Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
2017 rok635
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Gorzków i Kolonia Bogoria632
Projekt Uchwały 631
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2015r630
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli624
Ogłoszenie - III Zmiany 623
2016 rok623
Uchwały z dnia 4 sierpnia 2011 r.621
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył 26.09.2014r.615
Ogłoszenie III Zmiany MPZP614
Ogłoszenie - II zmiany studium 613
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii610
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko607
Ogłoszenie -II zmiany MPO603
Uchwały z dnia 3 listopada 2011 r.602
Ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: IV zmiany planu miejscowego ETAP I IV zmiany planu miejscowego ETAP II i IV zmiany studium 597
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej596
Aktualności 2012 - usuwanie azbestu uszkodzonego w wyniku gradobicia590
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli588
II Zmiana studium 586
Obwieszczenie Nr 06/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 06.06.2012 r.585
Uchwały z dnia 30 listopada 2011 r.584
Uchwały Rady Gminy 2014-2018583
PROGNOZA 576
Ogłoszenie -III Zmiany 574
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który sie odbył 27.10.2014r570
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice563
Obwieszczenie Nr 05/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 05.06.2012 r.562
Obwieszczenie Nr 1/12 Wójta Gminy Bogoria z dn. 25.01.2012 r.556
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach555
Aktualności 2012555
Otwarty Konkurs Ofert554
DEPOZYT553
Ogłoszenia, obwieszczenia, IV Zmiany MPZP Gminy Bogoria Etap I i Etap II i IV Zmiana SUiKZP Gminy Bogoria550
Obwieszczenie Nr 2/12 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.02.2012 r.547
Obwieszczenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Bogoria z dn. 16.04.2013 r.545
2013530
2015 rok527
Obwieszczenie Nr 08/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 02.10.2012 r.525
Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko: IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap II - część A525
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl