Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
początek kadencji rok 2015679
2014 rok677
2014 - 2015 rok671
sesja667
Obwieszczenie Nr 25/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 31.07.2009 r.667
2012 rok666
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu664
Obwieszczenie Nr 03/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 30.04.2012 r.656
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości650
Aktualności 2014637
2013 - 2014 rok635
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach633
2013 r.632
Aktualności 2011629
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii627
2016 rok623
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do dzierżawy i najmu 623
Uchwały z dnia 16 czerwca 2011 r.619
Uchwały z dnia 31 sierpnia 2011 r.615
Publiczne Przedszkole w Bogorii609
Ogłoszenia o wynikach przetargów601
Uchwały z dnia 29 grudnia 2011 r.601
sesja600
II Zmiana 597
2015 rok586
2015 rok584
Projekt Uchwały 582
Obwieszczenie Nr 04/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 04.06.2012 r.582
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego- 26.05.2014 r.573
Ogłoszenie - III Zmiany 569
Zawiadomienie Nr 2/11 Wójta Gminy Bogoria z dn. 15.11.2011 r.569
Uchwały z dnia 4 sierpnia 2011 r.569
Emisja obligacji567
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej w miejscowosci Jurkowice566
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył w dniu 12.08.2014566
Aktualności 2010565
Ogłoszenie - II zmiany studium 558
Ogłoszenie III Zmiany MPZP552
Ogłoszenie -II zmiany MPO549
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2015r547
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl