Zagospodarowanie przestrzenne

Ujednolicony Plan zagospodarowania przestrzennego został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego poz. 4115 i 4116 w dniu 20 grudnia 2016 roku.

Załączniki (mapy) do Planu są do wglądu w Urzędzie Gminy Bogoria, pokój nr 4.


Załączone pliki:
Uchwała Nr V/23/07 (2007_U_ETAP_I_NR_V_23_07.pdf - 305.458 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 11:22:08 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I
Uchwała Nr V/24/07 (2007_U_ETAP_II_NR_V_24_07.pdf - 263.649 KB)
Data publikacji: 2007-05-08 11:23:27 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap II
Uchwała Nr XXIX/186/09 (2009_U_186_P.pdf - 82.005 KB)
Data publikacji: 2009-03-16 11:26:26 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Jurkowice i Budy Gmina Bogoria
Uchwała Nr XXXVI/238/09 (2009_U_238.pdf - 351.003 KB)
Data publikacji: 2009-09-25 14:44:13 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia II zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Bogoria
Uchwała Nr XLVII/328/10 (2010_U_328.pdf - 883.042 KB)
Data publikacji: 2010-10-06 12:30:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Wysoki Duże Gm. Bogoria
Uchwała Nr X/83/2011 (2011_U_83.pdf - 18788.516 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 09:37:57 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie uchwalenia II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria _ETAP I uchwalonego Uchwałą Nr V/23/2007 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 r.
Uchwała nr. XVII/144/2012 (Uchwala.XVII.144.2012.pdf - 11686.774 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 10:07:16 Redaktor: Piotr Opala
Opis: w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - ETAP II uchwalonego uchwałą Nr. V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007 roku
Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego Znak: IG-III.4130.49.2012 z dnia 2012.08.07 (RO. NA.pdf - 1722.454 KB)
Data publikacji: 2012-09-28 12:25:23 Redaktor: Piotr Opala
Opis: Rozstrzygnięcie nadzorcze stwierdzające nieważność części uchwały Nr XVII/144/2012 Rady Gminy Bogoria z dnia 28 czerwca 2012r.w sprawie uchwalenia I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bogoria - etap II uchwalonego uchwałą Nr V/24/07 Rady Gminy w Bogorii z dnia 30 stycznia 2007r.
Uchwała Nr. XXIII/184/2013 (Uchwala.XXIII.184.2013.pdf - 4143.735 KB)
Data publikacji: 2013-05-02 09:29:12 Redaktor: Piotr Opala
Opis: Uchwała Nr. XXIII/184/2013
Uchwała Nr XI/100/2015 (Uchwała.XI.100.2015.pdf - 29785.672 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:36:31 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap I
Uchwała Nr XI/101/2015 (Uchwała.XI.101.2015.pdf - 37500.534 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:39:29 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie uchwalenia IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – Etap II – część A
Uchwała Nr XXI/193/2016 (Uchwała.XXI.193.2016.pdf - 54464.207 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:45:47 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap I
Uchwała Nr XXI/194/2016 (Uchwała.XXI.194.2016.pdf - 23360.342 KB)
Data publikacji: 2017-02-08 09:48:35 Redaktor: Agnieszka Grzesik
Opis: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria - Etap II
STUDIUM - kierunki ochrony środowiska i osadnictwa - GEOTIFF (GEOTIFF_KIERUNKI.tif - 310973.033 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 12:25:01 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: STUDIUM - kierunki ochrony środowiska i osadnictwa - GEOTIFF
STUDIUM - uwarunkowania przestrzenne - GEOTIFF (GEOTIFF_UWARUNKOWANIA.tif - 336940.931 KB)
Data publikacji: 2021-10-12 12:26:58 Redaktor: Mateusz Zybała
Opis: STUDIUM - uwarunkowania przestrzenne - GEOTIFF
STUDIUM - plik GML (GML.xml - 41.194 KB)
Data publikacji: 2021-10-14 13:56:32 Redaktor: Marcin Surmański
Opis: STUDIUM - plik GML

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl