Program współpracy na 2022 rok
Program współpracy na 2021 rok

Załączone pliki:
Projekt programu na 2022 rok (Program na 2022 rok.pdf - 152.547 KB)
Data publikacji: 2021-11-16 11:17:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Roczny Program Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok
Protokół (Protokol_z konsultacji.pdf - 370.691 KB)
Data publikacji: 2021-11-16 11:20:36 Redaktor: Monika Pyza
Opis: Protokół z przeprowadzonych konsultacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Bogoria z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok”

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl