Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
2018 rok249
2018 rok245
Obwieszczenie Nr 2/2016 Wójta Gminy Bogoria z dn. 08.06.2016 r.239
2016 rok235
Obwieszczenie Nr 3/2016 Wójta Gminy Bogoria z dn. 24.06.2016 r.234
Ogłoszenie Wójta Gminy Bogoria z dnia 02.09.2016 r.233
Obwieszczenie Nr 1/2016 Wójta Gminy Bogoria z dn. 07.03.2016 r.231
Nabór przedstawicieli do Komisji konkursowej222
Program Współpracy na 2017 rok216
Otwarty konkurs ofert209
Obwieszczenie Nr 4/2016 Wójta Gminy Bogoria z dn. 04.11.2016 r.200
Narodowy Program Czytelnictwa 2017198
Rachunek193
Uchwały z dnia 13 lutego 2018 r.192
Program Współpracy192
2018191
Obwieszczenie Nr 6/2016 Wójta Gminy Bogoria z dn. 21.12.2016 r.191
Apele187
2018 rok182
2017 rok181
Obwieszczenie Nr 1/2017 Wójta Gminy Bogoria z dn. 24.01.2017 r.179
Konsultacje173
Obwieszczenie Nr 2/2017 Wójta Gminy Bogoria z dn. 10.02.2017 r.170
Obwieszczenie Nr 5/2016 Wójta Gminy Bogoria z dn. 28.11.2016 r.166
uchwały z dnia 26 marca 2018 r.145
Obwieszczenie Nr 4/2017 Wójta Gminy Bogoria z dn. 13.04.2017 r.135
za 2017 rok133
Obwieszczenie Nr 1/2018 Wójta Gminy Bogoria z dn. 05.01.2018 r.132
Obwieszczenie Nr 3/2017 Wójta Gminy Bogoria z dn. 15.03.2017 r.131
Obwieszczenie Nr 8/2017 Wójta Gminy Bogoria z dn. 29.08.2017 r.131
uchwały z dnia 12 czerwca 2018 r.127
Program współpracy na 2018 rok122
2018 rok117
Obwieszczenie Nr 6/2017 Wójta Gminy Bogoria z dn. 14.07.2017 r.111
Obwieszczenie Nr 5/2017 Wójta Gminy Bogoria z dn. 30.05.2017 r.102
Obwieszczenie Nr 7/2017 Wójta Gminy Bogoria z dn. 07.08.2017 r.100
Apele100
Uchwały z dnia 15 maja 2018 r.95
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży94
Nabór przedstawicieli do Komisji konkursowej94
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl