Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
OPS Bogoria

Załączone pliki:
Program realizowany (2009_PPWOW.pdf - 79.761 KB)
Data publikacji: 2009-01-09 14:13:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl