Strona główna BIP
Urząd Gminy Bogoria - Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.bogoria.pl
Strona główna

 Twoja sprawa

Stan mojej sprawy

 Ogłoszenia

Aktualnosci
Ogłoszenia o naborze
Przetargi
Archiwum przetargów

 OGŁOSZENIA

Emisja obligacji
Aktualności
Zawiadomienia o Sesji
Petycje
Oświata
Rodzina 500+
Nieodpłatna Pomoc Prawna

 Władze Gminy

Rada Gminy 2014-2018
Rada Gminy 2006-2010
Rada Gminy 2010-2014
Wójt Gminy

 Jednostki pomocnicze

jednostki pomocnicze

 wybory

Wybory Prezydenta RP
Wybory Ławników kadencja 2016-2019
REFERENDUM
Nowe okręgi wyborcze
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP
Parlament Europejski
Wybory Samorządowe

 Prawo

Dziennik Ustaw i Monitor Polski
Dziennik Urzędowy
Prawo miejscowe i Uchwały

 Akty prawne

Konsultacje i Projekty
Uchwały Rady Gminy 2014-2018
Apele
Uchwały Rady Gminy 2006-2010
Uchwały RG kadencja 2010-2014
Zarządzenia Wójta Gminy

 Prawo miejscowe

Statut Gminy
Podatki i opłaty lokalne
Plany i strategie
Zagospodarowanie przestrzenne
Regulaminy
zabytki
Nieruchomości

 Urząd Gminy

Regulamin Organizacyjny
Referaty Urzędu Gminy
Rejestry i Ewidencje
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
Kontrole
Regulamin naboru

 Budżet Gminy

Uchwały w sparwie uchwalenia budżetu oraz zmian w budżecie, a takze uchwalenie WPF i jego zmian
Budżet
Wykonanie budżetu
Majątek Gminy
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze
Projekt budżetu

 współpraca z organizacjami pozarządowymi

2016 rok
2015 rok
2014 rok
2012 rok
2011 rok
Ogłoszenia i Komunikaty
2018 rok
2017 rok
2013 rok

 Ochrona Środowiska

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko
Adopcja psów
Kup kolektor słoneczny
Program Usuwania Azbestu
Usuwanie drzew
Plan Gospodarki Odpadami
Decyzje środowiskowe
Program Ochrony Środowiska
Publiczny dostępny wykaz danych
Związki i Stowarzyszenia

 Wodociągi i kanalizacja

Zgłoszenie awarii
Wykonanie przyłącza
Jakość Wody Pitnej
TARYFY

 Jednostki organizacyjne

Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii
Jadłodajnia Gminna w Bogorii
Gminny Ośrodek Kultury
Dom Pomocy Społecznej

 Oświadczenia majątkowe

Rada Gminy
Władze Gminy
Kierownicy i Dyrektorzy
Pracownicy

 Program Integracji Społecznej

2008 r.
2008 r.
2009 rok
2010 rok

 Serwis

Instrukcja obsługi
Redakcja Biuletynu
Statystyki stron
Rejestr zmian
Archiwum stron
Archiwum do 31.12.2006
 
Statystyki wyświetleń stron

Tytuł strony
Liczba wyświetleń
Ogłoszenie - II zmiany studium 592
2013591
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowościach Gorzków i Kolonia Bogoria591
Ogłoszenie III Zmiany MPZP591
2016 rok590
Ogłoszenie -II zmiany MPO584
sesja582
2017581
Uchwały z dnia 3 listopada 2011 r.578
Ogłoszenie o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego, który się odbył 26.09.2014r.577
Publiczna Szkoła Podstawowa z klasami gimnazjalnymi w Bogorii570
II Zmiana studium 567
Uchwały z dnia 30 listopada 2011 r.564
2017 rok560
Obwieszczenie Nr 06/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 06.06.2012 r.557
Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej555
Ogłoszenie -III Zmiany 554
PROGNOZA 552
Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko547
Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli547
Ogłoszenia i obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów: IV zmiany planu miejscowego ETAP I IV zmiany planu miejscowego ETAP II i IV zmiany studium 545
Obwieszczenie Nr 05/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 05.06.2012 r.541
Obwieszczenie Nr 1/12 Wójta Gminy Bogoria z dn. 25.01.2012 r.538
Aktualności 2012 - usuwanie azbestu uszkodzonego w wyniku gradobicia533
Aktualności 2012530
Ogłoszenie o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości, który sie odbył 27.10.2014r527
Obwieszczenie Nr 2/12 Wójta Gminy Bogoria z dn. 17.02.2012 r.526
Zespół Placówek Oświatowych - Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Jurkowicach524
DEPOZYT523
Ogłoszenia, obwieszczenia, IV Zmiany MPZP Gminy Bogoria Etap I i Etap II i IV Zmiana SUiKZP Gminy Bogoria523
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie gabinetu stomatologicznego położonego w miejscowości Jurkowice523
Obwieszczenie Nr 3/2013 Wójta Gminy Bogoria z dn. 16.04.2013 r.521
Obwieszczenie Nr 08/2012 Wójta Gminy Bogoria z dn. 02.10.2012 r.508
2015 rok505
Otwarty Konkurs Ofert498
2013496
I zmiana MPZP484
Ogłoszenie o II przetrgu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Gorzkowie483
2011 rok483
Projekt i prognoza oddziaływania na środowisko: IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap II - część A483
«poprzednie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13

  

Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Bogoria redaguje: Maria Kogut
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
BIP (ogólnokrajowa strona główna): www.bip.gov.pl