OBWIESZCZENIE - KR.ZUZ.4.4210.116.2021.ES z dnia 11.08.2021 r.


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl