Informacja dot. sprzedaży węgla dla gospodarstw domowych

 INFORMACJA DOTYCZĄCA SPRZEDAŻY WĘGLA DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH

 

Wójt Gminy Bogoria informuje, że Gmina Bogoria przystępuje do programu rządowego w zakresie zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Umożliwi to mieszkańcom naszej gminy zakup węgla po cenie nie wyższej niż 2 000 zł za tonę. Węgiel od samorządu mogą zakupić osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego, które nie nabyły wcześniej odpowiedniej ilości paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę

Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla mogą składać wnioski o zakup paliwa stałego w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Bogoria (Pok. nr 5) lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie od 7 do 21 listopada 2022 r.

Druki wniosków można otrzymać w Urzędzie Gminy lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy. W przypadku złożenia wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Gmina nie ma wpływu na jakość sprzedawanego węgla w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia z tytułu jego użytkowania.

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w pierwszej transzy tj. do 31 grudnia 2022 r. można na zasadach preferencyjnych zakupić maksymalnie 1,5 tony opału. W kolejnej transzy w roku 2023 na podobnych zasadach  będzie można nabyć kolejne 1,5 tony węgla do 30.04.2023 r.

Załączone pliki:

Wniosek dot. preferencyjnego zakupu węgla
(wniosek_preferencyjny_zakup_wegla.pdf - 637.256 KB) Data publikacji: 2022-11-07 14:09:04 Redaktor: Mateusz Zybała

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl