Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwały z dnia 30 sierpnia 2007r.1270
Budżet gminy1269
Ogłoszenie III Zmiana Studium1263
2015 rok1262
Uchwały z dnia 6 marca 2009 r.1262
Obwieszczenie Nr 08/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1260
2015 rok1256
Obwieszczenie Nr 20/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1256
2016 rok1255
2016 rok1248
2012 rok1247
2011 rok1244
Wniosek o udostępnienie1243
Uchwały Rady Gminy z dnia 02 marca 2007 r.1242
2013 rok1242
2012 rok1242
Uchwały z dnia 28 sierpnia 2008 r.1240
Uchwały z dnia 30 października i 9 listopada 2007 r.1240
Obwieszczenie Nr 23/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 29.05.2009 r.1239
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1235
2010 rok1222
2011 rok1220
Obwieszczenie Nr 03/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1209
Zmiany do budżetu 2007 r1208
Uchwały z dnia 28 września 2007r.1207
Obwieszczenie Nr 12/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.1205
rok 20181201
Obwieszczenie Nr 05/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1195
Uchwały z dnia 31 marca 2009 r.1194
2008 rok1186
2016 rok1182
Aktualności1180
Uchwały z dnia 29 lipca 2009 r.1177
Obwieszczenie Nr 17/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 09.04.2009 r.1177
Uchwały z dnia 17 września 2009 r.1173
2012 rok1171
20131171
Obwieszczenie Nr 21/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1170
za 2010 r.1169
Komisje1168
«poprzednie 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl