Protokół Nr XXXV/2021 z dnia 28 września 2021 r.
Protokół Nr XXXV/2021 z dnia 28 września 2021 r.

Załączone pliki:
Protokół Nr XXXV/2021 (2021_P_XXXV.docx - 80.72 KB)
Data publikacji: 2021-10-27 13:04:07 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Protokół Nr XXXV z dnia 28 września 2021 r.
Protokół Nr XXXV/2021 (2021_P_XXXV.pdf - 5496.738 KB)
Data publikacji: 2021-10-27 13:05:27 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Protokół Nr XXXV z dnia 28 września 2021 r.
Załącznik do protokołu (LOR_28_wrzesnia_2021.pdf - 277.333 KB)
Data publikacji: 2021-10-27 13:07:01 Redaktor: Monika Pyza
Opis: ista obecności Radnych w dniu 28 września 2021 r.
Załącznik do protokołu (LOR_28_wrzesnia_2021 1.pdf - 127.399 KB)
Data publikacji: 2021-10-27 13:08:33 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Lista obecności uczestników sesji w dniu 28 września 2021 r.
Uchwała Nr XXXV/321/2021 (Uchwala.XXXV.321.2021 1.pdf - 201.377 KB)
Data publikacji: 2021-10-27 13:11:18 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Bogoria nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 19/9 o powierzchni 0,0321 ha w obrębie Bogoria
Uchwała Nr XXXV/322/2021 (Uchwala.XXXV.322.2021 1.pdf - 199.984 KB)
Data publikacji: 2021-10-27 13:12:44 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie przez Gminę Bogoria darowizny nieruchomości położonej w Bogorii
Uchwała Nr XXXV/323/2021 (Uchwala.XXXV.323.2021 1.pdf - 3510.559 KB)
Data publikacji: 2021-10-27 13:16:41 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2033
Uchwała Nr XXXV/324/2021 (Uchwala.XXXV.324.2021 1.pdf - 570.254 KB)
Data publikacji: 2021-10-27 13:18:50 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2021
Uchwała Nr XXXV/325/2021 (Uchwala.XXXV.325.2021 1.pdf - 213.557 KB)
Data publikacji: 2021-10-27 13:21:31 Redaktor: Monika Pyza
Opis: w sprawie zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl