Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Uchwały z dnia 26 maja 2010 r.862
2016 rok861
początek kadencji rok 2015859
Projekt budżetu857
Aktualności 2014855
Uchwały z dnia 25 sierpnia 2010 r.836
Ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości w 2016 roku834
2014 - 2015 rok820
2017 rok808
Publiczna Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu808
2017807
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości807
Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Bogorii807
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Bogoria przeznaczonych do dzierżawy i najmu 807
Ogłoszenia o wynikach przetargów807
Uchwały z dnia 29 wrzesnia 2010 r.802
Obwieszczenie Nr 24/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 31.07.2009 r.794
Uchwały z dnia 29 września 2011 r.791
sesja788
Uchwały z dnia 22 marca 2011 r.780
2014 rok777
Obwieszczenie Nr 03/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 30.04.2012 r.773
2013 - 2014 rok766
2015 rok763
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Szczeglicach761
2018 rok757
Obwieszczenie Nr 25/09 Wójta Gminy Bogoria z dn. 31.07.2009 r.753
2018 rok750
sesja746
2015 rok744
sesja740
Aktualności 2011738
2013 r.735
2012 rok734
I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej w miejscowosci Jurkowice731
Publiczne Przedszkole w Bogorii729
2018 rok728
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko723
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego- 26.05.2014 r.722
Nieodpłatna Pomoc Prawna720
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl