Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Obwieszczenie Nr 15/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 23.03.2009 r.978
Uchwały z dnia 10 czerwca 2008 r.963
sesja961
Obwieszczenie Nr 19/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.957
2015 rok955
2012 rok954
zmiany do budżetu949
2011 rok946
Uchwały z dnia 25 lutego 2010 r.946
Ogłoszenia - wykazy działek przeznaczonych do komunalizacji942
2012 rok940
Uchwały z dnia 20 listopada 2008 r.939
Białe Ługi938
2013 rok937
2011 rok935
Obwieszczenie Nr 1/10 Wójta Gminy Bogoria z dn. 29.06.2010 r.935
2012 rok919
Obwieszczenie Nr 18/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.04.2009 r.919
Uchwały z dnia 17 marca 2010 r.918
Komisje909
2016 rok909
2014 rok908
2014 rok904
Zawiadomienie Nr 2/10 Wójta Gminy Bogoria z dn. 22.07.2010 r.898
Uchwały z dnia 16 października 2008 r.892
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego891
2011 - 2012 rok887
I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości879
2015 rok877
2016 rok876
Uchwały z dnia 6 grudnia 2010 r.870
Komunikat uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 2017869
Konsultacje868
Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian868
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria866
Uchwały z dnia 27 listopada 2008 r.865
Uchwały z dn. 30 grudnia 2008 r.864
2013862
Zawiadomienie Nr 1/11 Wójta Gminy Bogoria z dn. 04.08.2011 r.859
Uchwały z dnia 29 października 2009 r.856
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl