INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO - KR.ZUZ.4.4210.304.2021.ES


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl