Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Bogoria977
2017 rok971
Zawiadomienie Nr 1/11 Wójta Gminy Bogoria z dn. 04.08.2011 r.970
Komunikat uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 2017966
Uchwały z dnia 16 października 2008 r.963
Uchwały z dnia 6 grudnia 2010 r.958
Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 r.953
Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r.952
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy944
rok 2018943
Uchwały z dn. 30 grudnia 2008 r.938
Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samochodu osobowego935
2015 rok930
Uchwały z dnia 19 maja 2009 r.929
Uchwały z dnia 29 października 2009 r.928
Uchwały z dnia 27 listopada 2008 r.928
Uchwały z dnia 26 czerwca 2009 r.922
Uchwały z dnia 25 listopada 2009 r.918
Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.916
Projekt budżetu 911
Uchwały z dnia 27 października 2010 r.907
Uchwały z dnia 16 lutego 2011 r.900
Uchwały z dnia 3 czerwca 2009 r.887
Ważne informacje883
uchwały z dnia 28 kwietnia 2009 r.883
rok 2014877
2012 - 2013 rok873
Uchwały z dnia 22 lipca 2010 r.871
Ogłoszenie - wykaz działek przeznaczonych do komunalizacji870
Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 r.861
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2015 roku860
sesja859
2017 rok858
Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r.856
Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych 848
Uchwały z dnia 26 maja 2010 r.842
Uchwały z dnia 18 maja 2011 r.840
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Jurkowice na działce 105/8839
Zawiadomienie Nr 3/11 Wójta Gminy Bogoria z dn. 12.12.2011 r.836
Projekt budżetu836
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl