Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
2012 rok1299
rok 2017 1292
2014 rok1291
Uchwały Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 roku1283
Wyniki konkursu ofert1277
Budżet Gminy1260
2013 1258
2016 rok1254
wykonanie budżetu za rok 20071251
Obwieszczenie Nr 22/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1248
Uchwały z dnia 28 czerwca 2007r.1239
uchwały z dnia 27 listopada 2007 r.1218
Uchwały Rady Gminy z dn. 27.03.2008 r.1216
2011 rok1211
Uchwały z dnia 9 sierpnia 2007r.1205
Uchwały Rady Gminy z dn. 20 czerwca 2008 r.1193
Uchwały z dnia 28 marca 20071183
2015 rok1179
Uchwały z dnia 30 sierpnia 2007r.1175
Uchwały z dnia 29 maja 2007r.1174
2013 rok1171
Uchwały z dnia 30 października i 9 listopada 2007 r.1161
Obwieszczenie Nr 02/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 09.02.2009 r.1160
2011 rok1143
Uchwały Rady Gminy z dnia 02 marca 2007 r.1137
2010 rok1125
Obwieszczenie Nr 08/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1124
2010 rok1116
Zmiany do budżetu 2007 r1110
Szkoły i Przedszkola w Gminie Bogoria1109
Obwieszczenie Nr 17/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1109
Uchwały z dnia 28 sierpnia 2008 r.1108
2015 rok1107
Obwieszczenie Nr 06/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1107
Wybory Prezydenta RP1106
Wybory Ławników kadencja 2016-20191104
Uchwały z dnia 6 marca 2009 r.1101
2014 rok1100
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze1097
Obwieszczenie Nr 20/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1095
«poprzednie 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl