2009 r.
Protokoły z kontroli

Załączone pliki:
Protokół z kontroli (2009_K_1.pdf - 370.009 KB)
Data publikacji: 2009-10-01 13:42:28 Redaktor: Renata Borek
Opis: archiwum zakładowego
Protokół z kontroli (2009_K_2.pdf - 147.666 KB)
Data publikacji: 2009-10-01 13:44:30 Redaktor: Renata Borek
Opis: problemowej przeprowadzonej w dniach 22,23 czerwca i 3 lipca 2009 r. w zakresie wykorzystania środków finansowych przekazanych w 2008 r. na realizację zadań związanych z likwidacją skutków powodzi, mających miejsce w 2006 i 2007 roku
Protokół kontroli (2009_K_4.pdf - 113.491 KB)
Data publikacji: 2009-12-10 13:13:14 Redaktor: Renata Borek
Opis: Kontrola dotyczy: Umowy dotacji nr 32/09 z dnia 19 sierpnia 2009 r. na dofinansowanie zadania: "Realizacja demontażu, unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bogoria w 2009 r."
Protokół kontroli (2009_K_5.pdf - 151.545 KB)
Data publikacji: 2009-12-10 13:15:35 Redaktor: Renata Borek
Opis: Przedmiot kontroli: 1. Utrzymanie w aktualności dokumentacji zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych dla Gminy Bogoria. 2. Zabezpieczenie ujęć i sztucznych krytych zbiorników wody pitnej.

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl