcinka drogi gminnej Przyborowice – Ceber – Kolonia Ceber w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność – Rozwój – z szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg.

Wynik postepowania:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Zamawiający: Gmina Bogoria, ul. Opatowska 13

                                      28-210 Bogoria, tel. (015) 867 – 40 – 86

                                      http://www.bogoria.swietokrzyskie.info/

 

1.      TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

 

2.      PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Budowa odcinka drogi gminnej Przyborowice – Ceber – Kolonia Ceber

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo –Dostępność – Rozwój – z szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz niechronionych użytkowników dróg”

 

3.      NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCÓW, KTÓRZY ZŁOŻYLI A TAKŻE PUNKTACJĘ PRZYZNANĄ OFERENTOM:

Lp.

Nazwa Wykonawcy

Adres

Zaoferowana cena brutto

Punktacja w kryterium cena

Łączna punktacja oferty

1

Przedsiębiorstwo Budowy

Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Kolejowa 28

05-300 Mińsk Mazowiecki

912.943,27

47,67

47,67

2

Zakład Remontowo Budowlany

„DARBUD” Darowski Adam

Kłoda Ul. Długa 60

28-236 Rytwiany

565.318,70

83,75

83,75

3

Zakład Remontowo Budowlany „ADMA” Macias Marian

Ul. Klasztorna 18

28-236 Rytwiany

568.250,00

75,37

75,37

4

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

i Mostów S.A.

Ul. Białobrzeska 159    

37-110 Żołynia  

482.062,76

96,49

96,49

5

Firma Remontowo Budowlana „GRANIT” Wiesław Garnek

Jarząbki 11

28-114 Gnojno

633.012,54

67,87

67,87

6

„DROGMAR” s.c.

M. Godzina , P. Podeszwa

Ul. J. Samsonowicza 6

27-400 Ostrowiec Św.

551.681,25

85,58

85,58

7

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych Karol Cieśla

Chybice 77

27-225 Pawłów

569.148,36

83,26

83,26

8

Firma Transportowo Budowlano – Drogowa „DYLMEX” Tomasz Dyl

Ul. Rakowska 33

28-200 Staszów

505.572,41

92,47

92,47

9

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Staszów Sp. z o.o.

Ul. Rakowska 40

28-200 Staszów

476.695,97

97,47

97,47

10

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

DROKAM Tomasz Wojtas

Piaseczno 44

27-670 Łoniów  

463.277,66

100

100

 

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono ani nie odrzucono żadnej oferty.

 

4.      NAZWA FIRMY, ADRES WYKONAWCY, KTÓREGO OFERTĘ WYBRANO JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ ORAZ UZASADNIENIE DOKONANEGO WYBORU:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „DROKAM” Tomasz Wojtas

Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

 

Uzasadnienie:

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonano zgodnie z art. 91 ust 1 ustawy pzp na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Wójt Gminy Bogoria

Bogoria, dnia 03.03.2015 r
Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2236
Utworzył: Barbara Malec, data utworzenia: 2015-02-02 10:20:03
Opublikował: Barbara Malec, data publikacji: 2015-02-02 10:36:43

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Dorota Kruszec-Nowińska
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl