Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Nr 08/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1221
Budżet gminy1220
Uchwały Rady Gminy z dnia 02 marca 2007 r.1215
Obwieszczenie Nr 20/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1213
2012 rok1212
2013 rok1212
Uchwały z dnia 28 sierpnia 2008 r.1211
Obwieszczenie Nr 23/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 29.05.2009 r.1211
2015 rok1207
2012 rok1206
2010 rok1203
Ogłoszenie III Zmiana Studium1201
2011 rok1197
Zmiany do budżetu 2007 r1184
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1182
Uchwały z dnia 28 września 2007r.1181
2011 rok1181
Wniosek o udostępnienie1180
2016 rok1174
Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian1169
2008 rok1167
Obwieszczenie Nr 12/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.1167
Obwieszczenie Nr 03/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1167
2016 rok1163
Uchwały z dnia 31 marca 2009 r.1158
Obwieszczenie Nr 05/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1152
Aktualności1147
2015 rok1144
Uchwały z dnia 29 lipca 2009 r.1142
za 2010 r.1138
Emisja obligacji1135
Obwieszczenie Nr 17/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 09.04.2009 r.1134
Uchwały z dnia 17 września 2009 r.1132
Obwieszczenie Nr 21/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1131
20131127
Uchwały z dnia 29 kwietnia 2008 r.1124
Obwieszczenie Nr 11/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.1122
uchwały z dnia 24 kwietnia 2007 r.1122
Obwieszczenie Nr 13/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.1121
Uchwały z dnia 28 grudnia 20071117
«poprzednie 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl