Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
2014 rok1388
2016 rok1383
2013 rok1383
2012 rok1367
2013 1355
Wyniki konkursu ofert1338
Uchwały Rady Gminy z dnia 19 lutego 2008 roku1324
Obwieszczenie Nr 22/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1311
Budżet Gminy1304
wykonanie budżetu za rok 20071292
uchwały z dnia 27 listopada 2007 r.1283
2011 rok1280
2015 rok1278
Uchwały z dnia 28 czerwca 2007r.1278
Wybory Ławników kadencja 2016-20191265
Uchwały Rady Gminy z dn. 27.03.2008 r.1258
Wybory Prezydenta RP1248
Uchwały z dnia 9 sierpnia 2007r.1246
2013 rok1242
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze1238
Uchwały Rady Gminy z dn. 20 czerwca 2008 r.1237
Obwieszczenie Nr 02/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 09.02.2009 r.1234
Szkoły i Przedszkola w Gminie Bogoria1225
Uchwały z dnia 28 marca 20071224
Uchwały z dnia 29 maja 2007r.1224
Uchwały z dnia 30 sierpnia 2007r.1217
REFERENDUM1211
2011 rok1211
Uchwały z dnia 30 października i 9 listopada 2007 r.1200
Obwieszczenie Nr 17/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1198
Petycje1197
2010 rok1196
2015 rok1195
2014 rok1194
Obwieszczenie Nr 06/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1186
Uchwały Rady Gminy z dnia 02 marca 2007 r.1186
Obwieszczenie Nr 08/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1184
Uchwały z dnia 6 marca 2009 r.1173
Obwieszczenie Nr 20/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1173
2010 rok1171
«poprzednie 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl