Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Nr 23/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 29.05.2009 r.1094
2013 rok1093
Uchwały z dnia 28 września 2007r.1093
2012 rok1087
2008 rok1086
2011 rok1077
Budżet gminy1070
REFERENDUM1068
2012 rok1064
Obwieszczenie Nr 12/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.1063
2015 rok1062
2014 rok1062
2011 rok1060
uchwały z dnia 24 kwietnia 2007 r.1055
Uchwały z dnia 29 kwietnia 2008 r.1054
Obwieszczenie Nr 03/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1049
Uchwały z dnia 28 grudnia 20071046
Uchwały z dnia 31 marca 2009 r.1044
Uchwały z dnia 29 lipca 2009 r.1042
Obwieszczenie Nr 05/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.1039
Aktualności1037
Obwieszczenie Nr 21/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.1034
Wniosek o udostępnienie1033
Obwieszczenie Nr 17/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 09.04.2009 r.1027
Ogłoszenie III Zmiana Studium1020
2014 rok1017
Obwieszczenie Nr 13/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.1016
Obwieszczenie Nr 11/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.1015
20131008
Uchwały z dnia 17 września 2009 r.1007
Obwieszczenie Nr 16/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 25.03.2009 r.1007
za 2010 r.1005
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży1003
2009 r.1001
Petycje998
Obwieszczenie Nr 04/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.989
Obwieszczenie Nr 09/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.03.2009 r.984
Obwieszczenie Nr 10/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.982
Obwieszczenie Nr 07/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.02.2009 r.982
Obwieszczenie Nr 14/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.979
«poprzednie 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl