Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwały z dnia 19 maja 2009 r.855
Uchwały z dnia 2 grudnia 2010 r.854
2011 rok852
Uchwały z dnia 30 grudnia 2009 r.850
Uchwały z dnia 26 czerwca 2009 r.848
Uchwały z dnia 28 stycznia 2010 r.840
Uchwały z dnia 25 listopada 2009 r.837
Projekt budżetu 837
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP831
2016 rok828
Uchwały z dnia 27 października 2010 r.827
Uchwały z dnia 16 lutego 2011 r.825
2015 rok816
uchwały z dnia 28 kwietnia 2009 r.813
Uchwały z dnia 3 czerwca 2009 r.811
Ogłoszenia o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż samochodu osobowego810
2016 rok792
Uchwały z dnia 30 grudnia 2010 r.784
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy782
Uchwały z dnia 28 kwietnia 2010 r.779
Uchwały z dnia 26 maja 2010 r.768
Projekt budżetu767
2012 - 2013 rok758
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2015 roku754
Uchwały z dnia 18 maja 2011 r.743
Uchwały z dnia 22 lipca 2010 r.737
Ważne informacje735
rok 2014731
Ogłoszenie - wykaz działek przeznaczonych do komunalizacji731
Zawiadomienie Nr 3/11 Wójta Gminy Bogoria z dn. 12.12.2011 r.729
sesja720
Przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanych 720
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w miejscowości Jurkowice na działce 105/8719
Uchwały z dnia 29 wrzesnia 2010 r.703
Obwieszczenie Nr 24/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 31.07.2009 r.703
Uchwały z dnia 25 sierpnia 2010 r.697
Uchwały z dnia 22 marca 2011 r.688
Uchwały z dnia 29 września 2011 r.687
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2016 roku685
2017 rok680
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl