Jadłodajnia Gminna w Bogorii

 

Kierownik - Marzanna Barańska

28-210 Bogoria, ul. Rynek 7

 

Następujące dokumenty dotyczące Jadłodajnia Gminna w Bogorii za rok 2021 znajdują się poniżej:

- Bilans jednostki za 2021 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2021 rok

- Rachunek zysków i strat za 2021 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2021 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Jadłodajnia Gminna w Bogorii za rok 2020 znajdują się poniżej:

- Bilans jednostki za 2020 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2020 rok

- Rachunek zysków i strat za 2020 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2020 rok

 

Następujące dokumenty dotyczące Jadłodajnia Gminna w Bogorii za rok 2019 znajdują się poniżej:

- Bilans jednostki za 2019 rok

- Informacja dodatkowa do bilansu za 2019 rok

- Rachunek zysków i strat za 2019 rok

- Zestawienie zmian w funduszu jednostki za 2019 rok

 

 

Załączone pliki:

Uchwała Nr XLVI/321/10
(2010_U_321.pdf - 999.754 KB) Data publikacji: 2010-09-02 11:46:49 Redaktor: Renata Borek

Opis: w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego - Jadłodajnia Gminna w Bogorii w jednostkę budżetową - Jadłodajnia Gmina w Bogorii

Urząd Gminy Bogoria
ul. Opatowska 13, 28-210 Bogoria
tel. 015 867-40-86 fax. 015 867-42-81
bip.bogoria.pl