2022 rok
2022 rok
Załączone pliki:

Obwieszczenie IR.6220.1.2022
(Obwieszczenie_IR_6220_1_2022.pdf - 768.318 KB) Data publikacji: 2022-04-28 13:45:25 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.1.2022 - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603"

Obwieszczenie IR.6220.2.2022
(Obwieszczenie_o_wszczeciu_post_IR_6220_2_2022.pdf - 626.854 KB) Data publikacji: 2022-05-31 16:17:39 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.2.2022 - "w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Kolonia Pęcławska o mocy do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW, zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą”

Obwieszczenie IR.6220.3.2022
(Obwieszczenie_o_wszczeciu_post_IR_6220_3_2022.pdf - 630.029 KB) Data publikacji: 2022-06-09 15:11:09 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.3.2022 - "w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 2+430 do km 6 + 030"

Obwieszczenie IR.6220.4.2022
(Obwieszczenie_o_wszczeciu_post_IR_6220_4_2022.pdf - 629.665 KB) Data publikacji: 2022-07-05 16:45:18 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.4.2022 - "w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów infrastruktury energetycznej zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i magazynu energii”

Obwieszczenie IR.6220.2.2022_2
(obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania_IR_6220_2_2022.pdf - 172.106 KB) Data publikacji: 2022-09-30 08:47:20 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: Obwieszczenie IR.6220.2.2022 - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Kolonia Pęcławska o mocy do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą” o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie IR.6220.3.2022_2
(Obwieczczenie_IR_6220_3_2022_o_zakonczeniu_postepowania.pdf - 146.387 KB) Data publikacji: 2022-10-04 10:48:14 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: Obwieszczenie IR.6220.3.2022 - "w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 2+430 do km 6 + 030" o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie IR.6220.1.2022_2
(obwieszczenie_o_zakonczeniu_postepowania_IR_6220_1_2022.pdf - 146.113 KB) Data publikacji: 2022-10-07 13:23:31 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: Obwieszczenie IR.6220.1.2022 - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica - Holendry - Raków - Bogoria - Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603" o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie IR.6220.3.2022
(Obwieszczenie_o_wydaniu_decyzji_IR_6220_3_2022.pdf - 209.268 KB) Data publikacji: 2022-10-26 13:58:15 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.3.2022 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 2+430 do km 6+030”

Obwieszczenie IR.6220.3.2022
(Obwieszczenie_podanie_do_publ_wiadomosci_IR_6220_3_2022.pdf - 305.137 KB) Data publikacji: 2022-10-26 14:03:53 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.3.2022 o poddaniu do publicznej wiadomości.

Decyzja IR.6220.3.2022
(Decyzja__IR_6220_3_2022.pdf - 578.03 KB) Data publikacji: 2022-10-26 14:07:50 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - IR.6220.3.2022 - „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 2+430 do km 6+030”

Obwieszczenie IR.6220.4.2022
(Obwieszczenie_IR_6220_4_2022_ws_zakonczenie_postepowania_dowodowego.pdf - 378.763 KB) Data publikacji: 2022-11-03 13:29:59 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.4.2022 o zakończeniu postępowania dowodowego

Obwieszczenie IR.6220.1.2022
(Obwieszczenie_IR_6220_1_2022_o wydaniu_decyzji.pdf - 310.199 KB) Data publikacji: 2022-11-03 13:35:36 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.1.2022 o wydaniu decyzji

Obwieszczenie IR.6220.1.2022
(Obwieszczenie_IR_6220_1_2022_o podaniu_do_publicznej_wiadomosci.pdf - 303.908 KB) Data publikacji: 2022-11-03 13:41:30 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.1.2022 o podaniu do publicznej wiadomości

Decyzja IR.6220.1.2022 oraz zal. 1 do decyzji
(Decyzja_IR_6220_1_2022_oraz_zal_1_do_decyzji.pdf - 820.921 KB) Data publikacji: 2022-11-03 14:02:16 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - IR.6220.1.2022 - "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0780T Pierzchnica – Holendry – Raków – Bogoria – Nowa Wieś od km 12+323 do km 14+603" wraz załącznikiem nr 1 do decyzji - charakterystyka przedsięwzięcia.

Obwieszczenie IR.6220.4.2022
(Obwieszczenie_IR_6220_4_2022_o wydaniu_decyzji.pdf - 209.481 KB) Data publikacji: 2022-11-25 10:54:14 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.4.2022 o wydaniu decyzji

Obwieszczenie IR.6220.4.2022
(Obwieszczenie_IR_6220_4_2022_o podaniu_do_publicznej_wiadomosci.pdf - 303.943 KB) Data publikacji: 2022-11-25 10:57:56 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.4.2022 o podaniu do publicznej wiadomości

Decyzja IR.6220.4.2022 oraz zal. 1 do decyzji wraz z załącznikiem graficznym
(Decyzja_IR_6220_4_2022_oraz_zal_1_do_decyzji_wraz_z_zalacznikiem_graficznym.pdf - 1750.506 KB) Data publikacji: 2022-11-25 11:01:21 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach - IR.6220.4.2022 - „Rozbudowa zaplecza technicznego kopalni Jurkowice-Budy to jest obiektów infrastruktury energetycznej zakładu składającej się z instalacji fotowoltaicznej o mocy do 3 MW i magazynu energii”

Obwieszczenie IR.6220.2.2022
(Obwieszczenie_zakonczenie_postepowania_dowodowego_IR_6220_2_2022.pdf - 529.511 KB) Data publikacji: 2022-12-28 10:57:56 Redaktor: Marcin Surmański

Opis: Obwieszczenie IR.6220.2.2022 - o zakończeniu postępowania dowodowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla „Budowie kompleksu odrębnych farm fotowoltaicznych Kolonia Pęcławska o mocy do 1,0 MW każda, o łącznej mocy do 10 MW zlokalizowanych w miejscowości Kolonia Pęcławska, gm. Bogoria wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną dla każdej z farm infrastrukturą”

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl