zabytki
określenie zasad udzielenia dotacji od 2012 roku uchwały są publikowane w zakładce - "Zbiór aktów prawa miejscowego"

Załączone pliki:
Uchwała Nr XXIII/139/08 (2008_U_139.pdf - 153.541 KB)
Data publikacji: 2008-09-03 12:10:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Uchwała Nr XXXV/224/09 (2009_U_224.PDF - 67.962 KB)
Data publikacji: 2009-08-10 10:05:51 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2009 prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria.
Uchwała Nr XLIII/298/10 (2010_U_298.pdf - 93.202 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 12:59:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2010 prac konserwatorskich, reatauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na terenie Gminy Bogoria
Uchwała Nr XLIII/299/10 (2010_U_299.pdf - 92.122 KB)
Data publikacji: 2010-05-05 13:01:33 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2010 prac konserwatorskich, restauratorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Bogoria
Uchwała Nr X/86/2011 (2011_U_86.pdf - 440.071 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 09:42:31 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizację w roku 2011 prac konserwatorskich ... przy zabytku...
Uchwała Nr X/87/2011 (2011_U_87.pdf - 434.839 KB)
Data publikacji: 2011-10-05 09:43:49 Redaktor: Renata Borek
Opis: w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Bogoria z przeznaczeniem na realizowane w roku 2011 prac konserwatorskich ... przy zabytku...

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl