Samorządowe Centrum Oświaty w Bogorii

 

[tel: 015 867-42-24]

28-210 Bogoria, ul. Rynek 14

[tel/fax: 015 867-41-34]

NIP 866 17 37 291 REGON 365976110

oswiatabogoria@op.pl

Załatwianie spraw drogą elektroniczną przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej        ePUAP – adres skrytki urzędu: 2ohsvk954e

Numery rachunków bankowych

bieżący PKO BP   87 1020 4926 0000 1102 0210 6953

ZFŚS    PKO BP   65 1020 4926 0000 1102 0210 6961


 


Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl