Wyniki otwartego konkursu ofert
Wyniki otwartego konkursu ofert
Załączone pliki:

Zarządzenie Nr 0050.20.2022
(2022_Z_20_2.pdf - 713.327 KB) Data publikacji: 2022-11-02 13:15:48 Redaktor: Monika Madej

Opis: w sprawie wyboru ofert wraz z przyznaniem dotacji na realizacje zadań publicznych zleconych przez Gminę Bogoria organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w 2022 roku

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
bip.bogoria.pl