Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2018-2023
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 RODO

Obowiązek informacyjny
Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności
Dowody osobiste

 Wnioski do pobrania

Wniosek o wypis/wyrys z MPZP
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 Wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2018-2023
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 Współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
II Zmiana 713
Uchwały z dnia 31 sierpnia 2011 r.711
Uchwały z dnia 29 grudnia 2011 r.710
Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył w dniu 12.08.2014709
Zawiadomienie Nr 2/11 Wójta Gminy Bogoria z dn. 15.11.2011 r.708
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej704
2013701
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Gorzków i Kolonia Bogoria698
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli689
2016 rok689
Uchwały z dnia 16 czerwca 2011 r.688
Ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: IV zmiany planu miejscowego ETAP I IV zmiany planu miejscowego ETAP II i IV zmiany studium 686
Aktualności 2010683
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w 2015r679
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył 26.09.2014r.678
Obwieszczenie Nr 04/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 04.06.2012 r.677
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii675
Projekt Uchwały 672
Ogłoszenie - III Zmiany 670
Aktualności 2012 - usuwanie azbestu uszkodzonego w wyniku gradobicia669
Ogłoszenie - II zmiany studium 659
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli657
2017 rok654
Ogłoszenie III Zmiany MPZP652
Uchwały z dnia 4 sierpnia 2011 r.651
Ogłoszenie -II zmiany MPO647
Uchwały z dnia 3 listopada 2011 r.645
2017 rok643
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który sie odbył 27.10.2014r638
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice629
DEPOZYT624
II Zmiana studium 622
Uchwały z dnia 30 listopada 2011 r.622
Obwieszczenie Nr 06/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 06.06.2012 r.621
Otwarty Konkurs Ofert619
Ogłoszenie -III Zmiany 617
PROGNOZA 616
Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko: IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap II - część A614
sesja612
Otwarty konkurs ofert603
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl