Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Utraciłeś dokumenty? Nie ryzykuj! zastrzeż je w banku!447
2017 rok444
2010439
2014 r.436
Obwieszczenie Nr 7/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 25.09.2014 r.431
Aktualności 2013 - Etap II424
2018 rok423
Wniosek420
2016 rok419
Obwieszczenie Nr 4/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 28.04.2014 r.414
Obwieszczenie Nr 6/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 20.08.2014 r.411
Skorzystaj z usług publicznych406
2018 rok400
Działalność gospodarcza389
"Europa dla Obywateli" spotkanie informacyjne388
Nabór przedstawicieli do Komisji konkursowej384
2017 rok382
2016 Statystyczne Badania Ankietowe381
Decyzja Starostwa Powiatowego ws. uznania za mienie gromadzkie działek377
Program Współpracy368
2015 rok357
2016 rok357
Tryb powoływania Gminnej Rady Działalnosci Pozytku Publicznego350
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2018 roku345
Konsultacje339
Projekt budżetu339
2018 rok326
Wyniki otwartego konkursu ofert315
Sprawozdanie za rok 2015306
2018 rok304
2018 rok301
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy293
Szkodliwe zjawisko wypalania traw287
Konsultacje284
Program Współpracy na 2016 rok282
Sprawozdanie za rok 2016276
Apele271
Obwieszczenia269
Tryb powoływania GRDPP254
Narodowy Program Czytelnictwa250
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl