Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli546
2016 rok540
Uchwały z dnia 3 listopada 2011 r.540
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Gorzków i Kolonia Bogoria538
II Zmiana studium 536
Uchwały z dnia 30 listopada 2011 r.531
2013530
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii528
2017 rok528
Obwieszczenie Nr 06/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 06.06.2012 r.527
PROGNOZA 521
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył 26.09.2014r.520
Ogłoszenie -III Zmiany 518
Obwieszczenie Nr 05/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 05.06.2012 r.516
Obwieszczenie Nr 1/12 Wójta Gminy Bogoria z dn. 25.01.2012 r.513
sesja504
2017 rok502
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli500
Obwieszczenie Nr 2/12 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.02.2012 r.500
Aktualności 2012498
Obwieszczenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Bogoria z dn. 16.04.2013 r.495
Aktualności 2012 - usuwanie azbestu uszkodzonego w wyniku gradobicia490
Ogłoszenia, obwieszczenia, IV Zmiany MPZP Gminy Bogoria Etap I i Etap II i IV Zmiana SUiKZP Gminy Bogoria487
Obwieszczenie Nr 08/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 02.10.2012 r.486
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach484
Ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: IV zmiany planu miejscowego ETAP I IV zmiany planu miejscowego ETAP II i IV zmiany studium 477
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który sie odbył 27.10.2014r471
DEPOZYT471
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice470
2015 rok465
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej457
I zmiana MPZP451
Obwieszczenie Nr 3/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 11.03.2014 r.449
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gorzkowie448
Obwieszczenie Nr 5/2013 Wójta Gminy Bogoria z dn. 02.07.2013 r.446
Otwarty Konkurs Ofert446
Obwieszczenie Nr 5/2014 Wójta Gminy Bogoria z dn. 27.05.2014 r.445
2013443
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko443
2011 rok441
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl