za 2021 rok
Załączone pliki:

Raport o stanie gminy za 2021 rok
(raport_o_stanie_gminy_2021.pdf - 913.616 KB) Data publikacji: 2022-06-21 15:08:07 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: Raport o stanie gminy za 2021 rok

Informacja
(informacja_2022.pdf - 465.985 KB) Data publikacji: 2022-06-21 16:12:00 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: Informacja dla mieszkańców Gminy Bogoria o możliwości udziału w debacie

Wniosek uczestnictwa w debacie
(zgloszenie_debata_raport_2022.pdf - 232.438 KB) Data publikacji: 2022-06-21 16:12:43 Redaktor: Mateusz Zybała

Opis: Wzór formularza zgłoszeniowego Mieszkańca Gminy Bogoria oraz listy osób popierających zgłoszenie

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl