Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Monika Pyza
2018-07-26 09:34:42
Monika Pyza
2018-07-26 09:34:42
Dodanie pliku 2018_Z_36.pdf do strony rok 2018
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:27:20
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:27:20
Dodanie pliku SP-1_IIkw2018.pdf do strony 2018 rok
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:25:43
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:25:43
Dodanie pliku RBZ_IIkw2018.pdf do strony 2018 rok
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:24:40
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:24:40
Dodanie pliku RBN_IIkw2018.pdf do strony 2018 rok
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:23:24
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:23:24
Dodanie pliku RBNDS_IIkw2018.pdf do strony 2018 rok
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:22:15
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:22:15
Dodanie pliku Rb28_IIkw2018.pdf do strony 2018 rok
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:21:24
Bożena Pietrzyk
2018-07-26 09:21:24
Dodanie pliku Rb27_IIkw2018.pdf do strony 2018 rok
Marcin Surmański
2018-07-25 08:53:42
Marcin Surmański
2018-07-25 08:53:42
Dodanie pliku Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_II_OSA_2018.pdf do strony Gmina Bogoria: "Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy (Strona nie istnieje)
Marcin Surmański
2018-07-25 08:51:41
Marcin Surmański
2018-07-25 08:51:36
Modyfikacja treści przetargu Gmina Bogoria: "Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Marcin Surmański
2018-07-25 08:51:10
Marcin Surmański
2018-07-25 08:50:33
Modyfikacja treści przetargu Gmina Bogoria: "Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Monika Pyza
2018-07-25 08:33:00
Monika Pyza
2018-07-25 08:33:00
Dodanie pliku 2018_Z_35.pdf do strony rok 2018
Monika Pyza
2018-07-18 11:30:16
Monika Pyza
2018-07-18 11:30:16
Dodanie pliku 2018_Z_34.pdf do strony rok 2018
Marcin Surmański
2018-07-16 11:51:35
Marcin Surmański
2018-07-16 11:51:26
Modyfikacja treści przetargu Gmina Bogoria: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria w miesiącach wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usłu
Marcin Surmański
2018-07-16 11:50:50
Marcin Surmański
2018-07-16 11:50:46
Modyfikacja treści przetargu Gmina Bogoria: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria w miesiącach wrzesień 2018r. – czerwiec 2019r.” OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usłu
Marcin Surmański
2018-07-16 11:49:34
Marcin Surmański
2018-07-16 11:49:34
Dodanie pliku Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_dowoz_II_2018.pdf do strony Gmina Bogoria: „Dowóz uczniów do placówek oświatowych zlokalizowanych na terenie gminy Bogoria w miesiącach wrzesień 2018r. – czer (Strona nie istnieje)
Monika Pyza
2018-07-16 09:31:57
Monika Pyza
2018-07-16 09:31:57
Dodanie pliku 2018_Z_33.pdf do strony rok 2018
Monika Pyza
2018-07-11 12:07:50
Monika Pyza
2018-07-11 12:07:50
Dodanie pliku 2018_Z_32.pdf do strony rok 2018
Marcin Surmański
2018-07-10 15:00:51
Marcin Surmański
2018-07-10 15:00:35
Modyfikacja treści przetargu Gmina Bogoria: „Przebudowa drogi gminnej nr 0048W Domaradzice od km 0+800 do km 1+450” „Przebudowa drogi gminnej nr 0215W Pęcławice Górne od km 0+000 do km 0+825” OGŁO
Marcin Surmański
2018-07-10 14:59:10
Marcin Surmański
2018-07-10 14:59:10
Dodanie pliku Informacja_z_otwarcia_ofert_przetarg_drogi_Domaradzice_Peclawice_Gorne_2018.pdf do strony Gmina Bogoria: „Przebudowa drogi gminnej nr 0048W Domaradzice od km 0+800 do km 1+450” „Przebudowa (Strona nie istnieje)
Marcin Surmański
2018-07-10 12:01:54
Marcin Surmański
2018-07-10 12:01:54
Opublikowanie nowego przetargu Gmina Bogoria: "Budowa Otwartych Stref Aktywności : wariant rozszerzony - 2 obiekty" OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
znalezionych: 6754 na 338 stronach
<<< poprzednia -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - następna >>>

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl