Aktywizacja społeczno zawodowa - projekt

Program współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego


Załączone pliki:
(aktywizacja.doc - 53.248 KB)
Data publikacji: 2008-11-12 13:45:43 Redaktor: Marta Bąk
Aktywizacja społeczna - spotkanie opłatkowe (2008_Aktywizacja_spoleczna.pdf - 406.974 KB)
Data publikacji: 2009-01-02 13:07:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: spotkanie opłatkowe

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl