Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
I zmiana MPZP495
Otwarty konkurs ofert495
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gorzkowie495
2011 rok493
Obwieszczenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 27.05.2014 r.486
Obwieszczenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.03.2014 r.485
2012485
Urząd Stanu Cywilnego484
Obwieszczenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Bogoria z dn. 02.07.2013 r.482
2017 rok481
Obwieszczenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.01.2015 r.477
Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych471
Obwieszczenie Nr 10/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 12.10.2012 r.469
Obwieszczenie Nr 9/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 12.10.2012 r.466
2017 rok465
2016 rok465
Aktualności 2013 459
Wniosek454
2009451
"Równać Szanse 2015"448
2014 rok446
Informacja dotycząca dowozu uczniów niepełnosprawnych446
2015 roku446
Obwieszczenie Nr 1/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 09.01.2014 r.445
Nieodpłatna Pomoc Prawna445
Obwieszczenie Nr 2/2013 Wójta Gminy Bogoria z dn. 16.04.2013 r.442
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych w Jurkowicach439
Konkurs Nowa Przestrzeń439
Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko: IV zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria - część A434
Obwieszczenie Nr 2/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 06.02.2014 r.430
2013 rok428
Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko: IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I427
Uchwały Rady Gminy 2014-2018424
Działaj Lokalnie - podsumowanie416
PROGRAM POLSKA CYFROWA411
Obwieszczenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 25.09.2014 r.410
Pomoc osobom pochodzenia polskiego ewakuowanych z terenów wschodniej Ukrainy406
Wyniki otwartego konkursu ofert404
Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! zastrzeż je w banku!402
Aktualności 2013 - Etap II393
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl