Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Pani Katarzyna Gruszka e-mail: inspektor@cbi24.pl

Urząd Miasta i Gminy w Bogorii
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl