2022 rok
Załączone pliki:

Uchwala Nr XLII/361/2022
(Uchwala.XLII.361.2022.pdf - 359.767 KB) Data publikacji: 2022-02-28 08:40:48 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Bogoria na 2022 rok

Uchwala Nr XLII/362/2022
(Uchwala Nr. XLII.362.2022.pdf - 583.241 KB) Data publikacji: 2022-03-11 08:21:29 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji stałych Rady Gminy Bogoria na 2022 rok

Uchwala Nr XLII/363/2022
(Uchwala Nr XLII.363.2022.pdf - 296.313 KB) Data publikacji: 2022-03-11 08:22:12 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Uchwały nr XL/355/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2021 r w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2022 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bogoria

Uchwala Nr XLII/364/2022
(Uchwala Nr. XLII.364.2022.pdf - 1588.898 KB) Data publikacji: 2022-03-11 08:23:28 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022 - 2024 Na

Uchwala Nr XLII/365/2022
(Uchwala Nr. XLII.365.2022.pdf - 277.184 KB) Data publikacji: 2022-03-11 08:24:39 Redaktor: Monika Madej

Opis: sprawie zmiany uchwały Nr XL/360/2021 Rady Gminy Bogoria z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bogoria

Uchwala Nr XLII/366/2022
(Uchwala Nr.XLII.366.2022.pdf - 13021.914 KB) Data publikacji: 2022-03-11 08:25:42 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP I

Uchwala Nr XLII/367/2022
(Uchwala Nr.XLII.367.2022.pdf - 11824.563 KB) Data publikacji: 2022-03-11 08:26:44 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie uchwalenia V zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bogoria – ETAP II

Uchwala Nr XLII/368/2022
(Uchwala Nr.XLII.368.2022.pdf - 170.11 KB) Data publikacji: 2022-03-11 08:27:41 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej

Uchwala Nr XLII/369/2022
(Uchwala Nr. XLII.369.2022.pdf - 3653.495 KB) Data publikacji: 2022-03-11 08:28:33 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2034

Uchwala Nr XLII/370/2022
(Uchwala Nr.XLII.370.2022.pdf - 1627.555 KB) Data publikacji: 2022-03-11 08:30:14 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie zmian budżetu Gminy Bogoria na 2022 rok

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl